Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.PDF versija izdrukai


Jautājums no www.philos.lv

638.

No: IndRa       Temats: Noslēpumi...

?←      2019. gada 25. februāris 23:23:15

Labdien! Pēdējā laikā mani nodarbina jautājums par ģimeni, kā to saglabāt mūsdienās, vai vīram drīkst būt noslēpumi no sievas un sievai no vīra? Kad paņemu vīra telefonu, viņš uzkliedz,lai nelienu viņa privātajā telpā, un izrauj ārā no rokām. Katru dienu, pārnākot mājās no darba, glauda telefonu, mēs pat runājuši tā no sirds sen neesam, jo acu kontakta nav. Cenšos būt pacietīga, bet vairs nesanāk, jo viņa telefons viņu pārņem savā varā, un neziņa,ko tajā telefonā viņš dara,mani nomāc tā, ka vairs negribas vīra labā vairs neko darīt. Ko darīt?Dzīves uzdevums.


·         Ģimene ir Vīrieša un Sievietes seksuālās kopdzīves forma, kurā vecāki Māte un Tēvs – caur saviem bērniem uz nākošajām paaudzēm pārnes no senčiem mantotās materiālās (Kultūras tradīcijas), bioloģiskās (ģenētiskās), emocionālās (attiecību pilnvērtības uzkrājumus) un intelektuālās (spējas un interese mācīties) vērtības.


Materiālo, bioloģisko, emocionālo un intelektuālo vērtību pārnese nodrošina Cilvēcisko Vērtību attīstību Cilvēkā un Sabiedrībā. Vērtību pārnese ir ģimenes esamības jēga un uzdevums. Tās Vīrieša un Sievietes seksuālās vai aseksuālās kopdzīves formas, kurās nenotiek vērtību pārnese, nav ģimenes. Katrā ģimenē ir savs vēsturiskums – no senčiem mantotais pārnesamo vērtību kopums un ar to pārnesi saistītais Ģimenes Dzīves Uzdevums.

Katram Ģimenē dzīvojošajam Cilvēkam ir Viņa šajā Ģimenē pildāmais Dzīves Uzdevums. Katram Ģimenē dzimušam Cilvēkam ir Viņa Dzīves Uzdevums – pārnest Ģimenē mantotās senču Vērtības uz nākošajām paaudzēm – turpināt Ģimenes Vēsturiskumu.


·         Ģimenē mantoto Vērtību pārnese ir Cilvēka Dzīves Uzdevums.


Sastopoties Vīrietim un Sievietei, ar vienādiem vai saskanīgiem Dzīves Uzdevumiem un sākot seksuālu kopdzīvi laulībā, veidojas jauna Ģimene. Cilvēki veido laulību, lai pildītu savus Dzīves Uzdevumus. Ģimeni veido Dzīves Uzdevuma pildīšanai. Normā nekādas citas motivācijas Ģimenes dzīvei un laulībai nav. Tur, kur kopdzīve nav uzsākta un nenotiek Dzīves Uzdevuma piepildīšanai, tur nav Ģimenes un nevar notikt Laulības process.


·         Cilvēks ir saskaņā līdzsvarotas Vīrieša un Sievietes seksuālas polaritātes.


Atsevišķi Vīrietis un Sieviete ir Cilvēka daļas – seksuālās polaritātes. Laulība ir ilgstošs (30gadu) process, kurā notiek seksuālo polaritāšu saskaņošanās un saplūsme – Cilvēka tapšana. Ir arī pirmslaulības tuvināšanās laiks – saderināšanās – aseksuāla laulībai derīguma noskaidrošana. Saderināšanās ilgst apmēram 3 gadus. Katram Cilvēkam (tāpēc katram Vīrietim un Sievietei) var būt tikai viena Laulība, kura sākas pirmā seksuālā kontakta laikā. Katram Vīrietim un Sievietei var būt tikai viena laulība un tikai ar to pretējā dzimuma būtni, kura ir šajā dzīvē pirmā seksuālā kontakta nesēja.

Patiesībā ir vēl mazliet komplicētāk – laulība Sievietei ir iespējama ar to Vīrieti un Vīrietim ar to Sievieti, kuri ir atmodinājuši viņu seksuālo enerģiju, tāpēc tikumīgās sabiedrībās ir stingri savstarpējo pirmslaulību un sabiedriskās dzīves attiecību noteikumi.


·         Laulība ir process, kurā notiek Vīrieša un Sievietes saplūsme Cilvēkā.


Laulībā ir 1, 3, 7, 15 un 30 gadu periodi. Katrā periodā notiek atbilstošā atteikšanās no suverenitātes. Pirmajā gadā Vīrietis un Sieviete atsakās no fiziskās suverenitātes pār savu ķermeni un laiku. Trijos gados atsakās emocionālās dzīves suverenitātes, veido kopīgu vienotu emocionālo dzīvi. Septiņos gados veido kopīgu intelektuālo dzīvi – atsakās no saviem individuālajiem uzskatiem un savstarpēji pieņemot, veido kopīgu vienotu pasaules uzskatu un intelektuālo dzīvi. Piecpadsmit gados saplūst Pārlaicīgā un Pārpasaulīgā daļa, bet 30 gados notiek Monādiskā “savienošanās” – Debesu Laulība – Savienojas Cilvēku Sirds Debesis un Monādiskās projekcijas Kausā – Saskaras un Saskan Sievietes un Vīrieša Kausi.

Ar šo brīdi Sieviete vada un ceļ Vīrieti, bet Vīrietis pieņem Sievietes Kausa saturu – Dzer no Sievietes Kausa. Tā ir Laulības procesa kulminācija un jēga. Tur, kur Vīrietis Dzer no Sievietes Kausa – Avota, tur ir Ģimene un Laulība.

Ņemot vērā Laulības un Ģimenes metafiziku, mūsdienās Ģimene un Laulība ir ļoti retas parādības. Parasti šis Ģimenes tapšanas process apstājas 3. vai 7.gada krīzē. Gadu krīzes ir galējie sliekšņi, kuri jāpārkāpj, lai pārietu jaunā kvalitātē. Normā krīžu nav, bet tur, kur nav pārvarētas pretrunas – nav notikusi saskaņošanās – atteikšanās no “personības īpašuma” tur ir attiecīgā gada krīze.

Tur, kur nav notikusi Laulība, tur sākas attālināšanās, kas beidzas ar šķiršanos vai kopdzīvi ar dzīves biedru vai piedzīvotāju. Dzīves biedrs nav Vīrs vai Sieva. Vīrs un Sieva ir Laulībā. Dzīves biedru kopdzīvē ir vīrieši un sievietes ar nepilnvērtīgiem seksuālajiem procesiem. Piedzīvotāji mitinās savtīgu interešu uzturētā sadzīvē.


·         Seksuālā procesa pilnvērtība ir jaunrade attiecīgajā Cilvēka dzīves un attiecību līmenī.


Katrā no Laulības periodiem ceļas seksuālo procesu pilnvērtība. Fiziskais līmenis rada fiziskos Bērnus, emocionālais rada emocionālās formas astrālajā pasaulē, intelektuālās rada domu formas – Bērnus intelektuālajā pasaulē, bet Saprātu saplūsme rada ietērpus Pārpasaulīgajām Idejām – Iztēles Bērnus. Monādiskās “savienošanās” uztur mieru un saskaņu starp Cilvēkiem un Tautām. Kari un naidošanās ir Laulību un Ģimeņu trūkumu sekas, kas savukārt ir sabiedriskās Tikumības zuduma rezultāts.


·         Tur, kur zūd – ir izkropļota Tikumība, tur ieviešas naids un kari.

·         Mietu atjauno ar Tikumības atjaunošanu.

·         Sabiedrības Jaunradi ceļ ar Ģimeņu dzīvi.


Jūsu vēstījums liecina, ka tā kopdzīve, kurā esat, nav Ģimene, bet kāda cita veida kopdzīvošana un šo kopdzīvi neuztur savstarpējā interese vienam par otru, bet kādi citi apsvērumi – iespējams, ka pieradums, materiāli apsvērumi vai vēl nerealizēta pāreja citā kopdzīvē (kurā arī nebūs Ģimenes) ar citu Sievieti.

Katram Vīrietim un Sievietei (it sevišķi Sievietei) ir savi ar fizioloģisko, seksuālo, emocionālo, intelektuālo un darba (ja kāds darbā ir saistīts ar pieeju valsts un sabiedriskās dzīves noslēpumam) dzīvi saistīti noslēpumi.


·         Noslēpums uztur magnētiskās saites.


Pilnīga atkailināšanās ģimenes dzīvē ir tikpat postoša, kā pilnīga noslēgtība. Attiecību dziļums ir saistīts ar Neizdibināmo Noslēpumu, bet šī neizdibināmība izriet no Cilvēka iekšējās dzīves dziļuma un plašuma un Vīrieša un Sievietes seksuālās polaritātes – psihes uzbūves, orientācijas un uzdevuma. Sieviete veido iekšējo – attiecību vidi, bet Vīrietis ārējo – attiecību rezultāta darbību apkārtējās vides pārveidošanai. Tāpēc galvenais Ģimenes grāvējs ir pārprastā Sievietes emancipācija – Sievietes izeja Vīriešu darbību (karjeras) pasaulē un vienlaicīgi ar to, arī atteikšanās no īstās Sievietes Dzīves uzdevuma – Ģimenes dzīves vides Skaistuma, Radošuma, Izglītības un Garīgās Dzīves uzturēšanas – no tā, kas ir Mūžizglītība. Izejot Vīrieša dzīves pasaulē, Sieviete zaudē Sievietes Magnētisko darbu, saturu un Uzdevumu. Atsakoties no Vīrieša un Sievietes lomu specifikas un piesaistes dzimumiem, laulības procesu vardarbīgi aptur 1 gada līmenī un nepieļauj Mūžizglītību.


·         Sievietes Dzīves Uzdevums ir Mūžizglītot Vīrieti.

·         Mūžizglītojot Vīrieti, Sieviete uzlabo pasauli.

·         Mūžizglītojot Vīrieti, Sieviete piesaista Vīrieti.


Vīrietis meklē citu Sievieti tad, kad no blakusesošās nesaņem viņas Noslēpuma nesto un viņam veltīto Mūžizglītību.

Neviens vīrietis nevar izprast Sievieti un neviena Sieviete nevar izprast Vīrieti var būt savstarpēji Noslēpuma pieņemšana. Tā tas ir tāpēc, ka sapratne ir atkarīga no atbilstības – vienādības. Vienādība dod Sapratni, bet saskanīgi atšķirīgais vairo Noslēpuma pievilcību.


·         Mēs saprotam otru tik, cik mēs esam kopīgi – cik kopīgā ir katrā.

·         Kopīgajā saprotamies.

·         Atšķirīgais paliek noslēpumā.

·         Noslēpums pievelk.

·         Atšķirīgais rosina izpēti un izziņu.

·         Interesanta Sieviete audzina Vīrieti.


Tāpēc, Dvēseles dzīļu bagātības gadījumā, lēna savstarpējās iekšējās pasaules tuvināšanās – atklāsme gan tuvina – vieno, gan palielina nezināmā apmēru – Noslēpuma lieluma pievilkšanas spēku. Ārējais noslēpums, protams, attālina. Ārējo noslēpumu noņemšana tuvina un veicina iedziļināšanos iekšējajā pasaulē – iekšējā Noslēpuma lieluma izziņā un Noslēpuma pievilcības spēka pieaugumā.

Normāli ir tad, kad Vīram no Sievas un Sievai no Vīra nav nekādu ārējās (bet ne fizioloģiskās) dzīves noslēpumu. Augstākie iekšējās dzīves Noslēpumi Sievietei ir viņas Garīgie Avoti – Kausa uzkrājumi, ar kuriem viņa pakāpeniski bagātina savu Vīru. Kausa Noslēpums ir lielākais Sievietes Sirds Magnēts, ar kuru viņa savu izraudzīto Vīrieti pievelk un notur Ģimenē.


·         Ģimene veidojas Dzīves Uzdevumu saskaņā un saplūsmē.

·         Izzini un nes savu Dzīves Uzdevumu un Tev būs Ģimene.

·         Laulība ir Dzīves Uzdevumu apvienošana.

·         Vīrietis seko Sievietes Kausa Aicinājumam.

·         Sieviete ir Vīrieša Garīgais Avots.


Ja Sieviete to zin, saprot, pieņem un realizē, tad viņa saņem savam Kausam atbilstošu Bruņinieku. Ja Sieviete to nezin, nesaprot, nepieņem un nerealizē, tad viņa saņem piedzīvotāju un nerealizē savu Dzīves Uzdevumu. Ģimenes var veidot savu Dzīves Uzdevumu zinoši, saprotoši un realizējoši Vīrieši un Sievietes.

Jūsu gadījumā, nezinot cik veci esat, cik ilga ir kopdzīve, kādi dzīves apstākļi, kādas ir jūsu intereses un darbs nevaru teikt, cik liela un kur ir problēma, tāpēc nevaru ieteikt labošanas līdzekļus.

Viedtelefonu paaudzei – viedtirļiņiem nav kopības cēloņu – savstarpējas intereses (seksuāli instinkti nav Cilvēciskas, bet hormonālas dabas izpausme) tāpēc tāda “glaudīšana” - atkarība nav ārstējama un ir viņiem (tāpat kā elpošana) viņu pretdabiskumā “dabiska” psihes “fizioloģiskās” dzīves uzvedība. Kroplis nevar būt normāls tāpēc, ka viņš ir kroplis tāpēc, ka nav normāls.

Viedtirliņiem nav Cilvēciskas apziņas – viņu apziņu veido datorizēto sistēmu uzbūves un darbības principi, kuri izriet no datorizēto sistēmu esamības mērķiem. Viedtirliņi ir likumsakarīgs perversas sabiedrības dzīves – datormānijas rezultāts un savu vecāku datormānijas upuri. Viedtirļiņi nav Cilvēciskas būtnes. Viedtirliņi ir divkāji, kuros nav pieļauta Cilvēciskās apziņas veidošanās, bet dzīvnieciskā apziņa aizstāta ar apziņu, kas veidota uz kibernētikas principu bāzes. Viedtirliņiem smadzeņu pieres daivu darbība atdalīta no pārējo smadzeņu darbības. (N.Vīnera “Kibernētikas tēva” pētījumi.)

Ja jūs neesat viedtirliņu paaudze, tad “glaudīšana” nav cēlonis, bet sekas. Tad “glaudīšana” ir bēgšanas veids, veids kā attaisnot izvairīšanos no acu kontakta. Tad acu kontakta trūkums liecina par nevēlēšanos Jūs redzēt, kā pamatā ir kādas citas attiecību problēmas – Jūsu neatbilstība viņa vajadzībām, vai viņa nespējā pieņemt Jūsu dāvāto. Tāda nespēja mūsdienās tiek ieaudzināta ar “jaunumu”, “iešanu jaunās attiecībās”, “sevis izpētes” un citu tamlīdzīgu postošu attiecību surogātprogrammu daudzināšanu, virzīšanu masu mēdijos un mērķauditoriju mērķprogrammās, tām domātās reklāmās, grāmatās, filmās, “dziesmu” un izrāžu saturā. Rietumu dzīvesveids ir ievirzīts uz Cilvēciskās apziņas izskaušanu.


·         Šķiras tie, kuri nezin, kāpēc ir precēti.

·         Šķiras tie, kuri nezin savu Dzīves Uzdevumu.

·         Šķiras tie, kuriem nav kopīgā – ir atšķirīgi Dzīves Uzdevumi.

·         Šķiras tukšie un tukšie no saturīgajiem.PaulsBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa