Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.PDF versija izdrukai


Jautājums no www.philos.lv

650.

No: Astrīda       Temats: Par bērnu gudrību...

?←      2019. gada 06. augusts 22:19:11

Labdien! Tuvojas skolas sākums un galvu nodarbina jautājums par bērnu gudrību! Kas Jūsuprāt ir gudrs bērns: tas kurš ir akadēmiski spēcīgs un spējīgs, sava veida staigājošā enciklopēdija, vai tas, kurš knapi velk 4-nieku skolā, bet dzīve viņam jau daudz ko ir iemācījusi?


Gudriem bērniem smaga skola.


Es esmu mierīga -
dusmojas Dievs!
(Žanna D’Arka)

13. 02. 00.

Es esmu mierīgs -
Debesis liesmo!
Debesis trauksmi ceļ.
Debesis dzīvību žēlo,
To, kam pāri tu kāp.

Debesis asnos dzīvo,
Debesis asarās rit
vai sevi pie krusta sit.

Debesis dzīvību žēlo,
tranus un grabažas mēž.
Debesis melus un baznīcas tukšas
mēslainē gāž.

Debesis dzīvību savu
Alkšņos un Ozolos lej.
Debesis savus bērnus
purvos un ugunīs met.
Debesis bērniem saviem
sniegotus kalnus priekšā liek.

Debesis trauksmi ceļ,
Vētras, kari un zvani
pusnaktī augšā no miega rauj.

Debesis nomodā stāv.
Debesis liesmo -
es esmu mierīgs.
Es savu purvu
brienu.


Debilitāte, ja tas nav lamuvārds, ir tāds apziņas nepilnvērtības stāvoklis, kad tiek saprasti vārdi, bet paliek nesaprasts runas – izteiktās domas saturs. Debilitāte sākas ar to, kad aizslīd “pārnestā nozīme” un parādās tieksme realitāti iekļaut 1-2-3 faktos un “piecos teikumos stāstīt par pasaules uzbūvi”. Autisti nekā neuztver pārnestās nozīmes, tāpēc nav jārunā par autismu, bet par šo radījumu debilitāti.

Mūsdienu Civilizācija ir īpatnējā debilitātes stāvoklī, kurā tā, nesaprotot to nozīmi un saturu, lieto iepriekšējo paaudžu vārdus un jēdzienus. Brīnišķīgus piemērus mums piegādā TV, radio un prese – runātāju un rakstītāju sarakstītais un sarunātais.

Tā piemēram. “Vienmēr pirmā” radio “labāk dzīvošanas” 06.08.2019. raidījumu “Vēlies mainīt dzīvi – sāc ar telpu, kurā dzīvo”, tā dalībnieces sāka ar Antuāna de Sent Ekzeperī izteicienu: “Katru rītu pieceļoties, sakārto sevi, sakārto māju un sētu un tad ej kārtot pasauli,” tālāk to nodebilizējot uz liberāļiem stereotipisko “katram sava kārtība”. Radiodāmīšanu debilitāte ir tajā, ka viņu domāšanā nav tā, kas ir Antuāna de Sent Ekzeperī domāšanā un tāpēc viņas nekā nesaprot Ekzeperī izteiciena saturu. Antuāns de Sent Ekzeperī ir tradicionālists. Tikai tradicionālists var pateikt liberālim nepieņemamo “Tu esi atbildīgs par pieradināto” – to, kurš ir gatavs iet tev blakus. Liberālim blakusesošais dara visu, ko grib un tā ir viņa individuālā izvēle, kura nekā neietekmējot citu blakusesošo dzīvi. Tā ir radiodebīl“dāmīšu” pozīcija “katram sava kārtība”. Tāpat šī iemesla dēļ liberāļu vidū nav iespējams Taisnīguma jēdziens, jo Taisnīgums paredz kopīgu, saskaņotu un visiem vienādu izpratni par lietu kārtību.

Antuāna de Sent Ekzeperī domāšanā kārtība nav katram sava, bet savas kārtības saskaņošana ar noteiktu vispārīgu – pāri visam esošu Kārtības etalonu – Kārtības Kanonu. Viņa Kārtības nešana pasaulē ir šīs kārtības Kanona stiprināšana un ieviešana pasaulē. Radiodebildāmīšu apziņā tāda Kārtības etalona – Kanona nav, tāpēc viņas to saprot debīli pretēji Ekzeperī teiktajā ieliktajai domai – pirms ej pasaulē saskaņojies ar Lielo Kanonu un tad šo kanonu nes pasaulē – stiprini Kārtības Kanonu. Ekzeperī Kanonu nemin tāpēc, ka visiem tradicionālistiem tas ir pašsaprotams – taisnīgs – īpaši nepieminams jēdziens – tradicionālisti dzīvo kanona ietvaros un Kanona stiprināšanai, bet liberāļi turpretī dzīvo Kanona noliegšanai un Kanona vājināšanai. Radiodebīldāmīšu mutēs šis Ekzeperī izteiciens nes pretējo – “ievies savu kanonu graujošo “kārtību” un tad to kanona graušanai tālāk izplati pasaulē”.

Tas nu tā – ilustrācijai par to, ka vārdu sapratne nenodrošina vārdu un runas satura sapratni, bet var to pat maldināt. Piemēram, “pirms atmodas latviešu” laikā vārds “kaimiņš” aizguvumā no leišiem nozīmēja “zemnieks”, jo bija svarīgi norādīt piederību zemnieku, muižnieku vai pilsētnieku dzīvesveidam, bet “pēcatmodas” laikā to sāka lietot teritoriālās dzīves vietas nozīmē. Tagad, sarunājoties ar savu vec-vectēvu mēs viņu un sevi nostādītu debīliķu attiecībās. Agrāk teica “nāburgs” vai “sābis” atkarībā no dzīves apvidus.

Vārdam un jēdzienam “Gudrs” ir noteikta filosofiska izcelsme un saturs. Gudrība ir Apziņas spēja uztvertās ietekmes sintēzēt ar iepriekšējo piederdzi un Evolūcijas vecināšanas mērķos sintēzes rezultātu pielietot atbilstoši esošajiem apstākļiem. Tas nozīmē, ka Gudram ir jāzin evolūcijas mērķis, virziens esošajos apstākļos un jāpārzin esošie apstākļi.

Bērns šajā pasaulē ierodas ar daļēju – neskaidru atmiņu par dzīvi smalkajā pasaulē, par iepriekšējo dzīvē gūto iespaidu apstrādi un tāpēc te vēl nevar būt runas par Gudrību šī vārda pilnajā un īstajā nozīmē. Bērns ir vēl neizveidota personība – starpstāvoklis starp smalko un šo pasauli, kurš ar laiku zaudē sasaisti ar smalko pasauli un ienāk šajā – rupjo mijiedarbību vidē un tāpēc zaudē atmiņas par smalkajā pasaulē piedzīvoto.

Bērns ir trejāda būtne. Viņš nes savu iepriekšējo dzīvju pieredzi, kuru viņš var atklāt tādā mērā, kā to pieļauj viņa vecāku smalko ķermeņu harmonijas pakāpe vai tieši pretēji – traucē vecāku smalko (apziņas) ķermeņu disonanses un kāds ir dzimšanas vietā valdošais Kultūras tradīcijas Kanons. Bērns ir vecāku smalko ķermeņu produkts un vēlāk kļūst arī par sabiedrībā valdošās Kultūras uzkrājumu vai tās trūkumu rezultātu.


·         Bērns nav un nevar būt Gudrs. Bērns nes iepriekšējo iemiesojumu atmiņas par savu attīstību, ir šo atmiņu uzkrājums, kurš te veido personību šī uzkrājuma realizācijai šajos apstākļos, lai tālāk pilnveidotu šo uzkrājumu.


Par Gudrību var runāt tad, kad caur attīstītu Saprāta emanēto intelektu sāk darboties Saprāts – Cilvēciskā Dvēsele – Manas. Tas notiek pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas un pilnā spēkā parādās tikai ap 60-to mūža gadu. Tautā māņticīgi šo vārdu “gudrība” lieto zināšanu apjoma un domāšanas spēju nozīmē. Tāda “gudrība” ir pretnostatījums muļķībai. Ja uz to paskatās šajā divvienībā, tad tā norāda uz Cilvēka spēju mācīties – apgūt zināšanas.


·         Pilnvērtīgi attīstīto māca Skolotājs.

·         Gudro māca citu kļūdas.

·         Saprātīgo māca paša kļūdas.


“Gudrība” ir spēja un vēlēšanās apgūt zināšanas – mācīties, bet muļķība ir mācīties nespēja un nevēlēšanās zināt – zinātkāres trūkums – neziņas, slinkuma, augstprātības un patmīlības summa. “Gudrais” mācās, bet muļķis pavada laiku tukšās izklaidēs, blēņās un paštīksmināšanās nodarbēs – izdabā savām zemākajām tieksmēm.

Normāla bērna apziņa vērsta uz pasaules – pieejamo zināšanu apguvi. Šī apguve ir redzama bērna zinātkārē – viņa uzdotajos jautājumos. Tāpēc “gudru” bērnu var pazīt pēc viņa interesēm un uzdotajiem jautājumiem. Zinātkārs bērns redz un atrod izaugsmes iespējas.

Personībai bērna vecumā vēl nav savu zināšanu. Visas zināšanas bērns gūst no saviem vecākiem un skolotājiem tādā mērā, kāda ir viņa spēja uzklausīt vecāku un skolotāju sniegtās mācības – kāda ir bērna paklausība. Paklausība nav aizrādījumu ievērošana, bet vecāku un skolotāju rīcības kopēšana – uzņemšana savā apziņā un rīcībā.

To sauc par audzināšanu.


·        Labi audzināts bērns labi un ātri mācās.


Tādā kārtā mēs varam teikt, ka bērna “gudrībai” ir divas daļas.

Pirmā ir Zinātkāre, bet otrā ir audzinātība. Tāpēc mēs tagad zinām, ka


·         “Gudrs” bērns ir labi audzināts un Zinātkārs bērns.


“Gudrs” bērns zin un saprot vecāku un skolotāju lomu savā dzīvē, tāpēc ciena un godā savus vecākus, skolotājus un pieaugušos. “Gudrs” bērns ir pateicīgs.

Tāpēc tagad mēs sakām, ka


·         “Gudrs” bērns ir labi audzināts, Zinātkārs un pateicīgs bērns.


“Gudrs” bērns ir pieklājīgs un paklausīgs bērns ar savam vecumam atbilstoši “dzīvu” prātu – ir “apķērīgs” – savu, vecumam atbilstošu, domāšanas spēju robežās savstarpējās sakarības redzošs, labi saprot viņam teikto vārdu un runas saturu atklāto un slēpto nozīmi. “Gudrs” bērns Antuāna de Sent Ekzeperī teikto saprot tieši tā, kā to domā šo vārdu autors – kārtība ir kanons un šī kanona ievērošana, kanona nešana un uzturēšana visā dzīvē un pasaulē. Gudrs bērns ir kārtīgs.

Un nu mēs zinam, ka


·         “Gudrs” bērns ir labi audzināts, Zinātkārs, Pateicīgs un Kārtīgs bērns.


“Gudrs” bērns saprot, ka Kanons un Kanona ievērošana – kārtība prasa piepūli, ka šī kārtība, ierobežojot vienā, paver ceļu citā. Bērns pieņem to, ka katrs jauns solis, katra jauna mācība ir kāpiens kalnā, ka šie kāpieni liek pielikt pūles un neizvairīties no priekšā stāvošajām grūtībām. Piepūle trenē un dod spēkus grūtību pārvarēšanai. Tāpēc ar laiku pieaug bērna spējas pārvarēt grūtības. “Gudrs” bērns spēj un prot pārvarēt grūtības. Te jau mēs sakām, ka


·         “Gudrs” bērns ir Zinātkārs, labi audzināt, Pateicīgs, Kārtīgs, grūtības pārvarēt spējīgs bērns.


Sapratne par priekšā stāvošajām grūtībām, par to pārvarēšanas vajadzību un nevairīšanās no tādu grūtību pārvarēšanas ir Drosme. “Gudrs” bērns ir drosmīgs. Ar to mēs apgalvojam, ka


·         “Gudrs” bērns ir Zinātkārs, labi audzināt, Pateicīgs, Kārtīgs, grūtības pārvarēt spējīgs un Drosmīgs bērns.


Audzinātība un zinātkāre, grūtību pārvarēšana un Drosme ir redzama rezultātos – spējā sadarboties, kas parādās kā labvēlība, labdabība un labsirdība.

Labvēlība, labdabība un labsirdība, kā arī visas citas personības pozitīvās īpašības, ir personības dzīvē redzamās ārējās – sekundārās parādības, kuras ir cēloņu – personības iekšējās dzīves – Cilvēcisko Vērtību atmošanās un izvēršanās apliecinājums. Cilvēciskās Vērtības modina tikumiskā audzināšana. Bērnības vecumā tā fokusējas uz jau augstākminētajiem tikumiem, kā arī obligāti sargājamo tiklību un visādi veicināmo un uzturamo darba prieku. Tiklību sargā ar bērna nošķiršanu no viņam pāragrām un nevajadzīgām pieaugušo seksuālās dzīves fiziskajām izpausmēm.

“Gudrs” bērns ir tikls.

Tāpēc mēs droši sakam, ka


·         “Gudrs” bērns ir labi audzināts, Zinātkārs, grūtības pārvarēt spējīgs, Kārtīgs, Drosmīgs, Tikls un Pateicīgs bērns.


Cilvēcisko Vērtību darbība veido personības iekšējās spējas, kuras personības ārējā darbībā redzam interešu veidolā. Intereses mudina uz darbību. Tādā darbībā bērns apgūst vecāku, skolotāju un Cilvēces Kultūras mantojumu – iegūst Inteliģenci. “Gudrs” bērns ir inteliģents.

Un tāpēc


·         “Gudrs” bērns ir labi audzināts, Zinātkārs, grūtības pārvarēt spējīgs, Kārtīgs, Drosmīgs, Tikls, Inteliģents un Pateicīgs bērns.


Interešu mudinājums uz darbību liek tās pielietot reālajā darbā, kurā tās vēlāk atklājas kā attiecīgā virziena darba spējas. Darba spējas stiprina, slīpē un pilnveido – veido to, ko mēs filosofi, saucam par varām – varēšanu pārvarēt matērijas un Laika pretestību – veidot jauno formu – tas ir – Jaunradi, ko tagad debīlo vidē sauc par “radošumu un kreatīvitāti”. Jaunrade nav radošs darbs. Jaunrade ir darbs ar formām, bez to satura un kvalitātes maiņas. Radošs darbs vispirms rada jaunu saturu, kuru ietērpj tam atbilstošā formā Bērns nevar būt un nav radošs. Radošs darbs ir pieredzes uzkrājumu sintēzes rezultāts, bet bērnam tā vēl nav – bērns ir neizveidots trauks, kurā vēlāk pildīsies saturs. Bērnība ir trauka veidošanas laiks.

Darba spējas pieaug ar darba rūdījumu – atkārtotu vēlmi piedalīties un piedalīšanos darbā, kurš dod darbības apmierinājumu – sātību un darba prieku. Sātība ir pretējais negausībai. Sātība ir tas, ko mēs, filosofi, zinam vēlamā samērojamībā ar šajos apstākļos iespējamo - pieticību.

“Gudrs” bērns ir pieticīgs, un tāpēc prot nošķirt mirkļa iegribu (modes) apmierinājumu no patiesi derīgā un vajadzīgā.

Līdz ar to


·         “Gudrs” bērns ir labi audzināts, Zinātkārs, grūtības pārvarēt spējīgs, Kārtīgs, Drosmīgs, Tikls, Inteliģents, Pateicīgs un Pieticīgs bērns.


Savukārt to darba prieku, kas atkārtotā darbībā vēlāk pieaugot ar laiku rada varu pārvarēt matērijas un Laika pretestību – būt radošam, mēs pazīstam kā Čaklumu. “Gudrs” bērns ir čakls.

Un tāpēc


·         “Gudrs” bērns ir labi audzināts, Zinātkārs, grūtības pārvarēt spējīgs, Kārtīgs, Drosmīgs, Tikls, Inteliģents, Pateicīgs, Pieticīgs un Čakls bērns.


Labvēlībā, Labdabībā un Labsirdībā mēs redzam Cilvēcisko Vērtību, kuras ir Kosmosa Radošās Enerģijas – Mīlestības plūsmas spektrs, sintēzi, kura dod augstvērtīgāko personības dzīves simfonijas virsotni – sadarbību. “Gudrs” bērns ir Mīlošs – Mīļš bērns.

Līdz ar to


·         “Gudrs” bērns ir labi audzināts, Zinātkārs, grūtības pārvarēt spējīgs, Kārtīgs, Drosmīgs, Tikls, Inteliģents, Pateicīgs, Pieticīgs, Čakls un Mīļš bērns.


Kosmisko Radošo Enerģiju plūsma Cilvēcisko Vērtību veidotas personības apziņā rada Dzīves pilnvērtības Jūtas – Prieku, kuru redzamas kā Dzīves un Darba Prieku. “Gudrs” bērns ir Priecīgs.

Tāpēc


·         “Gudrs” bērns ir labi audzināts, Zinātkārs, grūtības pārvarēt spējīgs, Kārtīgs, Drosmīgs, Tikls, Inteliģents, Pateicīgs, Pieticīgs, Čakls, Mīļš un Priecīgs bērns.


Muļķis iet vieglo ceļu, “Gudrais” Augstajā Kalnā kāpj. Augstajā Kalnā kāpiens lielākās pūles prasa, liek būt “gudrajam” bērnam, bet slīdēšana lejup vieglajā ceļā ir “gudrībai” pretējais muļķības ceļš. Muļķību var pazīt pēc “gudrībai” pretējā – pēc “gudrības” raksturojumam pretējā.

Īstā “gudrība” ir retums, tāpēc (it sevišķi mūsdienās vispārējā, visādi veicinātā pagrimuma laikā) visbiežāk ir sastopami bērni ar dažādu pakāpju atkāpēm no “gudrības”. Tāpēc ir “gudri” bērni, viduvēji bērni un dumji – muļķīgi radījumi vai mazuļi, aiz kuru robežām seko debīli, imbicīli un idioti. Tos tagad, lai noslēptu viņu vecāku nepilnvērtību, sauc dažādos modernos vārdiņos. “Gudrs” bērns ir pilnīgs “gudra” bērna īpašību kopums, bet atkāpes no šī apraksta ir iedziļināšanās viduvējībā virzienā uz radiodebīldāmīšu muļķību.

“Gudra” bērna īpašības nosaka viņa ietekmes spēku mijiedarbību ar matēriju un matērijas pretestības pakāpi, kura pieaug reizē ar šo īpašību pilnību. Tāpēc to iztrūkumā dzīvo “vieglo dzīvi”, bet īpašību pilnībā pārvar izaugsmes grūtības, kuras pieaug līdz ar šo īpašību pilnību un tāpēc, jo “gudrāks” bērns, jo “grūtāka” dzīve.

Tāpēc – “Gudriem” bērniem smaga skola – Augstākajā Kalnā kāpiens. “Gudros” bērnus grūtībās rūda. “Gudros” bērnus Debesis ugunīs met un purvos sūta. Debesis saviem bērniem sniegotus kalnus priekšā liek. Debesis liesmo un viņus pusnaktī augšā no miega rauj. Debesis nomodā stāv, kad Debesu bērni savus purvus brien.PaulsBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa