Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.PDF versija izdrukai


Jautājums no www.philos.lv

636.

No: Austris       Temats: Atbilde...

?←      2019. gada 13. februāris 20:01:54

Paldies par Jūsu atbildi!

Par to, ar ko esmu (precīzāk - ar ko neesmu), gadiem ejot, esmu sapratis, tomēr ar savu atbildi ieinteresējāt kādā citā jautājumā, par ko līdz šim neesmu padziļināti domājis - kas ir Jūsu minētā Baltu kultūra? Kas ir tās pārstāvji, kādi ir tās mērķi un kas to atšķir no citām cilvēciskas vērtības nesošām kultūrām Eiropā un pasaulē?

Lai arī kā, pie viena galda vai nē, bet līdzīgas vērtības mūs vieno un varbūt nākotnē vienos arī mērķis un darbs. Laiks rādīs!Baltu Kultūra.


Jauka saruna. Tāds jau ir mans mērķis - aicināt uz pārdomām. Atbildot uz Jūsu jautājumu, izlasiet “Druīds un Lielā galva”, “Kauss, Pūķis un Balodis” un atbildi no philos.lv uz jautājumu, kas ir “ķeltu kristietība”. Un vispār palasiet to, kas ir pieejams http://baltuklubs.lv/biblioteka/raksti.html - pēc tam parunāsim.

Nu jā, laiks tiešām visu rādīs.

Tomēr jau tagad redzams, ka Jūs Kultūrai piedēvējat ideoloģijas un partijas raksturu. Var redzēt, ka Jūs to, ko saucat par kultūru, skatat no involūcijas – diferenciācijas pozīcijām. Kultūra redzama caur sintēzi. Kultūra neatšķir – Kultūra vieno. Kultūrai, tāpat kā varavīksnei, nav mērķu – Kultūra parāda Kosmisko uzbūves principu klātbūtni apziņā - ir apziņas kvalitāte – atbilstība Kosmiskajiem Radošajiem principiem. Šī kvalitāte rada pasaules skatījumu un Cilvēka spējas apgūt tai atbilstošas Zināšanas un tās pielietot savā dzīvē.

Kultūrai piederīgi visi tie, kuru apziņā ir tāda kvalitāte. To nosaka šīs kvalitātes esamību, bet ne kādu citu Cilvēku domas par tās esamību vai neesamību kādā Cilvēkā, vai kaut kur pasaulē.

Par Baltu Kultūru šodien to saucam tādēļ, ka tā līdz 7.gs. bija Baltiešiem savdabīga kopīgās Eiropas un Pasaules Kultūras izpausme Baltijas teritorijā(no Ziemeļjūras rietumos līdz Urāliem austrumos), kura te nesa visu to pašu – tās pašas Vērtības, kādas viņu Kultūra nes visiem citiem Cilvēkiem visā pasaulē un visos laikos. Kultūras būtība – saturs nekad nemainās. Mainās Kultūras materializētās formas un to atstātās pēdas – Kultūras tradīcija Dzīvē – Reliģijā, Mākslā un Zinātnē.

Nav atsevišķu Kultūru. Ir Cilvēces Kultūra – Kultūras Koks, kura zaros dzīvo Vienotās Cilvēces rases, tautas, dzimtas un Cilvēki. Kokam nevar būt atšķirīgi lapotu, ziedošu un atšķirīgus augļus nesošu zaru. Tas, ko mūsdienu “zinātnieki” uztver par “kultūrām un to atšķirībām” ir tikai viņu nepilnīgo zināšanu, neefektīvo – vienpusīgo pētniecības metožu, fragmentāro atradumu un manipulatoru – Īstenības sagrozītāju, kā arī atšķirīgo eksistences apstākļu, vajadzību un vērtējumu radīta ilūzija.

Nav atsevišķu Cilvēku – ir ģimenes un dzimtas.

Nav atsevišķu dzimtu – ir Tautas.

Nav atsevišķu Tautu – ir rases.

Nav rasu – ir Cilvēce un tās attīstības cikli.

Cilvēki ir lapas, dzimtas ir ziedi un augļi, Tautas ir augļu grozi, bet rases ir Gada raža.

Nav atsevišķā – ir kopīgais. Visi zari, augļi, ziedi un lapas aug uz viena stumbra un barojas ar vienu sulu. Nevienai lapai nevar būt labi, ja sulas nepietiek citām. Ir labi visiem vai nevienam. Organismā orgānam nevar būt labi uz cita orgāna trūkuma rēķina. Neviena kultūras dzīve, neviens Cilvēks un tauta nevar pastāvēt, ja blakus nav citu Cilvēku, Tautu un Kultūru dzīves. [3] Nav atsevišķu Reliģiju, nav atsevišķu Zinātņu un nav atsevišķas Mākslas. Visas Reliģijas (ja tās ir reliģijas) ved uz Vienu - starp tām nav pretrunu, Visas zinātnes (ja tās ir zinātnes) pēta Vienu un ir Zinātnes darbības lauki. Visas Mākslas formas (ja tās ir Mākslas nesējas) visiem Cilvēkiem nes Vienu Skaistuma un visaptverošas savstarpējas Saskaņas Atbilstībā – Mīlestības Ideālu.

Ir laikam, vietai, apstākļiem un vajadzībai – Cilvēces rases un Tautas attīstības mērķiem atbilstoša Zinātne, Māksla un Reliģija. Katrā rasē ir savstarpēji saderīgas un tāpēc blakusesošas Tautas. Kaimiņi dod auglīgu sadarbību.

Ir vienotais Cilvēces organisms. Šajā organismā notiek attīstības process – Bērns Aug. Organisms ir inficēts ar kļūdainu pieņēmumu radītiem parazītiem – Cilvēces ienaidniekiem. Parazīti sev vajadzīgo iegūst, novājinot šūnas un orgānus. Cilvēces ienaidnieki sevi uztur sanaidojot Cilvēkus un Tautas. Sanaidotā tauta pati sevi novājina un atdod Cilvēces ienaidnieku rokās sevis izlaupīšanai. Tad tāda Tauta sāk domāt, ka ir atsevišķa, ar kaut ko atšķirīga un labāka, lielākām pilnvarām un tiesībām lemt par to, kas ir labs, pareizs un derīgs un var atļauties beigt sadarboties ar kaimiņu vai sākt savtīgi izmantot citu Tautu.

Cilvēks vai Tauta, kas tā sāk domāt, sāk meklēt atšķirīgo, pretrunīgo, ko, protams, sevī esošā postošā sadalījuma, pretrunu, nepareizo uzstādījumu, metožu un vērtējumu rezultātā atrod. Tad tāda tauta kļūst par intriganti, kolonizatoru, agresoru – naidojas un vājina citas Tautas un posta šo Tautu Cilvēku dzīves labklājību. Tādi Cilvēki un Tautas kļūst par Cilvēces ienaidnieku – parazītu izpalīgiem un laupījumu – ienaidotie un augstprātīgie ir parazītu barība. Sākt naidoties, uzmākties, izlaupīt, postīt citu Tautu un Cilvēku dzīvi ir tiešākais ceļš kā pašam sevi iegrūst nelaimē.


·         Nelaime sākas ar atsevišķā meklēšanu.

·         Pilnvērtība ir Saskaņā.


Tā rāda Baltu Kultūra.

Tā redz Balti.

Tādi ir Balti.


PaulsBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa