Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.PDF versija izdrukai


Jautājums no www.philos.lv

619.

No: Astrīda       Temats: Piedošana...

?←      2018. gada 5. jūnijs 14:29:59

Par piedošanu. Strādāju ar cilvēkiem,kuriem diagnoze ir vēzis. Un grūtākais,ko viņi nevar izdarīt,ir piedot.Šie cilvēki sevī nēsā sāpi,un tā smacē sevi nost. Kāpēc aizvainotais tik bieži saslimst ar šo kaiti? Tiem,kas no sirds piedod,sāk palikt vieglāk. Ko nozīmē piedot un kā tas pa īstam jādara?Kad Ārsta nav mājās, tad tirgoņi lustējas.


Ja Jūs šo jautājumu gribat risināt no “piedošanas gala”, tad tas nav uzdots pareizajā vietā. Ar “pareizo piedošanu” nodarbojas visādi “piedodologi” slavenajās Latvijas “dziednieku” un populārajās “pareizās dzīves” grāmatu sērijās. Piemēram varat palasīt Lulli Vilmu un citus tamlīdzīgus “piedodologus”.

Piedošana ir jēdziens, kurš attiecināms uz Cilvēku attiecībām Dabiskās Kārtības Normu Sistēmas ietvaros. Ārpus tā ir citas parādības, kā samierināšanās, pakļaušanās apstākļiem, atteikšanās meklēt risinājumu un vēl daudz visa kā tāda, ko tagad dēvē par piedošanu. “Piedodologi” katrs to popularizē, trivializē un uz tā veģetē savā veidā. “Piedošana” viņiem ir lielisks jājamzirdziņš sliņķu, noziedznieku un patmīļu sirdsapziņu apklusināšanai. “Viņiem” patīk palasīt un paklausīties “par piedošanu” tāpēc, ka viņiem ir iestāstīts, ka “ja tu piedosi, tad tev taps piedots” – “arī tavi pārdarījumi tiks atstāti bez soda”. Netika un netiks atstāti, lai cik tu arī kādam “piedotu”.

Aiz katra patmīļa lēni, bet nenovēršami rāpo viņā “vēzītis”, sirdskaitīte vai kāda cita iedzimta vai iegūta kaitīte, kura katram, neskatoties uz viņa “piedošanu”, atnes pelnīto sodu. Baznīca ar saviem neadekvātajiem (nezināšanas un savtīgas ļaunprātības – maldināšanas dēļ) skaidrojumiem ir daudz pastrādājusi, lai šīs pasaules dzīvi padarītu smagāku. Apmēram ceturtā daļa no šīs dzīves nelaimēm ir uz baznīcas darboņu sirdsapziņas.

“Piedod man tāpat kā es piedodu” ir ņemts no Eseju – Gnostiķu filosofiskās formulas, kuru tagad sauc par “Tēvreizi”. “Tēvreize” ir trīsdaļīga formula, kuru var pielietot visu kopā vai atsevišķās daļās, pēc vajadzības. Formula ir saprotama Iesvētītajam, kurš zin kāda daļa ir “jāpiepilda” ar kādu “skaitlisko vērtību” – slepenu, tikai Iesvētītajam zināmu vārdu. Baznīca to nezin tāpēc “vienādojuma atrisinājuma” vietā pierunā savus ticīgos atkārtot “vienādojuma risināšanas formulas”, kas, protams, atrisinājumu nedod. Tas ir tāpat kā kad Vinnijs Pūks bitēm iegalvo: “Es esmu maz, mazs mākonītis.”


·         Piedošana ir Sapratnes izaugsme, kura nāk ar Zināšanu iegūšanu par piedodamo (izaugsmei pieejamo) attiecību stāvokli.


“Mēs saprotam otru tik daudz, cik mēs esam līdzīgi, cik mums ir kopīgā.” Kopīgā izzināšana, apvienošanās caur zināšanām, caur notikuma un Cilvēka motīvu izzināšanu mums ļauj uzturēt un uzlabot Saskaņu. Piedošana ir jēdziens, kurš attiecas uz Saskaņu Normu Sistēmā un Dabiskajā Kārtībā, bet ne uz saskaņas zudumu, pārkāpumu vai noziegumu pret to, kā to mēģina iestāstīt “piedodologi”.

Piedošana nāk caur Zināšanu uzturētu Sapratni. “Piedodologi” atņem Zināšanas un tā Cilvēkus ievirza nebeidzamā neatrisinātu, nesakārtotu, neizveidotu – nesaprastu un tādēļ “uz vēlāku atliktu” nesaskaņu mudžeklī. Piedošana attiecas uz Cilvēkiem. Divkājiem ir iecietība – nepretošanās Dabas Likuma Normu Sistēmā. Pret Normas pārkāpējiem nekādas iecietības nav un nevar būt, tāpat kā nevar būt nekādas atlaides noziegumam un perversijai Cilvēku pasaulē.


·         Piedošana ir vajadzīgo jauno Zināšanu sniegšana tur, kur ir iespējas sasniegt augstāku harmonijas pakāpi.


Piedošanas procesā abas puses “ir parādnieki” – tie, kuri nav “atdevuši parādu” (baznīcas nevietā lietots jēdziens) – tie, kuriem ir iespēja “papildināt” esošo ar jauno un ciešākas saites veidojošo – ar to, kas iztrūkst kopības papildināšanai. Metafiziski “piedošana” ir ietekmju cirkulācija caur ietekmes objektu atpakaļ pie ietekmes izstarotāja – “dots devējam atdodas”. “Parāds” ir ietekmes ceļš no objekta atpakaļ pie subjekta.

“Piedod man, kā es piedodu saviem parādniekiem” ir formulas daļa, kurā izsaka Gara (Cilvēka Monādes) darbības tālāku izplatīšanu uz citiem objektiem un Cilvēkiem un šīs darbības seku atpakaļ noraidīšanu pie tā Avota – Cilvēka Gara. Tāda Cilvēka personības ieslēgšana starp Garu un apkārtējo vidi, kurā personība ir starpnieks, Cilvēka Garam dod Gara pilnveidošanās “maizi” – reālās darbības spējas un seku pieredzi. Uz tādu “Gara maizes” iegūšanas darbu attiecas formula par “parādu piedošanu” – zināšanu sniegšanu aprites pilnveidošanai.


·         Piedošana ir Gara un personības darbības paplašināšanai vajadzīgo Zināšanu, Interešu un spēju pievienošana, papildināšana – paplašināšana.


Jūsu vēža slimniekus smacē naids – harmonijai pretējais stāvoklis, kādā agrāk vai vēlāk nonāk visi sevis mīlētāji, patmīļi, individuālisti, konkurētāji un visi citi, kas seko mūsdienu modernās dzīves tendencēm un padomdevēju padomiem. Ārpus Dabiskās Kārtības Normu Sistēmas robežām visam ir tikai viens ceļš – pūšana un bojāeja – sadalīšanās un izzušana. Tas ir dabisks un pareizs, vajadzīgs process ārpus Normu Sistēmas sargājošajām robežām. Ārpus tām katru un visu sagaida tam atbilstošā noārdīšanās. Tas, ko jūs tur “slimnīcās” tagad darat, ir pūstošu atkritumu pūšanas procesu bremzēšana – dabas piesārņošana un savas, kā arī kolektīvās karmas smaguma palielināšana. Tur, kur darba žēlsirdīgi atbrīvo veselos no kroplo dvēseļu klātbūtnes, jūs viņus spiežat uzturēties atkritumu tuvumā – piemēslotā vidē.

Vēzis nav miesas slimība – vēzis ir dvēseles stāvoklis – individuālisms – individuālista atdalīšanās no kolektīvās esamības. Vēzis ir cirkulācijas pārtraukšana – atteikšanās kalpot cirkulācijai – “korķis” starp Garu un apkārtesošo – iekapsulēšanās savā “sevišķajā un unikālajā” egocentrismā. Egocentrismam ir tik daudz formu, cik apziņā ir tās struktūrelementu. Organisma orgāni ir apziņas struktūrelementu projekcijas materiālajā pasaulē. Tieši kurš struktūrelements ir egocentrisma fokuss, to var redzēt no vēža sākotnējās izcelsmes vietas.

Ar šo kaiti neslimo aizvainotais. Ar to slimo netaisnīgais – tas, kurš savā egocentriķa augstprātībā iedomājas savi labāku par citiem – to, ka viņam nedrīkst darīt to, ko viņš dara citiem, un to, ka to, ko citi dara viņam, viņš pats tiem nekad nav darījis.

Vēža slimnieks negrib “pieņemt parādu” – to, ka pie viņa atgriežas viņa paša citiem savulaik nodarītais. Viņi ir paštaisni, augstprātīgi un neiejūtīgi. Viņus interesē tikai viņi paši un viņu problēmas, un visi citi “ir vainīgi” pie viņu stāvokļa, “neviens viņus nesaprot un nemīl” vai “mīl par maz” un “nepareizi”. Vēža slimnieki nav taisnīgi. Ārpus Normu Sistēmas ir tikai viens taisnīgums – atkritumu iznīcināšanas taisnīgums, kam pretojas “vēžinieku un viņu ārstu” saime.

Vēža ārstēšana ir individuālisma apkarošanā, kolektīvisma attīstīšanā, savstarpējās saskaņas, palīdzības, sadarbības un atbildības paaugstināšanā. Vēža ārstēšana ir Pienākuma un atbildības apziņas audzināšanā. Apziņā, ka Sabiedriskais dod individuālo un nekad nav un nebūs citādi. Vēža ārstēšana ir tajā, ka tiesības un brīvības ir tiesības un brīvības izpildīt no sabiedriskā izrietošos pienākumus, par ko katrs nes individuālo un arī kolektīvo atbildību – “ģimenes loceklis nes ģimenes locekļa atbildību par ģimenes dzīvi – to, ko dara ģimene un tās locekļi. Tautai piederīgais nes atbildību par tautiešu darbiem. Rasei piederīgais nes atbildību par rasi.” “Tu pats negrēkoji, bet dzīvoji grēka klātbūtnē – tāpēc grēka augļi nāk arī pār tevi.” “Tu pats nekaroji un neslepkavoji, bet mierīgi dzīvoji savu dzīvi tālāk tad, kad pasaulē tev līdzīgie karoja un slepkavoja citus – tāpēc viņu posta augļi nāk arī pār tavu galvu.”

Lūk, tādu patiesību skaidrošana un mācīšana ir vēža apkarošana. Tādas pasaules veidošana un uzturēšana ir vēža profilakse un Cilvēku ciešanu samazināšana. Medicīna ir Cilvēka dvēseles kopšana, ne miesas apčubināšana. Ārsts cīnās ar Cēloni. Tirgonis izmanto sekas.


Pauls Stelps

Sociopsiholoģijas asociācijaBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa