Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.PDF versija izdrukai


Jautājums no www.philos.lv

620.

No: Ivo       Temats: Kriptovalūtas...

?←      2018. gada 13. jūnijs 11:54:49

Labdien! Man vakar zvanīja kāds ekonomists. Viņš strādājot kriptovalūtas iegūšanas firmā un mēģināja pierunāt mani nodot viņa firmas lietošanai mana datora resursu. Pirms tam par kriptovalūtām nebiju domājis. Tagad radās jautājums - kas tas īsti ir un ko tas nozīmē sabiedrības dzīvē? Kāda ir Jūsu attieksme pret kriptovalūtām? Paldies par Jūsu laiku!Bezvalsts pabērnības ceļš.


Cilvēks ir ierobežots laikā (laicīgs), interesēs, spējās un resursos (daļējs) un tāpēc atšķirīgs (savdabīgs) no citiem tādiem pašiem, bet ar visiem kopīgām, kosmisku mērogu procesu radītos apstākļos esošām vajadzībām. Katra zivs ir mirstīga, bet zivju baros apvienotu zivju suga, dabisko, sugas esamību nosakošo apstākļu robežās, ir nemirstīga. Cilvēki ir savdabīgi, ar savu savdabību Cilvēces vispusību veidojuši organismi, psīhes, prāti un Gari. Par Cilvēkiem tos var saukt tik daudz, cik tajos darbojas viņu brīvā griba – cik viņu griba ir brīva un darbojas tikai viņu pašu iekšējo motīvu vadīta. Tur, kur notiek ārējā motivācija, tur tiek likvidēta gribas brīvība.

Savdabību apvienības veido vispusību. Vispusība pārvar laicīgā un atšķirīgā ierobežotību. Vispusība dod apstākļu pārvarēšanas spēju – savas dzīves vajadzību realizēšanu, ko tagad sauc par drošību. Savas drošības uzturēšanai līdzīgie apvienojas tautās, kuras pašorganizējas kolektīvās, sakārtotās, savdabības realizāciju nodrošinošās struktūrās – valstīs. Valsts ir savdabības un vispusības harmonizējošs (attiecības regulējošs) mehānisms.

Valsts dod drošību – katras līdzīgās savdabības dzīves pilnvērtību. Valsts aizsargā tautas teritoriālo, materiālo, fizisko un Kultūras kapitālu. Tautas kolektīvās (līdzības radītās) materiālās, Kultūras un fiziskās dzīves savdabības aizsargāšanai (arī turpināšanai laikā) tiek radītas robežas un šo robežu sargāšanas mehānismi. Tas, kas pret tautas savdabībai svešo darbojas kā nošķiroša robeža, tas pats līdzīgo vidē darbojas apvienotāja un saskaņotāja lomā. Tur, kur zūd robežas, tur zūd drošība un savdabību dzīves pilnvērtība. Valsts – kolektīvais lēmums un darbība dod drošību un garantē savdabīgā un savdabības rīcībā esošā neaizskaramību.

Nauda tāpat kā valoda un mentalitāte (sapratnes un domāšanas savdabība) ir tautas – valsts kolektīvi radītais savdabības dzīvi sargājošais un uzturošais aizsardzības mehānisms. Tur, kur Tautai ir sava nauda, tur Tautai ir sava valsts. Savas dzīves telpas, materiālā, fiziskā (ģimenes) un Kultūras kapitāla aizsardzībai un dzīves pilnvērtības uzturēšanai Tauta kolektīvi rada savu naudu. Tur, kur zūd mentalitātes radītā nauda, tur zūd arī valoda un mentalitātes savdabība. Pārņemot svešu naudu pārņem arī tai līdzi nākošo valodu un mentalitāti. Tauta zaudē savu savdabību – pārstāj būt par atšķirīgu kopumu – tautu. Zaudējot savu naudu, zūd valstiskums. Valstiskuma zudums ir lielākais Cilvēku piemeklējošais posts. Pēc tā nāk visas citas individuāli nepārvaramās nelaimes – bads, slimības, haoss, pasaules klaidonība un kā rezultāts, atklātāka vai maskētāka verdzība, kas ved miesas, psīhes, prāta un Gara nāvē.

Tur, kur ir kolektīvi radīta nauda, tur ir valsts. Tur, kur naudu var ģenerēt individuāli, tur nav valsts – tur tā tiek noārdīta. Kriptovalūtas ir valsts noārdīšanas mehānisms. Kriptovalūtas dod bagātības ilūziju, bet vienlaicīgi atņem šīs bagātības aizsardzības garantu – drošības uzturētāju. Kriptovalūta ir makšķere, uz kuru ķeras viendienīši - īsprātīgi muļķi.

Kriptovalūtas noārda Cilvēku (Cilvēku vajadzībām) radīto kopību – valsti un rada citu – serveru (serveru vajadzībām) radītu “valsti” – serveru kopību, kuru tagad sargās “kritovalūtas ieguvušie” idioti. Cilvēks, no servera izmantotāja pārvēršas par serveri apkalpojošu, servera izmantoto. Tas ir solis transhumānisma virzīšanā un Cilvēka, kā saprātīgas būtnes pārvēršanā par “kompetencēs” ierobežotu bioloģisku objektu. Tas ved uz pasauli, kurā nav Cilvēciskās savdabības, bet katrs it kā ir viss. Tas, kur daļējais ir viss, tur viss ir nekas.

Transhumānisms ir nelielas ļaunprātīgas un cietsirdīgas Cilvēku grupas (tumšās hierarhijas) radīts līdzeklis neizglītotu (bez izglītības turētu) un diplomētu muļķu masu novešanai – nolaišanai līdz divkājaino apziņas stāvoklim un to visu pārvēršanai par personību zaudējošu, ārēji vadāmu (motivējamu) bioloģisku robotu – vergu rasi, kura kalpotu šīs mazās grupiņas labklājībai. Transhumānisms ir Cilvēka apziņas pārveidošana par tādu apziņu, kas darbojas atbilstoši kibernētikas principiem – ciparu tehnoloģijām.


·         Transhumānisms kibernitezē Cilvēku – caur attālinātu piekļuvi apziņai atņem gribas brīvību – padara par programmas – servera un programmas radītāju vergu.

·         Kriptovalūtas ir mantkārīgu muļķu piramīda, līdzeklis, ar kuru piramīdas organizatori iegūst neierobežotu varu, bet piramīdā iesaistītie zaudē visu.

·         Piramīdai apkārt stāvošie vienaldzīgi un bezatbildīgi noraugās uz savas pasaules un arī paši savu galu – uz to kā viņus visus padara par neko.Pauls Stelps

Sociopsiholoģijas asociācijaBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa