Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.PDF versija izdrukai


Kompetenču “izglītība” – iespēju horizonta sašaurināšana.Moto: “Ak, mīļās, mācību

saturs vairs nav pirmajā plānā! Mīļās,

nav pareizi – nepareizi – ir tikai

pedagoga profesionālā pārliecība.”

Kristīne Paisums


No tā es izdaru secinājumu, ka arī govs “dzied” bel canto, ja es tā to dzirdu un arī tas, ka nav līku, kroplu vai taisnu un daiļu kāju, bet ir tikai tas, ko man rāda šamaņa piedāvātās halucinogēnās sēnītes. Pirms diviem gadiem es Ivaram Prūsim apsolīju viņa “Informācijas aģentūrai” uzrakstīt par “kompetencēs balstīto “izglītību””. Tad es teicu, ka tas būs kaut kad “pirms Jāņiem”. Šajā laikā citu jautājumu kontekstā esmu par šo parādību rakstījis. Katra sabiedriskās dzīves tēma sevī ietver izglītības aspektu. Katra personiskās dzīves tēma sevī ietver izglītības aspektu. Rakstīt par izglītību ir rakstīt par sabiedrības un katra Cilvēka (arī divkāja) dzīvi.


* * *


Šī raksta tematiku var ierobežot šādās tēzēs:


·         Izglītība ir tāda tikai tad, kad tā ir saskaņotā sabiedriskās dzīves sistēmā ietilpstošā daļa un sistēma.

·         Izglītības sistēmā ir redzama civilizācijas, tautas vai populācijas attieksme pret savu nākotni.

·         “Kompetencēs balstītas “izglītības”” ieviešana ir izglītības algoritma maiņa – atteikšanās no akadēmiskās izglītības algoritma un pāreja uz šamaniskās apmācības algoritmu.

·         Izglītības sistēmas maiņa ir dzīvesveida maiņa.


Šis raksts, tāpat kā daudzi iepriekšējie, ir “saucēja balss tuksnesī” topošajiem Cilvēkiem, bet šamanismā nokāpjošajiem šodienas “dzīves” tā ir “cīņa ar vējdzirnavām” veidotājiem. Nevar teikt, ka Latvijā notiktu cīņa par vai pret šīs pseidoizglītības uzspiešanu. Tā tiek ieviesta un visur (katra vietā ar to vai citu motivējošu atrunu) pieņemta. Un visur tās pieņemšanas centrālais jautājums ir nauda – finansējums. Tā tas ir divu iemeslu dēļ.

Pirmais ir tas, ka kapitālismā vispār viss centrējas ap eksistenciālisma zemāko polu – dzīvniecisko vērtību kopumu – pārtiku, veselību un no tās izrietošo vairošanos un relatīvo (šī brīža) drošību. Kapitālismā – mūsdienu Latvijā tās iemītnieki apmaiņā pret dzīvnieku dzīvi un tās uzturēšanu atsakās no savas Cilvēciskās dzīves un dvēseles daļas. Būdami it kā “kristieši”, viņi ne mirkli nešauboties, pievēršas apgrēcinošajai “acij un rokai” tā vietā, lai sargātu savu Cilvēcisko dvēseli un tās dzīvi.

Tāpēc nekādas cīņas ar šo šamanisko pseidoizglītību nav. Ir tikai atsevišķi entuziastu – vientuļnieku rakstiņi, kurus savā “virtuvē” viens otrs gan palasa un līdzjūtīgi pamāj ar galvu, bet nekādas sabiedriski nozīmīgas sekas tie šajā sabiedrībā neizraisa – šo bezdelīgu lidojums “rudeni nenovērš”. Sabiedrība aitu nolemtībā turpina ceļu uz lopkautuvi. Šī sabiedrība citādi nevar. Tā ir savu vēderu vergu sabiedrība. Tā ir upuru apziņas sabiedrība. Pat patriotisms tajā tiek veidots kā upura reakcija uz apdraudējumu, bet ne kā Varoņa savas dzīves Ideālu realizācija.


·         Ja klasē strādājošais ir Skolotājs, tad viņš tur audzina Varoņus.

·         Ja pieaugušais klasē veido upurus – mīkstčauļus, tad viņš ir šamanis.

·         Varonis ziedo sevi vispārējam labumam.

·         Upuris no vispārējā izloba un vienpatnībā lieto savu “labumiņu”.

·         Upuris savai īslaicīgajai iztikai upurē vispārējo un ilgstošo labumu – visam pārejošajam pāri esošo kolektīvo labumu.

·         Būt Skolotājam vai šamanim ir sabiedriska izvēle.

·         Latvijā tās iemītnieki ir izdarījuši izvēli dzīvot šamanismā.

·         Katra izvēle ir tai atbilstošu seku cēlonis.


Otrs ir šamanisma pseidoizglītības ieviesēju finansējuma modelis – “nauda seko skolēnam”, tā vietā, lai būtu sabiedriski, politiski un valstiski atbildīgais – plānojošais, attīstošais un virzošais – “skolēns seko naudai”. Pirmais ir Šamanismā novedošais. Otrais ir akadēmiski izglītojošais. Tā kā notiek atteikšanās no akadēmiski izglītojošā algoritma par labu šamaniski apmācošajam, tad tiek ieviests “nauda seko skolēnam” – notiek augstākā – sabiedriskā ziedošana zemākajam, izdabāšana zemākā, neizglītotā pūļa interesēm, sapratnei, vajadzībām un varēšanai – iespēju horizonta sašaurināšana līdz zemākajam un šaurākajam aplītim, notiek upura veidošana – kropļa, tizleņa, slimnieka un nepilnvērtīgā izcelšana pār veselo, vērtīgo un pilnvērtīgo (“valsts” un sabiedrības atbalsts ir vērsts uz tizlā atbalstu un vairošanu).

Otrais – šamanisma pseidoizglītības ieviešanas modelis tieši izriet no izkropļota sabiedrības un tirgus attiecību jēdziena. Tagad muļķu priekšā tiek kladzināts par to, ka lūk, “tirgus visu regulējot”, tajā pat laikā neko nestāstot par to, ka notiek plaša un vispusīga “pircēju” un “tirgotāju” ietekmēšana. Slēptajā īstenībā šīs tirgus attiecības sabiedrībā ir tādas, ka “vadītā sabiedrībā tirgus pieprasījums atspoguļo vadītās sabiedrības vajadzības” un “vadītā sabiedrībā tirgus nodrošina vadītās sabiedrības vajadzības” – “tirgus ir ražošanas regulators vadītā sabiedrībā” (tirgus ir iespēju horizonta iespēju nodrošinājuma daļa). Zinot šo patieso likumsakarību, mēs varam droši teikt, ka šī ir apzināti Šamanismā vadīta sabiedrība, kurai tiek slēpti tās vadības mehānismi un mērķi.

Te rodas jautājumi:


-          Kāpēc šī sabiedrība to pieļauj?

-          Vai šī sabiedrība neredz notiekošo?

-          Vai šī sabiedrība grib citu notikumu virzību?


Atbildes ir viennozīmīgas. Pieļauj tāpēc, ka tāds ir tās senču dzīves mērķu uzstādījums, tā ir bijusi, ir un grib būt šamaniska, tāpēc, ka nevar būt cita. No neizglītota, alkatīga un nenovīdīga zemnieka ņemta, tā pie tā paša atgriežas. “Neredz” tāpēc, ka ir nesaprātīga, neizglītota, dumja sabiedrība – “redz”, bet nesaprot, ko “redz” – nesaprot notikumu virzības sekas – pagrimstošais labumu saskata pagrimumā – netīrīgajam patīk netīrība. Nē, šī sabiedrība negrib citu notikumu virzību.

Izglītība prasa atteikties no “vēdera” par labu “galvai”, bet šī sabiedrība visa virsotnē izvirza savu vēderu un vēdera apakšējo daļu – vairošanās orgānu neproduktīvas kairināšanas – dzimumapmierinājuma baudas dominanti. Lai jūs nemulsina “māmiņu klubu” pļāpāšana. Savu dzimumattiecību rezultāta publiska izrādīšana arī ir dzimumapmierinājuma daļa – savas dzimumvērtības un attiecību kvalitātes rādītājs – vēderiņa lejasdaļas “kasīšana”. Pirmo reizi to “pakasa” vīrietis, bet otro reizi “produkta” izrādīšanas process – “redz, cik es laba - cik kvalitatīvi mani dzimumorgāni – redz, kā man tobrīd bija labi – es esmu tā, kurai bija seksuālo attiecību laikā gūtā bauda”. Tai pat laikā “jaunaudzināšana”, kura vecos vārdos ieliek jaunu – tiem neatbilstošu jēgu, kvalitātes zuduma defektus pārvērš par “efektu”. Kā teica podnieks Uģis Puzulis: “Ja es daru pareizi, tad iznāk vāze, bet, ja kļūdīšos un veidojums sakritīs pļeckā – tad tā būs “māksla”.”


·         Vairošanās process, bet ne tā kvalitatīvais rezultāts ir viens no četriem šamanisma stūrakmeņiem.


Vairošanās kvalitatīvais rezultāts prasa mērķtiecīgu procesa regulāciju, “produkta” atlasi un darbu ar to – konsekventu profilaktisku nepilnvērtīgo izskaušanu un pilnvērtīgo audzināšanu par Varoņiem – grūtību pārvarētājiem. Tikai pārvarēšana veido Nākotni. Tikai izeja ārpus šodienas iespēju aploka veido Nākotni. Tikai atteikšanās no “vēdera kasīšanas” veido Nākotni. Tikai atteikšanās no vēdera dominantes pār galvu veido Nākotni. Vēdera dominante noved pagātnē – Šamanismā.


·         Nekur, nekad, nevienā sistēmā nenotiek pašattīstība.

·         Katra sistēma tiek attīstīta augstākattīstītas sistēmas vadībā, vai tajā notiek augstākattīstītas sistēmas ieproegrammēta attīstība.


Tā ir katras izglītības pamattēze. Tāpēc no tās izriet tā vienkāršā atziņa, ka nevienu sistēmu, tās darbības cēloņus un sekas nevar izzināt no sistēmas iekšienes. Sistēmā esošais to skata caur tās daļām, daļu mijiedarbībā esošu, kas sevī ietver arī visas sistēmas kļūdas un sasniegumus. “Katra programma pati sev ir pareiza – tās mērķis, metodes un pārbaudes kritēji ir savstarpēji saskaņoti”, “ar pašas sistēmas resursiem nevar atrast un novērst sistēmas nepilnības”. Tāpēc tādā skatījumā vienmēr klāt ir arī kļūdainums un neadekvāts novērtējums – katrs tāds skatījums nāk no sistēmas daļas un caur sistēmas veidojuma uztveri.

Tāpēc sistēmas vai personības pašpietiekamība ir skatāma tās attīstības attiecībās ar apkārtesošā attīstības līmeni. Tāpēc augstākattīstītas sistēmas klātbūtnē attīstīties spējīga sistēma nenoslēgsies pašpietiekamībā, bet līdzvērtīgās apmaiņās esoša vienmēr saglabās šīs attiecības. Augstākesoša sistēma pašpietiekamībā noslēdzas, tajā gadījumā, kad tai ir liegtas sadarbības iespējas, bet zemākattīstītā tajā gadījumā, kad tajā tiek sarautas ar augstākattīstīto vienojošās saites. Tieši to dara šamaniskā “kompetencēs balstītā” pseidoizglītība – veido ar augstākesošu izglītības līmeni saprasties nespējīgu populāciju.

Lai izzinātu sistēmu, tā jāskata no ārienes, sistēmu ietverošo vēsturisko parādību kontekstā. To var aplūkot no kāda skatu punkta esot “vienā līmenī” ar sistēmu, bet tad skata punktam tālākais ir perspektīvas izkropļots, tiek skatīts caur tuvāko daļu darbību, vai pat ir tuvākā pilnībā aizklāts un tādēļ kļuvis izpētei nepieejams. Un arī pati aplūkojamā sistēma aizsegs lielu daļu ap sevi esošā konteksta.


·         Tāpēc no augšas labāk redzams.

·         Tāpēc “augstāk kāpsi – tālāk redzēsi”.

·         Tāpēc “no putna lidojuma redz tos, kuri viens otru neredz”.


Es esmu Ideālists. Es parādības skatu no Gara darbības puses. Es esmu metafiziķis. Es raugos uz pasaulīgo darbību kopsakarībām no cēloņu puses. Es visu aplūkoju no Filosofijas metafiziskās sastāvdaļas putna lidojuma.

Tā saucamo “kompetencēs balstīto” pseidoizglītību nevar aplūkot sausi akadēmiski, koncepciju un budžeta apmēros ierāmētu. Vispirms jau tāpēc, ka šī pseidoizglītība nav akadēmiskās sistēmas daļa, tā pieder citai – šamaniskai apmācības sistēmai un šamaniskam dzīvesveidam un, kā šamaniska apmācība tā šamaniskā sabiedrībā ir pareiza. Izglītība ir dzīvu Cilvēku vidū esošs process, skar dzīvus Cilvēkus un izraisa dzīvu Cilvēcisku reakciju – attieksmi pret notiekošo. Tāpēc ir ar tādu attieksmi aprakstāma.

Šamanismā nav valsts (valsts ir hierarhisku struktūru darbība) tāpēc šamanisms noārda valsti un tās hierarhiskās struktūras. Tieši tāpat akadēmiskās izglītības algoritms ir būvēts uz zināšanu hierarhiju struktūru, ko noārda šamaniskā pseidoizglītība. “Kompetenčošanas” ieviesēji izmanto veseluma saskaldīšanu, lai tās daļas vēlāk samontētu pretdabiskā kārtībā ar katras atsevišķās daļas apmuldēšanu, liekot domāt, ka tā ir tikai metodiku, pieeju un mācību materiāla – mācību procesa modernizācija – kādu jaunu “progresīvu, laika garam atbilstošu” principu pielietošana. Tie, protams, ir meli. Patiesībai argumentus dod kopsakarības, bet meli turas atsevišķā nobīdēs.

Problēma nav kādos faktos aprakstāma un risinājums nav meklējams kādu sistēmas elementu sakārtošanā. Problēma ir “risinātāju” sapratnē un apziņās nomāktībā – piezemētībā un iesprostotībā noplicinātās ikdienas šaurībā – tas ir pagrimumā. Tādu problēmu risināšanai neder pierastās akadēmiskās un administratīvās metodes. Tās te nav derīgas. “Pa pēdām nāk zāles pļāvējs” un nespējīgos nopļauj. Te der tikai dzīva Cilvēciska attieksme un attieksmes izraisīta dzīva Cilvēka darbība. Problēma nav “zāles pļāvējā”. Problēma ir negribēšanā piepūlēties un pretoties “zāles pļāvējam”.

Tādēļ es rakstu ar dzīva Cilvēka ieinteresēto attieksmi. Šis nav akadēmiski nolaizīts, akadēmiskos toņos, manierēs, stilistiskā un terminoloģijā – akadēmiskos rāmjos ieturēts raksts. Tas ir par to, kas neiekļaujas akadēmiskajos kanonos, kaut vai tāpēc vien, ka akadēmiķi ar šo samilzušo problēmu netiek galā un ir saprotams kāpēc viņi ar to netiek galā – viņi algu saņem no tā paša kantora, kurš ievieš šo viņus pašus iznīcinošo pseidoizglītību.

Ir interesanta, ilustrējoša atkāpe. Kad noklausās padomju laika “mākslas un kultūras” darbinieku žēlošanos par viņu šodienas dzīvi, tad ir jāatceras, ka savulaik viņi visi aktīvi cīnījās pret to viņus “ierobežojošo neciešamo realitāti”, kurai pateicoties, viņi tajā realitātē bija “kultūras un mākslas” darbinieki. Viņi visi domāja, ka jaunajā realitātē viņi būs visaugstākajos plauktos ieceltie – paši sev dzīvi pieminekļi, bet šī jaunā realitāte viņus izmēza miskastē. Jauno realitāti piepilda pavisam citi – tie, kam ar veco darbinieku idillistiskajiem sapņiem nekā kopīga nav. Tāpat kā tam, ko “jaunmākslinieki” tagad dara, kam vecie “cīnītāji par visu labo, brīvo un gaišo” atvēra durvis, nav nekāda formāla sakara ar to, ko darīja padomju laika “kultūras un mākslas” darbinieki, bet ir dziļa idejiska pašpietiekamības un pašapmierināšanās turpinājuma saikne.

Viņi gribēja pacelties “brīvās mākslas” augstumos, bet nonāca atkritumu izgāztuvē – tajā, par ko viņu atbrīvotie “jaunmākslinieki” tagad ir pārvērtuši visu Cilvēku dzīvi. Tieši tas pats sagaida visus šodienas akadēmiķus, “zinātniekus”, ministrus un valsts iestāžu darbiniekus. Viņi paši ievieš to, kam viņi nebūs vajadzīgi – kas viņus visus un visu viņu pasauli izmetīs mēslainē, kā lieku un nevajadzīgu – Šamaniskajā pasaulē praktiski nekur nepielietojamu - viņu kompetencēs neietilpstošu krāmu.


·         Izglītība, kā Cilvēka audzināšanas instruments, ir personības veidošanas process un ir sabiedrības apmaksāta sabiedriska vajadzība.

·         Katra sabiedrība ir tik radoša, darba un dzīvotspējīga, cik uz to ir spējīgie tās vājākie un mazākattīstītie locekļi.

·         Izglītība, kā personības kvalitāte, ir personības saturs, inteliģences un tikumības – godaprāta bāze.

·         Izglītība, kā sabiedriska darbība, ir nākotnes iespēju veidošana, vājāko stiprināšana un noziedzības apkarošana – sabiedrības dzīves iespēju horizonta paplašināšana.

·         Šamaniskā apmācība ir nākotnes iespēju liegšana, stiprāko novājināšana, noziedzības iecelšana normas kārtā – sabiedrības un individuālās dzīves iespēju horizonta sašaurināšana.

·         Pašlaik notiek akadēmiskās izglītības algoritma nomaiņa ar šamaniskās apmācības algoritmu.


Akadēmiskās izglītības algoritms bāzēts uz tā, ka tiek veidota tāda plaša, sabiedriska, sabiedrības uzkrāto zināšanu tālāknodošanas un izplatīšanas sistēma, ar kuru nodrošina šajā sabiedrībā esošo zināšanu pieaugumu. Akadēmiskais izglītības algoritms Cilvēku Cilvēcē socializē caur tā darbības pievienošanu kopīgajiem Cilvēces attīstības mērķiem. Tas ir – iepriekšējo paaudžu zināšanu koncentrāta nodošana nākošajām paaudzēm šīm paaudzēm dod iespēju tās paplašināt un papildināt ar jaunām zināšanām – nodarboties ar zinātniskiem pētījumiem un tehnisko jaunradi. Šim mērķim akadēmiskās izglītības algoritms strādā uz katra skolēna prāta struktūras veidošanu, prāta attīstību, disciplinēšanu un noturības pret “trokšņiem” (pretestību, tukši bezsaturīgi informācijai un patvaļīgiem emocionālajiem impulsiem) veidošanu. Pareizi strukturēts, trenēts un disciplinēts prāts ir dabiski orientēts uz apkārtējās pasaules izziņu, tehnisko jaunradi un kā sevis paša, tā savas dzīves vides pilnveidošanu. Zināšanu apgūšana un pilnveidošana ir dabiska prāta dzīve.

Strukturāli traucējumi prātu novirza no dabiskās izziņas ceļa un tas noslēdzas māņticībā. Netrenēts un nedisciplinēts prāts nav spējīgs atšķirt patiesību no maldiem, zaudē spēju mācīties un interesi par savu zināšanu pilnveidošanu. Neattīstīts prāts kļūst fanātiski aprobežots un pakļāvīgs visabsurdākajiem iegalvojumiem – kļūst šizoīds, dzīvo pretrunīgu iespaidu varā, nav spējīgs apvaldīt emocionālos impulsus, zaudē jaunrades spēju – spēju zinātniskajam darbam un dzīves vides pārveidojumiem – uzlabojumiem. Nedisciplinēts un nestrukturēts prāts pārvēršas savā pretmetā un ieslīgt rutīnā – nekad nesper soli tālāk par iepriekšējo paaudžu tradicionālo dzīvi – nejūt vajadzību to darīt vienmēr atkārto tajā ierobežoto iespēju loku, un, to darot, nolaižas aizvien zemākās dzīves iespējās - deģenerējas.


·         Šaurs, neattīstīts, nedisciplinēts un nestrukturēts prāts uztur tikpat šauru, neattīstītu un nenoteiktu iespēju horizontu.

·         Iespēju horizonts ir zināšanas par iespējām, to sasniegšanas līdzekļiem un šo zināšanu pielietošanas iespējas.

·         “Kompetenču izglītība” ir iespēju horizonta sašaurināšana.


Šamaniskais apmācības algoritms neparedz prāta attīstību – tā mērķis nav zināšanu vairošana un iespēju horizonta paplašināšana. Šamaniskās apmācības algoritms vērsts uz individuālu emocionālo iespaidu ceļā iegūtas pasaules ainas un tur notiekošā izskaidrojuma veidošanu un ar šīs subjektīvās pasaules ainas uzturēšanu saistīto praktiskās darbības iemaņu – “kompetenču” nostiprināšanu. Šamaniskajā apmācībā katra paaudze atkal un atkal atgriežas savā “alā” un tur apgūst tieši to pašu, ko pirms tam tur apguva viņu senči – četrus šamaniskā dzīves veida iespēju horizonta pamatus – pārtikas iegūšanu, rūpes par sava ķermeņa un savu emocionālo labsajūtu vairošanos un vienkāršākos relatīvās drošības uzturēšanas paņēmienus.

Šamaniskā apmācība izslēdz “nevajadzīgo, lieko, nepraktisko” zināšanu apguvi. Šamaniskā apmācība vērsta uz jaundzimušā “produkta” ātrāku “ievešanu cilts kolektīvajā apziņā” – socializāciju caur pakļaušanu šamaņa vadošajai gribai un dzīvniecisko instinktu virsvadībai. Šamaniskajā dzīvesveidā šamanis manipulē ar ciltij kopīgajiem – visos cilts locekļos esošajiem dzīvnieciskajiem instinktiem.


·         Šamaniskā apmācības algoritma “kompetences” ir dzīvniecisko instinktu praktiskie pielietojumi.

·         Šamaniskā dzīvesveida iespēju horizontu nosaka dzīvniecisko instinktu darbība.


1. turpinājums


Ir naivi domāt, ka šamaniskā “kompetencēs balstītā” pseidoizglītība ir tikai tas “ko bērniem skolā stāsta, rāda un grāmatiņās raksta”. Ir naivi domāt, ka šo apmācību saņēmušie vēlāk ienāks savu vecāku šodienas dzīvē un to turpinās. Ir naivi domāt, ka šajā dzīvē nekas nemainīsies, ka tāpat vien tajā būs tie paši vai labāki sadzīves priekšmeti, transports, dārgā, bet tomēr medicīna, sakaru iekārtas, valsts institūcijas un infrastruktūra. Ir naivi domāt tāpat kā padomju laikā domāja lielākā daļa par kapitālisma “iespēju plašumiem” sapņojošo īsteno latviešu un viņu “mākslas un kultūras” darbinieku. Šamaniskajā dzīvesveidā nekā no tā visa nav, nebūs un nav iespējams.

Šamaniskā apmācība to nepieļauj un to saņēmušajiem tas nav vajadzīgs. Lai nevienu nemaldina jaunuļu aizraušanās ar “viņus socializējošajām” sakaru iekārtām. Tās ļoti ātri un viegli var nomainīt tikpat “socializējošas” šamaņu bungas, halucinogēnās sēnītes un lēkāšana pliko bariņā ap ugunskuru (pavērojiet Ukrainas pusaudžu lēkāšanu – “kto ņe skačet, tot moskaļ!” Tā ir šo vārtiņu atvēršana). Aizvien aktualizētā atkailināšanās un ķermeni demonstrējošā “apģērba” ieviešana ir tiešais ceļš uz tāda veida “socializēšanos” dzīvniecisko instinktu diktētā iespēju horizontā.

Mēs vēl dzīvojam akadēmiskā algoritma veidotā pasaulē un dzīves vidē. Mēs vēl dzīvojam akadēmiskā algoritma veidotu dzīvesveidu. Tas viss, kas šodien veido mūsu dzīves vidi un ikdienu, ir akadēmiskās izglītības algoritma veidots, uzturēts un attīstīts. Tajā, kā jau visā, kas nav pilnīgs, ir savi trūkumi un nepilnības, pat nepareizas rīcības radīti postījumi, bet arī tas viss ir ar šī paša algoritma dotajām iespējām labojams. Akadēmiskais izglītības algoritms dod iespēju horizonta paplašinājuma nepārtrauktību. Mēs vēl tā dzīvojam, taču jau ir daudzi citi, kuri šajā vidē jau dzīvo citu dzīvesveidu.

Šamaniskā apmācības algoritma ieviešana nozīmē akadēmiskā algoritma veidotā dzīvesveida un dzīves vides demontāžu un šamaniskā dzīves veida ieviešanu. Ar šamanisko apmācību saskārušies jaunuļi nevar turpināt akadēmiskā algoritma veidoto dzīvesveidu, nevar uzturēt tā radītās iekārtas, infrastruktūru, institūcijas un sabiedriskās attiecības.


·         Šamaniskajam tas nav vajadzīgs.

·         Šamaniskais nāk ar savu vidi, vajadzībām un rīkiem.


Palūkojieties, kā pamestās mājās dzīvo bezpajumtnieki. Vispirms viņi likvidē to, kas iezīmē Cilvēku dzīves telpu – logus, durvis, tīrības uzturēšanai vajadzīgo, dzīvo netīrībā, sakurina uguni uz grīdas un atejas vietu iekārto kā čukčas anekdotē – iet turpat lielajā istabā “aiz jurtas”. Viņi tā dara nevis tāpēc, ka tiem nav citu iespēju, bet tāpēc, ka viņi citu negrib – grib darīt tieši to un tieši tā, kā viņi to dara. Tā ir šamanisma būtība – dzīvnieciskā dzīve, kurai neko ārpus tās nevajag. Tāpēc šamaniskās “kompetencēs balstītās” pseidoizglītības ieviešana ir akadēmiskā izglītības algoritma veidotā dzīvesveida demontāža un nolaišanās pie šamaniskā dzīvesveida dzīvnieciskās dzīves “harmonijā ar dabas spēkiem”.


·         Šamaniskais akadēmisko nomaina melīgi slēpjoties aiz lozungiem par atbrīvošanos no padomiskā mantojuma.


Es esmu tālu no akadēmiskās izglītības algoritma slavēšanas un dzīvesveida idealizēšanas. Tajā ir daudz nepilnību un trūkumu, tas tieši tāpat vienas iespējas dod un paplašina, kā citas ierobežo, liedz un izkropļo. Tomēr tajā iemontētā zināšanu iegūšanas un paplašināšanas iespēja to agrāk vai vēlāk, bet noteikti kādreiz novedīs pie izziņas paradigmas maiņas – pie Cilvēces Skolotāju un Cilvēces Vecāko Brāļu esamības atzīšanas un Cilvēcei sniegto izziņas iespēju pieņemšanas, kas bezgalīgi daudzkāršo un paplašina Cilvēces iespēju horizontus.


·         Šamaniskais algoritms tādu iespēju kategoriski liedz.

·         Cilvēces Skolotājiem nav kādēļ un par ko runāt ar šamanisma dzīvniecisko dzīvi pieņēmušajiem.

·         Šamanismā nokāpušajiem nav vajadzīgas Skolotāju sniegtās iespējas – viņus tās neinteresē.

·         Šamanisms slēdz katru attīstības iespēju.

·         Šamanisms sašaurina iespēju horizontu līdz bļodiņas, gultas, fiziskā darba un bēguļošanas apmēriem.

·         Neticiet? Parunājieties ar pāri Vidusjūrai bēgošajiem “melnajiem brāļiem”!


* * *


Zināšanas ir krāšņa pērle.

Īstenība ir Zināšanu Māte, Interese ir Zināšanu Tēvs, Patiesība ir Zināšanu Meita, bet atkārtošana ir Zināšanu ietvars. Tāpēc atkārtosim “vispār un visiem zināmās” patiesības.


·         Cilvēka pasaulē viss ienāk caur Cilvēku, Cilvēka darbības rezultātā.

·         Kāds Cilvēks – tādi darbi.

·         Pieņemot vai noraidot piedāvāto, Cilvēks pieņem vai atraida devēju un ar to pašu parāda sevi.

·         Bojātais, kroplais un nepilnvērtīgais nedos derīgo un nepieņems pilnīgo.

·         Tur, kur “skola” gatavo karjeristus, materiālistus un darbaspēku, tur nav ne skolas, ne izglītības, ne darbaspēka, ne materiālās labklājības, ne personības izaugsmes – tur izplešas tumsonība, bezdarbs, dzīves bezjēdzība un pagrimums.

·         Tur, kur audzina Cilvēku, tur ir skola, izglītība un visa izaugsme.

·         Nav “tādu laiku”, ir “tādi Cilvēki”.

·         Katrs “savā laikā” saņem to, ko ir pelnījis - kā veidošanā ar savām domām, darbiem vai bezdarbību ir piedalījies.

·         Katru aprok paša raktā bedrē vai gaida tur stādītā koka augļi.

·         Darbs un Zināšanas ir Dzīves kolektīvajā daļā, tāpēc individuālists nekad nebūs Gudrs un darbā dzīvespriecīgs.


Ir nemainīga pētāmo sistēmu un pētnieku sakarība.


·         Katra sistēma sev piesaista tās izpētei gatava pētnieka uzmanību.

·         Katrs pētnieks pētījuma gaitā maina pētāmo sistēmu.

·         Katra sistēma savas dabas atklāsmes gaitā maina savu pētnieku.


Neviena sistēma nav pati par sevi – tā ir zemāku apakšsistēmu kopums un augstākorganizētas sistēmas daļa savās mijiedarbībās ar citām blakusesošām sistēmām – augstākorganizētās sistēmas daļām. Katra sistēma jaunveidojas, top, pilnveidojas, Evolucionē vai deģenerējas saskaņā ar augstāko sistēmu dzīves cikliem un ritmiem. Nevienu atsevišķu sistēmu vai tās daļu – apakšsistēmu nevar pacelt attīstībā vai nogremdēt pagrimumā bez tā paša tai apkārt notiekošā. Sistēmas daļas vai elementa izaugsme vai deģenerācija liecina par visā sistēmā notiekošo. Katra sistēmas daļa mijiedarbībās ar citas sistēmas daļu iesaista visu savu sistēmu un pati stājas mijiedarbībā ar visu blakusesošo sistēmu.


·         Vienu Cilvēku pabarojušais ir barojis Cilvēci.

·         Vienu aplaupījušais ir aplaupījis visus.

·         Neviens nevar būt laimīgs, kamēr kāds ir nelaimīgs.

·         Visi kopā iet Dzīvē vai Nāvē.

·         Mainoties pašiem, var mainīt visu.


Neviena sistēma nerodas pēkšņi – tā veidojas komplicētības un apjoma pakāpei atbilstošā laikā. Komplicētība un apjoms (arī vēsturiskais) sevī ietver formu un kvalitāšu (arī idejisko) daudzpusību un daudzskaitlību. Ir zināma aksioma – “neviena sistēma nevar izzināt sevi un par sevi augstākorganizētu sistēmu, bet zemākattīstīto izzin tikai savai izziņai pieejamajā aspektā, kurš atbilst pētnieka attīstības pakāpei.”

Neviens Cilvēks nevar izpētīt pats savu anatomisko uzbūvi. Viņa fiziskā ķermeņa uzbūvi var izpētīt cita Cilvēka fiziski-emocionāli-intelektuāli-saprātīgā sistēma to pētot visos šajos līmeņos, kā šo līmeņu dzīves atspulgu. Jo apjomīgāka pētāmā sistēma, jo vēsturiski, idejiski un izpētes iespējās apjomīgākam jābūt pētniekam vai pētnieku grupai. Globāla vai Kosmiska mēroga problēmas var redzēt un pētīt tikai atbilstoša skaitliskā apjoma un idejiskās komplicētības kolektīvi organizētas sabiedrības. Tas pats attiecas uz sabiedrisko, tautas saimniecības, Mākslas, Kultūras, tehniskās jaunrades un to pielietojumu, kā arī uz visu citu Cilvēka dzīves sfēru izziņu.

Dzīvnieki “neveic pētījumus” ārpus viņiem vajadzīgo praktiski pielietojamo zināšanu jomas – viņus neinteresē nekas ārpus tā, kas nodrošina viņu eksistenciālās vajadzības. Dzīvnieki apgūst ērtākās barošanās, dzeršanas, slēpšanās un pārvietošanās vietas, kā arī sameklē sev pārošanās partneri. Viņi apgūst savam dzīvesveidam atbilstošas “sociālās zinības” – kā jāuzvedas saskarsmē ar savas sugas piederīgajiem, lai nodrošinātu savas eksistenciālās vajadzības – apgūst attiecīgās kompetences. Ar to arī beidzas viņu interese un “izglītība”.

Tāpēc sabiedrības kolektivizācijas pakāpe, tās vēsturiskais, kvalitatīvais un idejiskais apjoms norāda uz to risināšanas spējām atbilstošu problēmu apjomiem. Augsti kolektīvi organizētas, sociāli orientētas sabiedrības sev sprauž un risina liela mēroga sociālus, ekonomiskos un vēsturiskos mērķus. Kolektivizācijas un sociālās orientācijas pieaugums norāda uz tādas sabiedrības zinātniskās, mākslas un tehniskās jaunrades, kā arī sociālās labklājības sasniegšanas uzdevumu izpildes spēju pieaugumu. Un otrādi – kolektīvisma mazināšanās, individuālisma pieaugums norāda uz šo problēmu risināšanas spēju izzušanu. Vienlaikus tas norāda arī uz sabiedrības interešu sašaurināšanos. Varētu domāt, ka šamaniskā cilts sabiedrība ir augsti kolektivizēta, bet tā nav – cilts ir individuālista - šamaņa “izpildorgāns” – viņa individuālo eksistenciālo interešu realizācijas instruments.

Katra kolektīva ietekmju un informācijas apmaiņas sistēmu veido treji nemainīgi komponenti:

Pirmā komponente ir savstarpējā Sapratne.

Otrā komponente ir apmaiņu veidojošie un pavadošie apstākļi.

Trešā komponente ir apmaiņu saturs.


Skolu dzīvē ar šo saturu saprot izglītības, mācāmo priekšmetu saturu, faktu un to sakarību atklāšanu un kādu apziņas darbības spēju attīstīšanu. Tomēr tā tas nav. Pieminētais ir tikai sabiedrisko attiecību un Cilvēcisko vērtību tālāknodošanas instruments. Mācot savus skolēnus, Skolotājs viņiem nodod savu Labvēlību - savas rūpes par viņiem, savu Cilvēcisko attieksmi pret viņiem, viņu vecākiem un dzīves vidi – dzīvi visplašākajā nozīmē. Savukārt, skolēni, mācoties, ar to Skolotājam sniedz savu Pateicību par viņa rūpēm un pauž Cieņu visām iepriekšējām šīs zināšanas uzkrājušajām paaudzēm un Skolotājam, kā daļai no tā visa.


·         Demonstrējot faktus un to sakarības, Skolotājs veido orientieru un aizliegumu sistēmu (atšķeļ lieko, nevajadzīgo, laiku patērējošo) – norāda ātrāko un īsāko sasniegumu ceļu.

·         Pieņemot faktus un to sakarības, skolēns pieņem viņam norādīto orientieru un aizliegumu sistēmas iezīmētu īsāko un ātrāko sasniegumu ceļu.

·         Dodot labākas iespējas un pasargājot no kļūdām, Skolotājs rūpējas par audzēkni.

·         Ievērojot norādījumus, audzēknis izsaka pateicību un cieņu.

·         Pārveidoties spējīgais un gatavais skolēns pieņem viņu veidot gribošā Skolotāja rūpes.

·         Spējīgais un rūpīgais ir apmaiņu ceļā.


Apmaiņas veidojošā un pavadošā vide nav tikai mācību metodikas, uzskates priekšmeti un mācību tehniskie līdzekļi. Vispirms tā ir sabiedrība un tās sabiedrisko attiecību vide, vide, kurā formējas bērnu vecāki, viņu savstarpējās attiecības, attieksme pret gaidāmo bērnu, ieņemšanas process, grūtnieces grūtniecības vide un pirmskolas audzināšana, bērna dzīves vide – tas, ko viņš redz un dzird sev apkārt. Vēlāk mācību (apmaiņas) vide ir vizuāli estētiskā, akustiskā un fizikālo faktoru vide skolā un ap skolu, bet vēl lielāka nozīme ir skolēnu savstarpējo attiecību un skolēnu un skolotāju savstarpējo attiecību videi, kurā viņi reproducē attiecības sabiedrībā, vidē, šo attiecību sasniegumus vai pagrimumu. Uzturot un veicinot individuālismu, egoismu un savstarpējo atsvešinātību, pilnībā pārtrauc mācību procesu un otrādi – vēršot uzmanību uz savstarpējo attiecību kultūru – kolektīvisma audzināšanu, rezultātu panāk mācību darbā.


·         Individuālisms aug ar sevis izrādīšanu, skaļumu un ignoranci.

·         Kolektīvisms nāk ar vērošanu, ieklausīšanos un izpalīdzību.

·         Skolotājs un bērna vecāki sadarbojas kopīgā darbā, veic vienu un to pašu Cilvēka veidošanas darbu, tāpēc ir vienādi pienākumos un tiesībās.

·         Skola ir ģimenes turpinājums – ģimene ir skolas filiāle.

·         Skolotājs ir skolēna Tēvs – Māte, bet skolēns ir viņa bērns.

·         Skolotāja attiecības tiesībās un pienākumos pret bērnu ir tādas pat kā šī bērna vecāku pienākumi un tiesības pret šo bērnu – veido vienotu audzināšanas iespēju horizontu.

·         Skolotāja vai vecāku tiesību un atbildības ierobežojums ir abpusēji līdzsvarots, liedzot tiesības skolotājam, tās mazinās vecākiem un otrādi.

·         Audzinot skolēnu, Skolotājs audzina vecākus.


Ir vispārzināms, ka bez kontakta ar Skolotāju, tikai lasot attiecīgo mācību grāmatu, neviens neko iemācīties nevar. Pašmācības ceļā nevar iemācīties instrumentu spēli – var sev iemācīt vēlāk nelabojamas instrumentu spēles nepilnības. Pašmācības ceļā apgūtas profesionālās iemaņas nevar paaugstināt par inženiertehniskām un tās nevar iemācīt citiem – meistara nemācītais neprot mācīt savu mācekli. Tā tas ir tāpēc, ka Skolotāju, Mūziķi un Meistaru pār mācekli paceļ viņa personības lielums, dzīves pieredze – Zināšanu pielietojuma prakse un ārpus konkrēto faktu lauka esošā konteksta ienešana mācekļa apgūstamo faktu un iemaņu laukā. Bez Skolotāja līdzdalības vielu apgūstošais censonis lielāko, plašāko – viņam jauno un nezināmo – cenšas apgūt ar mazāko, nepilnīgāko, šaurāko un īslaicīgāko – viņam veco un viņam zināmo. Viņš jaunās ietekmes “apgraiza” jau esošā mēros.

Skolotājs savam skolēnam līdz ar faktu materiālu sniedz arī savu Sapratni par to – savu personisko pieredzi, savu Cilvēcisko Vērtību attīstības struktūru un to veidoto personības saturu.


·         Skolotāja personība – viņa Cilvēciskās Vērtības un to attīstības īpatnības veido viņa Sapratni.

·         Skolēna personība veido skolēna Sapratni, caur kuru viņš uzņem faktus un Skolotāja Sapratni par tiem.

·         Skolēna un Skolotāja spējas saprasties izriet no viņu dvēseļu daļu saskaņas.

·         Skolotāja un skolēna Mātes dvēseles daba, valoda, vide un apmaiņu veids veido saskaņu un dod sapratnes iespējas horizontu.

·         Tāpēc – “tāds tādu māca, tādā valodā, vidē un veidā”.

·         Tāpēc atšķirīgais rada atšķirību, nesapratni, atgrūšanu un ienaidu, kas gala rezultātā deģenerē abus.

·         Skolotāja Sapratne ir instruments, ar kuru skolēna Sapratne tiek pacelta pie viņam pieejamiem Esošā sapratnes iespēju horizontiem, vai no tiem pilnībā atdalīta.

·         Izglītība ir Sapratnes veidošana.

·         Sapratne dod Zināšanas.

·         Sapratne atrod faktus.

·         Fakti bez Sapratnes ir maldinoši un dezorganizējoši.

·         Sapratnes izcelsme ir apziņas dzīlēs, Cilvēka Pārlaicīgajā Pārpasaulīgajā, Pārpersoniskajā dabā.

·         Sapratne nāk no kopīgā.

·         Sapratne ir kopības izpausme.

·         Skolotājs vairo Sapratni.

·         Viltvārdis nāk ar tukšiem vārdiem un faktiem.

·         Izglītība sākas ar pareizu runu, daiļu skaņu un kustību.

·         Skaidra, tieša, viennozīmīgi izteikta doma, izkopta akustiskā vide, tās muzikalitāte un kustību kultūra ir katras izglītības pamatā.

·         Viltvārdis nāk ar “citādību”, miglainību, visvisādību, noteikumu un kārtības atcelšanu, ērtību un visatļautību visā – arī faktu interpretācijā.


-          Vai Latvijā var atgriezties pie kādreiz bijušā akadēmiskās izglītības algoritma?

-          Vai Latvijas izglītības un skolu dzīve var būt atrauta no visas sabiedrības savstarpējo attiecību, ekonomiskās un politikās dzīves?

-          Vai Latvijā var nenotikt tas, kas notiek visā rietumu civilizācijā?

-          Vai rietumu civilizācijā notiekošais var neveidot šamanismu Latvijā?


Ja atceramies, ka visi lielie zinātniskās domas sasniegumi, kā arī Mākslas un Kultūras dzīves, Filosofijas sasniegumi, lielās sociālas idejas radās 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā, bet vēlāk bija redzama tā visa utilizācija un pagrimums sīkmanībā, sīktēmībā un izsīkumā, kā to redzam šodienas “kultūras un mākslas dzīves” konvulsīvajās mokās no sevis izspiest kaut ko ārēji līdzīgu tam, kā vārdā tās tiecas saukties, bet iekšēji tik tukšu un bezsaturīgu, kādas ir šamaniskās “kompetencēs balstītās” pseidoizglītības ieviesēju teorijas, programmatīvie materiāli un runas viņu organizētajos kuriozajos ieviešanas semināros skolotājiem, tad saprotam, ka citādi nevar būt.


2. turpinājums


Rietumu civilizācija jau sen pārgājusi pie pašiznīcināšanās – attiekusies no Ideālisma, ieviesusi kapitālismu, individuālismu, demogrāfisko bremzēšanu (depopulāciju), īslaicīgā ražojuma koncepciju, transnacionālo kompāniju globalizāciju, dehumanizāciju un transhumānismu, kurš veido savu pretdabisko 5G ekosistēmu. Tālākais solis pārejā pie šamanisma ir tikai loģisks un sen paredzams. Ilgstošas un masveidīgas masu apziņas pārveidošanas – preemptīvā kara rezultātā ir dzēsta iepriekšējā sabiedriskā un individuālā apziņa. Par to liecina valodas, dzīves veida un sabiedrisko attiecību – spēju un interešu izmaiņas.


·         Latvijā vairs nav akadēmiskajam algoritmam atbilstošu skolotāju – viņu Cilvēciskais saturs ir mainījies.

·         Latvijā vairs nav tādu vecāku, kuru vērtību sistēmā dominētu tāda algoritma iespēju horizonts.

·         Latvijā vairs nav bērnu ar akadēmiskā algoritma apgūšanai derīgu apziņu.

·         Latvijā dzīvojošo apziņai ir cits raksturs, daba un intereses – citas vajadzības.


Tāpēc problēma nav “zāles pļāvējā” un šamanisma ieviesējos – šie “pļāvēji” tikai apgūst resursus – nopļauj pļaušanai gatavo materiālu – sabiedrības debilitāti transformē kabatās sabāžamā ekvivalentā. Izglītības ilūziju transformē visiem komfortablas dzīves ilūzijā.

Savus bērnus audzināt negribošajiem un nespējīgiem dod neaudzināšanas noteikumus. “Skolā” neko nemācīt un par to algu saņemt gribošajiem, dod iespēju tieši tā rīkoties (skolotāji ar valsti cīnās par darba algām, bet nav manīti cīnāmies par izglītības saturu un kvalitāti). “Skolā” mācīties negribošajiem tiek radīti vislabvēlīgākie nemācīšanās apstākļi. “Skolās” notiekošo pārvērst naudiņā gribošajiem neviens to netraucē. Katrs iegūst to iluzoro, pēc kā iekšēji tiecas un neviens nebēdā par katram tuvumā esošo “zāles pļāvēju”. Katram tas tuvojās viņa ātrumā, izskatā un sekās, bet tuvojas katram un visiem.

Varētu likties


-          Vai tad skolotāji neredz kādas muļķības viņiem liek darīt?

-          Vai tad vietējais varas un Saeimas deputāti neredz un nesaprot kādās muļķībās ir iesaistīti?

-          Vai tad neizglītības ministrijas sienās esošie kabinetnieki nesaprot, ko dara?


Nē, kabinetnieki nesaprot. Kabinetnieki paši ir dažādu rangu un satura sektanti un šamaņi – sākot ar dievturiem un beidzot ar valdorfistiem un montessoristiem, kam pa vidu jaucas visa veida jogisti, tantriķi un “no visa kā pa druskai labā” paņēmēji. Tieši tāpat tas ir arī katrā skolā. Arī tur ir ja ne cigunisti un činmojisti, tad ošoisti un līderisma akadēmiķi lielā skaitā, bet galveno masu sastāda prāta slimnieki – eklektiķi – “no visa kā labā paņēmēji”. Tieši tāpat tas ir visu līmeņu deputātos un varās. Tieši tāpat tas ir ap “skolu” dzīvojošajās ģimenēs.

Nav jau variantu. Kas nav tādā vai citādā veidā iekūlies sektantismā vai šamanismā, tas dzer. Kas nedzer, tas pelna naudu. Kas nepelna naudu, tas stulbi blenž TV ekrānā, vai apdullinās ar tenkām no radio un dzeltenās preses. Kas nelasa un neblenž, tas dirn internetā vai spēlītēs. Bet visu intereses (arī bērnu, šamaņu un sektantu) tādā vai citādā veidā grozās ap naudu.

Skolotāji labi redz un dzird tās muļķības, kādas viņiem šamaņi savos pseidoizglītības ieviešanas semināros priekšā liek. Man nav nekādas vajadzības to atstāstīt un atspēkot – nav ko laiku un papīru tērēt. Semināru klausītāji to visu saprot, bet kas tur nav bijis vai to sapratis, tam tādi atstāstījumi neko nedos. Tomēr šo semināru apmeklētāji un jauno “mācību teoriju praksē ieviesēji” pret to neko pasākt nevar. Viņu darbu stingri regulē vadošie neizglītības ministrijas noteikumi un skolotāju “lojalitātes” likums – daudz lēkāsi un spļaudīsies – ātri vien būsi bezdarbniekos, kur paātrinātajos kursos varēsi taisīt karjeru - pārkvalificēties par kādu augsti atalgotu un plaši pieprasītu profesionāli.

Tāpēc pret šī šamaniskā murga ieviešanu vajadzētu cīnīties tiem, kuriem algu nemaksā no neizglītības ministrijas budžeta un kam darba gaitu neregulē neizglītības ministrijas kabinetnieku sarakstītie noteikumi. Pret šo šamanisko murgu vajadzētu sacelties bērnu vecākiem, bet kā tu tur sacelsies, ja pats esi kāds šamaņu pulciņā lēkātājs, sektants, dzērājs vai naudas pelnītājs, “visur visu labu salasītājs” un datorspēlamanis, kurš savu bērnu redz labi ja vēlu vakarā un neko nezin par to, kas tad īsti un kāpēc tur neskolā tagad notiek. Tāds ir priecīgs, ka var kādam citam savu bērnu uzgrūst. Nav jau noslēpums, ka daudzi bezdarbnieki ved savus bērnus uz bērnu dārzu, lai paši netraucēti mājās dienu vadītu. Viņu motivācija ir tāda, ka tur viņu bērniem kaut ko mācot un tur viņi “mācoties ar citiem bērniem draudzēties”. Tikai interesanti, no kurienes tad ir nemitīgais mācīšanās intereses un spēju zudums neskolās, kāpēc tur – “draudzēšanas vietā” ir ļaunums, necieņa un vardarbība un no kurienes nāk maniakālā divvientulība ar “gadžetu” – iekrišana virtualitātes – mākslīgas realitātes melnajā caurumā?


-          Ja šamaņi visu dara pareizi, tad kāpēc viss paliek aizvien sliktāk?

-          Kāpēc viņi labo saredz sliktajā?

-          Kāpēc ar viņiem viss ir otrādi?


Skolotāji māca, “kad Cilvēka apziņa nolaižas ellē, tad tajā viss apvēršas otrādi – nomainās visi orientieri un vērtējumi.”


* * *


Ir sen un vispārzināmas aksiomas.


·         Vecā traukā (formā) jaunu vīnu (saturu) ieliet nevar.

·         Tāds tādu rada.

·         Katrs dod “to”, kas ir pats.

·         Kam “tā” nav, “to” dot nevar.

·         Tas (saturs), kam nav izpausmes vides (formas), neeksistē – ir iluzors.

·         Ir tādas pasakas, kurās stāstītājs visa labā iegūšanai nonāk pie “aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko”.


Iedomājieties tādu ainu.

Mūsdienu vēstures izklāstā kādreiz Cilvēki ir bijuši mednieki – vācēji neko, nav zinājuši par zemkopību un ražas uzkrāšanu, nav būvējuši kapitālas ēkas, nav veidojuši valstiskus veidojumus – viņiem nav bijis tādu vajadzību, interešu un pieredzes tajā, ko dod zemkopība.

Tagad iztēlojieties, ka pie čukčām, pie viņu klaidoņu ugunskura apsēžas kāds jaunpienācējs un sāk stāstīt, cik labi esot beigt darīt to, kam ir piemēroti mednieku medību rīki, apģērbs un sadzīves tradīcija – pasaules uzskati un zināšanas, beigt viņiem zināmo, saprotamo un pazīstamo – beigt būt cilts leģendās apdziedātiem medniekiem varoņiem, sākt ēst to, ko viņi nekad nav redzējuši un sagaršojoši, tāpēc nezin, kas tas ir un kā to dabūt, nezin kādi darbarīki tam vajadzīgi un kur ņemt sēklu, ko ar to darīt. Savu zemkopības slavinājumu jaunpienācējs beidz ar treknu gaļas gabalu no klausītāju katla un pamudinājumu: “Darbarīkus, tehnoloģiju un sēklas materiālu izdomājiet paši. Ja to nedarīsiet, tad pieredzēsiet mana lielā dieva dusmas – viņš jums atņems visu medījumu!”

Un vēl to var redzēt tā – no radio aparāta skan TV aparātus iegalvojoša balss. Jūs aizejat uz veikalu, bet tur jums sniedz teorētisku TV darbības aprakstu ar norādi, ka pats aparāts jums jāizdomā un jāizgatavo pašam, bet par to būs jāmaksā tik un tik naudiņas – lūdzu dodieties uz kasi un apmaksājiet savu TV aparātu!

Ja kaut kur tā notiktu, tad tur Cilvēki teiktu, ka te notiek acīmredzama “muļķu ķeršana” – krāpšana. Viņi to saprastu, redzot, kā tiek sagrozīta dabiskā lietu un notikumu norises kārtība – tas, kam nav “tā” formas, grib pārdot “tā” saturu, bet forma jāizveido pašam lietotājam. No tā, kurš nezin, kas ir sāls, tikai ar nostāstu palīdzību vien, salītu zivi dabūt nevar.

Bet te lūk, ārzemju kundziņu – Britu padomes pasūtījumā un uzraudzībā, Latvijā sāk darboties kompetenčošanās propagandisti – aģitatori un izplatīt murgainas, iekšēji neloģiskas un pretrunīgas, bezsakarīgas, labskanīgos vārdos un pseidozinātniskos (piemēram, “Savstarpējo attiecību veidošana un vizuālizpratne – nepieciešamās kompetences digitālajā laikmetā”) formulējumos ietērptas muļķības, kuras uzdod par kaut kādu modernu, progresīvu, mūsdienīgu un laikmetīgu “mākslu”!

Vai, piedodiet!

Pēc aģitatoru un viņu piedāvājuma satura un formas, kā arī pļāpu – murgu pasniegšanas stila vienādības, es šamaņus “māksliniekus” un šamaņus “jaunskolotājus” sajaucu.

Protams, protams – es “mākslas” vietā gribēju teikt – “izglītību”!

Nu, tie “mākslinieki” vismaz paši smērē savus audeklus, krauj instalācijas, paši piecūko pilsētas ar saviem lūžņu taisījumiem (kakām), paši taisa (kakā) savas performances un pieķēza paši savus un sev līdzīgo prātiņus ar savu audio – vizuāli – digitāli – virtuālo (nezinu līdzības, kam lai to “produktu” pielīdzina – dabā vēl nekā tik pretdabiska nekur nebija… ja nu vienīgi) blakti, ērci, cērmi, lenteni vai kādu citu tādu parazītu.

Bet tie “jaunizglītības” aģitatori – propagandisti ir spēruši soli tālāk. Viņi stāsta savus stāstiņus un tajos stāsta, cik viņu stāstiņi ir labi. Viņi pastāsta, pastāsta un tad saka: “nu to, kā to visu praksē pielietot, izdomājiet paši…”, “nav jau nekādu noteikumu – esiet “radoši”, kā katrs to pielietosiet, tā arī būs labi”. Un te nu atklājas krāpšanas būtība. Nav svarīgi, ko “skolā” dara, galvenais, lai nedara to, kas deva vismaz kaut kādus rezultātus. Lai sāk ar to, ko tagad var, un tad jau vēlāk to piekoriģēs un papildinās ar citiem – nākošajiem perversijas elementiem.

Protams, Cilvēki un pasaule mainās. Nāk jauni Cilvēki un līdz ar viņiem nāk viņu atnestie iespēju horizonti. Tie savulaik ir bijuši šaurāki, tad izpletušies plašumā un atkal sašaurinājušies. Ir ēkas un pilis, kurās tagad ir apdzīvota kāda neliela telpu daļa. Tepat Gejropā ir pamestas pilsētas un ciemi, bet nekad vēl nav bijis tā, ka nama iedzīvotāji grauj ēku, kurā paši iekšā dzīvo! Atkārtojas tas, kas notika Padomju Savienībā. Atkal tiek pielietotas tās pašas tehnoloģijas, ar kurām sagrāva Padomju Savienību. Gejropā atkārto to, ko ASV paveica Padomju Savienībā. Tas, kas “Staļinisms” bija Hruščova laikā, tas tagad te ir “padomiskums”.

Arī pedagoģijā nemitīgi tiek meklēti jauni ceļi un arī atrasti. Visu laiku notiek mēģinājumi “izgudrot velosipēdu”, maukt bikses pār galvu vai to, kā skolēnam mācīt skolotāju (kas ir kopīgajā sabiedrības dehumanizācijas, degradācijas kontekstā – tiek vienādoti un lomām mainīti sievietes, vīrieši, Mātes un Tēvi, Bērni un vecāki, kā to tagad bīda arī Swedbanka TV3 šovā “Naudas pavēlnieks”, kas idejiski ir “indigo bērnu” murga praktiskā pielietojuma tehnoloģija) – tiek zinātniski pierādīts, ka vardēm patīk mitrums, cālēni čiepst un kaķi pieķeras saviem saimniekiem (amerikāņu “zinātnieku” pēdējais atklājums), bet ar mīlestību koptas, labos apstākļos mītnētas govis dod vairāk piena.

Katru desmitgadi nāk kāds pedagoģijas jaunatklājējs (pēdējais nopietnais bija jauno “pārcilvēku” – “indigo” bērnu “humānas pedagoģijas” nesējs) ar savu teoriju un praksi. Jaunatnācējs stāsta, ar ko un kāpēc viņa prakse ir labāka par iepriekšējo – viņš māca savu praksi viņa teorijas pieņemošajiem.


·         Katrs pedagoģijas reformators nāk ar savu situācijas redzējumu, tai atbilstošu iepriekšējo sistēmu “papildinošu” un “uzlabojošu” teoriju un tai atbilstoši izstrādātu praktisku metodiku.

·         Izgudrotājs nāk ar rasējumu un prototipu.

·         Ārsts izraksta aptiekā esošas zāles.

·         Skolotājs skolēnam norāda uz esošām kļūdām viņa darbībā un uz esošā mācību grāmatā izlasāmu tekstu to labošanai.


Tas, ka Latvijā kompetenčošanās propagandisti – aģitatori slavē savu teoriju, bet nedod tai atbilstoši izstrādātu metodiku, nozīmē to, ka viņiem pašiem tādas teorijas, uz kuras varētu veidot metodiku, nemaz nav.


·         Tas, ko viņi propagandē par savu teoriju, ir tikai eklektisks, mūsdienu klausītājiem patīkamos vārdos un pseidozinātniskos formulējumos ietērpts, nekritisks un vietām perverss svešu sektantisku teoriju daļu savārstījums, kuram viņi paši, kvalifikācijas un profesionālo spēju trūkuma dēļ, nav spējīgi izstrādāt praktiskās darbības metodikas.

·         Dažādu sektu teorijas ir vērstas uz atšķirīgu rezultātu sasniegšanu, tāpēc to prakses ir pretrunīgas, nesavienojamas, bet kompilācijas ir destruktīvas, tāpēc sektanti paši nav spējīgi vienoties par eklektikai atbilstošu praksi – praksē parādās teorijā veikli aizmuldētās pretrunas.

·         Tas, ko viņi te dara, ir liela blēdība.


Un te nu, lūk, mēs nonākam pie nākošā atsedzamā slāņa šajā “kompetencēs balstītās pseidoizglītības” afērā.

Te mēs nonākam pie reformu biznesa.

Vajag saprast lietu reālo stāvokli. Jau apmēram uz 1890-tajiem gadiem kapitālisti saprata un reāli, detalizēti apguva galveno kapitāla koncentrēšanas iespēju mehānismu – varu. Tā vietā, lai censtos nopirkt visu, ko var nopirkt, tas ir – darbotos reālajā tirgū, kapitāls, caur tā saucamo “demokrātisko vēlēšanu” procesu, kura rezultātu vienmēr nosaka tajā ieguldītā nauda, vienkārši privatizēja valsts varu – valsti. Tas ir lētāk un vienkāršāk – prasa mazāk pūļu un dod stabilāku, ilgstošāku rezultātu. Kapitālisti kļuva par valsti (atgriezās pie antīkās vergturu demokrātijas) – sāka regulēt tirgu sev vajadzīgajā veidā un virzienā.

Līdz ar to nevis patērētājs caur tirgu regulē piedāvājumu, bet kapitāls sev vajadzīgajā virzienā caur tirgu regulē patērētāju.

Tālāk globālā mērogā tika mainīta piedāvājuma un patēriņa orientācija no stabilitātes un uzlabojuma pieauguma uz īslaicību, ātru mainību un vienkāršošanu. Tirgū vienmēr nokļūst divi pretēji piedāvājumi. Viens ir patērētāja apziņu un dzīves apstākļus pilnveidojošs, bet tam pretējais ir to gremdējošs. (Mēs zinam, ka reklāma nereklamē preci – reklāma iegalvo ar preci saistīto “dzīvesveidu”. Šosejas malā pie Ieriķiem ir liels reklāmas ekrāns ar lieliem burtiem rakstītu tekstu “nodevēji dzīvo labāk”, bet pie Dienvidu tilta Rīgā ar tekstu “dosim zemāko”, iespējams, ka kāds vēl atceras arī šo “kā pareizi ņemt kukuli”. Zobu pastas reklamēja nemācīšanos skolā; “Cini minis” kanibālismu, bet TV un nu jau arī Valmieras piens atklāti pāriet uz grafiski vienkāršotu līdz mazu bērnu uztverei un prāta darbības līmenim deģenerētu noformējumu. Ar “bērnu žurnālu”, grāmatu un filmu gādību, kanibālisms ir dziļi iesēdināts bērnu apziņā. Viņi spēlē “zombijus”, “staigājošos miroņus” un fakts iz dzīves uz skolotāja jautājumu: “Kur ir skolēns?” atbild: “Mēs viņu apēdām – bija garšīgs!”) Jau no 1950-tajiem gadiem kapitāls tā regulē tirgu, ka tajā neielaiž neko pilnveidojošu – tas attiecas uz visu, kas nonāk saskarē ar kapitālu un tirgu – visu, kam ir kaut kādas attiecības ar naudu. Kapitāls totalitāri kontrolē visas naudas resursu un informācijas plūsmas. Tāpēc tirgū nav nekā, kas būtu pret kapitāla diktēto deģeneratīvo kursu.

Globālā mērogā tika radīts Cilvēci lejupejošā spirālē vedošs kapitāla kontrolēts tirgus, kurš akceptē tikai deģeneratīvu programmu, pats to uztur un atražo. Kad Latvija nonāca Globālā tirgus zonā, tad tieši tas pats notika arī te. Te notika bizneskantoru – “politisko partiju” dibināšanas, oligarhu ietekmes sfēru – “sakņu dārziņa” sadale starp partijām, “valsts nozagšana” un arvien vēl turpinās pēc globālā tirgus modeļa principiem organizēta lejupejošas spirāles tirgus darbība. Ja Latvijā par kaut ko sāk izskanēt “šī sfēra ir jāsakārto”, tad tas nozīmē, ka tur notiks kārtējā “prihvatizācija”, zagšana vai iedzīvotāju aplaupīšanas afēra.

Šajā tirgū un tā spirālē ir arī par pakalpojumu kļuvusī “medicīna” un “skola”, kas nu jau ir pilnīgā naudas varā. Tur šī lejupejošā spirāle deģenerēja šodienas bērnu vecākus un tagad caur visiem ietekmes kanāliem turpina deģenerēt bērnus un pati sevi. Lejupejošā spirāle vienmēr pastiprina zemāko – deģeneratīvo pieprasījumu. Tur, kur ir ieveidota vide, tur ienāk un savu ražu ievāc šamanisma “kompetenču izglītības” aģitatori, lai tādā veidā šo vidi sagatavotu nākošajiem – vēl zemākajiem “pļāvējiem”.


·         Mēs labi zinam, ka aiz katras reformas stāv nauda, tā tiek izdarīta naudas interesēs un naudas iegūšanai.


Mēs labi zinam, ka katrai LGBT kopienai, katrai LGBT minoritāšu akcijai, katrai sektai, katrai baznīcai, katram montesorismam, valdorfismam, katrai jogistu, cigunistu un astrologu vai “meditāciju” skolai apakšā ir nauda, liela nauda vai ļoti liela nauda. Nauda bīda katru “sabiedrisko” kustību, katru vienkāršo vai krāsaino revolūciju, katru “miermīlīgo tautas protestu” un demokratizāciju. Ja kāds par to šaubās, tad lai painteresējas, kas bīda “zaļo” kustības tajā vai citā virzienā, kam izdevīga brēka par “cilvēka faktoru” planētas sasilšanā, par “siltumnīcu gāzu izmešu regulāciju” un ierobežošanu, ierobežojot konkurējošo valstu ekonomiku.


·         Lai painteresējas, kas savai lellei – Grētai Tumbergai viņas “nepiesārņošajam” ceļojumam pāri Atlantijas okeānam iedeva modernāko (oglekļa šķiedras korpusa ar jaunām kevlara burām, saules baterijām un citiem tehnoloģiju brīnumiem apgādāto 22 cilvēku apkalpes vadīto) tālceļojumu jahtu.

·         Lai painteresējas kādu piesārņojumu rada šo jahtu būvē izmantotās tehnoloģijas un tad, lai padomā, kas tā par “zaļo” kustību un uz kurieni tā visus aicina.

·         Lai painteresējas par “Grietiņas” prāta spējām, kā viņa vides piesārņošanu apkaro, savos ceļojumos ēdot no okeānu piesārņojošajiem plastmasas traukiem. (Vienreizlietojamie trauki tika ieviesti “preces īslaicīguma” doktrīnas ietvaros ar mērķi izskaust tradicionālo galda kultūru. Galda kultūra ir ēdienu gatavošanas principi, galda klāšanai lietotie trauki un uzvedība pie galda – galda kultūras priekšmeti un ar to lietošanu saistītās kompetences. “Īslaicīgie”, strādājot ar “priekšmetu un kompetenci”, grāva akadēmiskās izglītības algoritma Cilvēka apziņu.)

·         Grēta Tunberga – Gejropas izglītības kompetences zīmols.

·         Lai padomā – kāda nauda te ar citu naudu sitas.


Te mēs nonākam pie tā, ka katrai reformai apakšā ir nauda, liela nauda un ļoti liela nauda. Ļoti liela nauda pasūta “izglītības” reformu Latvijā. Latvija tādai reformai izdala lielu naudu, bet šīs reformas propagandas aģitatori ar reformēšanas stāstiņiem vāc naudiņu savās kabatās.


3. turpinājums


Nav noslēpums, ka katra pietiekami ambicioza sekta vienmēr sāk cīnīties par varu – vara ir piekļuve naudai. Un tādā mazā pleķītī kā Latvija, tas ir tik ātri redzams un sasniedzams, cik tās viena otrai traucē vai palīdz. Reizēm gadās, ka to intereses (kā tas ir “kompetenčošanā”) sakrīt un tad sektanti apvienojas līdz brīdim, kad jāsāk dalīt lielāks kumoss vai viss iegūstamais jau ir sadalīts – tad par pēdējām asins lāsēm iet vaļā trakākais kautiņš. Latvijā par varu kaujas kā dievturi, tā “jaunpaaudznieki” un tantriķi, bet tagad uz skatuves nopietni iznāk visi alternatīvisti – visi kropļus saulītē iecēlēji, montesoristi, valdorfisti un “nemācot mācītāji” – visi “citādie” apvienojas savas “citātības” pataisīšanai par vienu lielu “tādību”, jo izglītības monopolizēšana vienmēr noved pie politiskās varas un tās dotajiem naudas resursiem.

Katras sektas propagandisti – aģitatori rīko seminārus, braukā pa pašvaldībām un ar to laipnu atvēli (visur savējie - sektanti jau ir pašvaldībās) pulcina tur vēl palikušo “skolu” darbiniekus, kuriem tad stāsta, kas tā tāda “kompetenčošanās” ir un kā jāsaprot tās pamācošie teksti. Katrs tāds “kompetenčošanās” propagandists par vienu tādu novadīto 8 stundu propagandas semināru saņem samaksu skolotāja mēneša darba algas apmērā.

Nereti vadīt seminārus tiek pieaicināti propogandistu draugi un sektu biedri – “populāri cilvēki”, kuriem ar izglītību nekāda sakara nav – bet kaut kas taču ir jārunā. Tai pat laikā šie reformu “pļaujas laika” semināri tiek pavadīti ar norādījumiem darīt to, ko paši propagandisti nav spējīgi – skolotājus norīko propagandistu vietā bez maksas darīt viņu darbu – izstrādāt “kompetenčošanās” propagandistu plānam atbilstošas metodikas – pelnīt naudu propagandistu kabinetniekiem un viņu reformas inspirātoriem.

Tas ir reformu bizness “kompetencēs balstītās pseidoizglītības” ieviešanas afērā, kurā tā rada problēmas visiem, bet peļņu no afēras gūst sektantiska propagandistu un muļķīgu īsprātiņu – tūlītēja labuma guvēju grupiņa Latvijā un jau pavisam nopietni viltotās “realitātes” taisītāji ārzemēs. Latvju propagandisti ir kangari un kangara spļāviena uzlaizītāji, bet pats pasūtītājs ir Britu “zelta bruņās” tērpies un no šejienes neaizsniedzams.

Kad “propagandists - moris” savu būs padarījis, tad “moris” varēs būt brīvs – neviens viņu te neturēs un nebaros, bet kopā ar viņa izmuļķotajiem utilizēs atbilstoši “zeltā tērpto” Britu plāniem. Par situācijas nopietnību, lai runā divi it kā nesaistīti fakti, kas liek atcerēties kādu jau agrāk bijušu plānu “Ost”, kurā bija gan “augstākā rase”, gan upuru idiotizēšana, gan izglītības liegšana, gan fiziska iznīcināšana, paverdzināšana vai pārvārcošana.


-          Vai tagad te kādam būtu jāatgādina, ka nacisms, eigēnika un viss cits ar to saistītais, ir izlīdis no Britu salu sātanistu klubu telpām?

-          Vai te kādam vēl nav saprotams, ka transhumānisms ar tā robotizāciju un e-vidi, kura savienojama ar 5G, ir tālāka eigēnikas murgu virzība?

-          Vai te kāds vēl šaubās par nacisma reanimāciju?

-          Vai te kāds domā, ka viņa nākotne ir komfortabla dzīve smalku tehnoloģiju “vied”pasaulē?


Lai nedotu propagandas iespēju, es neminēšu precīzus piemēru avotus, tomēr tādi ir.

Pirmais fakts.

Tad lūk, no civilizētās Skandināvijas, no tās universitāšu augsti mācīto viszaļāko “zaļo” kursu pasniedzēju, no Gejropā citētāko intelektuāļu puses nāk paziņojumi par kanibālisma ekoloģiskumu, ekonomiskajiem efektiem un “humānismu”, par to, ka tas savā “resursu saudzīgumā” būtu plaši praktizējams un nav mūsdienīga patērētāja cienīgi no tā kaut kādu aizspriedumu dēļ atteikties – nu vismaz kādreiz nepamēģināt. (To visu sagatavoja jau vairākus gadus ilgstošās “mākslas akcijas, provokācijas”, tēmas apspriešanas un filmu uzņemšanas par šo tēmu.)

Otrais fakts.

Nupat Gejropas kinofestivālā atzinību izpelnījās filma, kurā galvenais varonis ir visu atstumts, nesaprasts un skolā klasesbiedru vajāts zēns ar slimu fantāziju. Šis zēns sev izdomā “neredzamo draugu - aizstāvi”. Šis “aizstāvis” palīdz izkļūt no smagām situācijām, stiprina, atbalsta un dod padomus. Pateicoties šim “aizstāvim” zēns pārvar savu atstumtību, “atgūst savu īsto es” un kļūst par atzītu sabiedrības locekli. Šis “aizstāvis” filmā ir Ādolfs Šiklgrūbers - Ādolfs Hitlers, aiz kura stāv SS leģioni, tanku divīzijas, gāzes kameras un koncentrācijas nometnes – daudzi miljoni nogalinātu Cilvēku, bet tagad, lūk, tiem, kuriem “nav pareizi vai nepareizi, bet ir tikai pedagoga profesionālā pārliecība”, tiem, kuri ir atbrīvojušies no “novecojušiem aizspriedumiem” (Gēbels apsolīja visus atbrīvot no “aizsprieduma”, ko sauc par Sirdsapziņu), Hitlers esot bērnu draugs un aizstāvis.

Hitlera tēla glorificēšana tādiem izrādās ir “augstās un sociāli nozīmīgās mākslas” izpausme, pašizteiksmes brīvība un viņu individuālais redzējums. Neesot jau pareizi un nepareizi, neesot jau labais un ļaunais – esot tikai viedokļi, skatījumi un vērtējumi. Un – kam vairāk “skatījumu” un “laiku”, tas esot vērtīgāks. Tas radoši attīstot. Un lai taču katrs sevi palutinot ar kādu cilvēka pirkstiņu vai nodedzinātu ciematiņu, lai nošaujot kādu simtiņu koncentrācijas nometņu “staigājošo miroņu”, apnikušu skolotāju vai pārāk lecīgu klasesbiedru – viņš to esot pelnījis – aiz viņa taču stāv “bērnu draugs un aizstāvis” Ādolfs Hitlers! Katrs taču esot pelnījis sevi mazliet palutināt – mazliet sevi pamīlēt (sexšops vienmēr ir aiz stūra vai internetklikšķī pieejams), kā to tagad jau arī sešgadīgiem viņu “draudzēšanās mācību iestādēs” māca rietumu zemēs – tur, kur Hitlers tagad esot bērnu aizstāvis.


Un tagad mazliet savelciet kopā Britu padomes virzīto šamanismu Latvijā, kanibālisma virzīšanu Gejropā un bērnu drauga tēlu Hitlera izskatā, kā arī Latvijas valstsvīru runas veterānu “salidojumos”.


Marks Tvens ir teicis: “Tas Cilvēks, kurš ir pesimists līdz 48 gadu vecumam, zin par daudz, bet ja viņš ir optimists pēc 48 gadiem, tad viņš zin pārāk maz.”


Izgaismosim fonu.

Latvieši zin, kas ir zaķis.

Latvieši zin arī to, kas ir viltotais zaķis.

Reizēm saimnieces, vai nu tāpēc, ka tām nav zaķa, vai tāpēc, ka to nemaz negrib, viesību galda klāšanai gaļēdājiem gatavo vai gatavā veidā kulinārijā nopērk to, kas nav zaķis, bet par tādu tiek saukts ar pievienoto “viltotais”. Viltojums nozīmē kaut kā neīsta, maz vai vispār nevērtīgā pasniegšanu par vērtīgo, par īsto. Visi zinam gleznu, dārglietu un vērtīgu zīmolu preču viltojumus. Visi zinām čigānu “jaun-zeltu”.

Viltoto (mākslīgo, imitēto) “zaķi” gatavo samaļot – sīkās daļās sadalot veselu gaļas gabalu, bet iegūtās savstarpēji nesaistītās veseluma sīkdaļas sajaucot ar citiem produktiem, kuriem to izcelsmē nekāda sakara ar gaļu nav. Tādu izstrādājumu, apmēram zaķa cepeša lielumā, ar lepnumu ceļ galdā un mudina gaidītos viesus “ēdiet, mīļie, ēdiet zaķīti – tik jauks un sulīgs šoreiz iznācis – ar pipariņiem un ķiplociņiem – tāds veselīgs un barojošs!”

Tāpat visi noteikti esat dzirdējuši par virtuālo realitāti. Tāds divu vārdu savienojums liek domāt par kādas īpašas realitātes esamību, kura reizē ir gan kāda patiesi esoša realitāte, gan kāds tās jaunveidojums ar virtuālu papildelementu. Tas šo jēdzienu savienojumu liek pieņemt kā īstajai realitātei līdzvērtīgu, bet vienlaicīgi nebūt pret to tik prasīgiem, būt pielaidīgiem, tolerantiem tās atkāpēs no īstās realitātes – baudīt “īpašās garšvielas”, kas to padara “interesantāku un īpašajām vajadzībām piemērojamāku” tur, kur to nepieļauj īstās realitātes stingrā iesaiste apkārtesošajā.


·         Virtuālā realitāte ir tāda tāpēc, ka tā nav saistīta ar patiesi esošo.

·         Virtuālā realitāte ir patiesi esošā izkropļojums.

·         Virtuālā realitāte ir patiesi esošā kropļošanas instruments.


Viltoto jaun-realitāti (čigānu “jaun-zelta” analogu) izgatavo tāpat, kā viltoto “zaķi”. Esošo realitāti sadala nesaistītās detaļās, šīs detaļas sašķeļ sīkākās “informatīvi, vizuāli, intelektuāli un citādi interesantās vienībās”, kuras, ignorējot veseluma dzīves normas, sajauc patvaļīgās (eklektiskās) pretdabiskās attiecībās – “kā es gribu, tā es mauju (“mīļās, nav pareizi – nepareizi ir tikai pedagoga profesionālā pārliecība”) un man mana maušana ir bell canto!!!” Tālāk šim patvaļīgajam maisījumam piejauc piedevas pēc savas vai patērētāja gaumes – kas nu kuram viltojuma taisītājam vai tāda viltojuma lietotājam – patērētājam vairāk patīk – kas tādu patērētāju piesaista, apmierina un uzsēdina uz patēriņa atkarības “adatas”.·         “Virtuālā realitāte” ir viltotā realitāte.

·         “Virtuālā realitāte” ir melīgs patiesības elementu sajaukums ar pretdabisko un neesošo.

·         Esošajam piejaucot ne-esošo, esošais tiek padarīts par ne-esošu.

·         Šamaniskā “kompetencēs balstītā pseidoziglītība” ir viltotās “realitātes” projekcija – “viltotais zaķis” izglītībā un ir sagatavota tajā pašā tehnoloģijā – reālu nesaistītu izglītības elementu sajaukums ar sektantiskām teorijām, ko pasniedz par čigānisku jaun-izglītību.


Visi noteikti esot dzirdējuši par tādu Britu padomes “Trojas zirgu” Latvijā, kā “sarunu festivālu” L.A.M.P.A. (punktējums mans, kas atklāj slēpto abreviatūru). Tāds “festivāls” ir viltotās realitātes ievedums tiešo Cilvēcisko verbālo kontaktu – sarunu vidē. Tas ļauj tajā iesaistīties iesūtītiem meļiem, ar kuru piedalīšanos festivālā var sarunās iesaistītajā sabiedrības daļā un caur to arī visā sabiedrībā dziļāk ievadīt šo sabiedrību postošas idejas. Tas ir tāpat kā bērniem derīgu un vajadzīgu vakcīnu sastāvā iekļaut arī nedeklarētas (slēptas) depopulizējošas – gēnu mutācijas un vairošanās funkciju (pēc daudziem novērojumiem autismu un citas intelektuālas un psihiskas novirzes) traucējumus izsaucošas piedevas. Vakcīnas ir ēsma, bet slēptā piedeva ir āķis – mērķis ir populācijas depopulācija – skaita un indivīdu kvalitātes samazināšana – populācijas iespēju horizonta sašaurināšana.

Tieši tāpat tajā pašā virzienā darbojas dehumanizējošais Britu padomes ievedums L.A.M.P.A. – iespēju horizonta sašaurinājums to pieņemošajai sabiedrībai, kas ir “kompetenču izglītības” analogs pieaugušajiem.

Tieši tāpat darbojas visa viltotā (virtuālā) “realitāte”.·         Viltotā (virtuālā) “realitāte” ir instruments, ar kuru izskaušanai izvēlētajā sabiedrībā, populācijā, tautā vai valstī  ienes šo sabiedrību, populāciju, tautu vai valsti dezorganizējošas un iznīcinošas darbības programmas, attieksmes, melus, kā arī uztveres un rīcības kropļojumus.


* * *


Cilvēks, bērns vēl jo vairāk - bērns nāk no Debesu pasaules un sev līdz nes Debesu Dzīves realitāti - visa un visu kopību un kopības radošo dabu. Tas ir Bērnu ar Māti un Tēvu, un Tēvu ar Māti Bērna apziņā vienojošais un vienojošās kopības daba. Bērns sevi neatdala no Mātes un Tēva, un Tēvu no Mātes. Bērna apziņā viņi trīs ir viens. Mātes un Tēva zaudējums vai Mātes nodalīšana no Tēva ir Bērna apziņas plosīšana. Tāda apziņas plosīšana Bērnam ir Mīlestības atņemšana. Tēvs un Māte Bērnam ir visa viņa Pasaule un Cilvēce. Bērns ir kopības – Cilvēces daļa – tāds viņš nāk šajā pasaulē.

Mēs varam metafiziski aprakstīt Mīlestību tās aktīvajos (pozitīvajos) un pasīvajos (negatīvajos) aspektos, varam izsekot tās izcelsmei no Vienotā caur Vienotā Gudrību, Gudrības Radošajiem spēkiem, visa Labā cēloni līdz Labo nesošajām Idejām un to ierosinātajām Jūtām Cilvēkā, kuras Cilvēks sauc par Mīlestību. Mēs varam saprasts, ka no savas izcelsmes Avota caur šo Vienoto ar Cilvēku saistošo secību saiti plūst Vienotā radošais saturs – viss Vienotajā esošais. Mēs saprotam, ka Vienotajā esošajā daudzpusībā (Vienotajā Realitātē) Mīlestība mūs tur visu realitāšu radošajā daļā, kurai pretējais ir noārdošais – to vada tas, ko tautā sauc par Naidu.

Naids ir izkropļots novecojušā, nederīgā, kroplā, nevajadzīgā un traucējošā noārdīšanas instruments.


·         Tajā, kas nav dzīvei derīgs, parādās Naids.

·         Tam, kam tiek atņemta Mīlestība, paliek Naids.

·         Tajā, kam tiek atņemta Mīlestība, parādās Naids.

·         Tajā, kurā nav Mīlestības, ienāk Naids.

·         Mīlestība, mīlot mīlestībā ceļ un mīlot mīlestībā pārveido.


Naids ir tās pašas realitātes - Mīlestības radošās darbības pretējā – apgrieztā puse – enerģijas viļņa fāzes nobīde. Naids ir pārveidošana tad, kad tā ir atdalīta no Mīlestības. Tur, kur pārveidošana notiek bez Mīlestības, tur ienāk Naids. Katra augšana, katra transformācija ir pārveidošana, tāpēc ir svarīgi, lai un cik tā tiek Mīlestības vadīta, Mīlestībā un ar Mīlestību veikta.

Bērns šajā pasaulē nāk no Debesu pasaules kopības, lai iekļautos citā – Zemes pasaules kopībā. Viņš sevī nes Kopības standartus, kanonus – Kopības Normas, kuras viņam norāda uz viņa piederību Kopībai un tajā valdošo Mīlestību.


·         Mīlestība un Kopība ir neatdalāmas.

·         Kopībā ir Mīlestība.

·         Mīlestībā ir Kopība.


Šodien, kad Bērns ienāk Kopīgo atomizējošajā transhumanizējošajā un dehumanizējošajā pasaulē, pasaulē, kurā valda to dezorganizējošas un pārveidojošas virtuālās “realitātes”, Bērns zaudē sevī nesto Mīlestību. Bērnā esošās Mīlestības – radošā stāvokļa vietā ienāk tam pretējais – destruktīvais Naids.

Piedzimstot Bērns zin, ka viņu šeit sagaidīs un atbilstoši jaunajai videi audzinās viņa vecāki – Vīrietis un Sieviete, Māte un Tēvs atbilstoši savu dzimumu lomai, īpašībām un dabai tajos vēsturiskajos un ģeogrāfiskajos apstākļos, kuros viņam šoreiz ir jānāk pasaulē. Tāpēc viņš no tiem sagaida Mīlestības (kas ir sociālajā valodā teiktā Pienākuma analogs jūtu sfērā) vadītu Gudrību (spēju pasargāt no visa ļaunā, muļķīgā un nejaušā) - ierobežojušu stingrību un kontrolētu vadību Labajā – derīgajā un pareizajā.

Jūtot tādu vadību, Bērns zin, ka ir un tiek Mīlēts, jo Mīlestība ir Pienākuma iekšējais cēlonis, bet Pienākums ir Mīlestības izpausme sociālajā vidē – Mīlošajam ir pienākums pret Mīlāmo, kas savukārt Mīlošajam dod Pienākuma izpildes Tiesības atbilstoši šīs Mīlestības pielietojumam, par ko viņš uzņemas pilnu Īstenības stāvokli – darbības Brīvību nesošu Atbildību. Atbildīgais Īstenībā līdzsvaro visas realitātes.

Ienākot šajā pasaulē Bērns paļaujas uz Atbildīgajiem vecākiem, sagaida, ka šeit - viņu vidū, kopībā esot, viņš tiks pasargāts un vadīts. Bērns saprot, ka pasargāšana un vadīšana ir Mīlestība un Kopība. Bērns saprot, ka tad, kad vecāki viņam saka “tev būs” un “tev nebūs”, tad tās ir Mīlestības izpausmes, tad tas nozīmē, ka “Mēs esam Kopā”, “Mēs Tevi Mīlam”. Tad Bērnā nav vietas Naidam.

Tad, kad Bērns ienāk pasaulē, kurā viltotās “realitātes” līdzekļi un akcijas viņam visādos veidos demonstrē kopības ne-esamību, demonstrē, ka “katrs pats par sevi”, katrs pats pieņem “lēmumus”, “katrs dara kā viņam patīk”, “katrs pats izvēlas savu nākotni”, “katrs pats mācās vai nemācās savai nākotnei”, “ka nav pareizi – nepareizi, bet ir tikai individuālā – pārliecība”, tad viņš ar to saprot, ka tā ir pasaule, kurā nav Kopības, nav Mīlestības, kurā viņš te nevienam nav vajadzīgs. Tad, kad Bērnam skolā saka “mēs tev dodam iespējas, bet mācīties vai nē ir tava izvēle”, “kā mācīsies – tā dzīvosi”, tad Bērns jūt, ka te visiem ir vienalga, vai viņš te ir, vai viņa te nav – viņš te nevienam nav vajadzīgs – neviens te viņu nemīl.

Kad tas, kam jābūt Pienākumos Atbildīgam viņa attīstību nesošam, viņam saka “šodien mācīsimies to, ko tu un kā tu to gribi, tavos paša novērtējumos”, kad Atbildīgajam ir “sasietas rokas”, bet Pienākumam ir “apgriezti spārni”, tad Bērns ir atstāts savā vaļā un neaizsargātībā pret viltoto “realitāti”. Kad Bērnam saka – “mācīsimies rotaļās” un “dari kā tev vieglāk – nenopūlies un nenostreso”, “mēs esam vienādi – skolotāji esam tādi paši kā tu – bērni un bērni - tas ir labākais – būsim kā bērni”, tad Bērns saprot, ka te neviens viņam nedos izaugsmi, te viņš ir nolemts palikt par pusfabrikātu, viņš nevarēs sasniegt savu iespēju augstākos horizontus, te nav ne vacāku, ne skolotāju – te viņš ir viens pats pasaulē un te viņam ir vienam pašam jācīnās par izdzīvošanu – te visi ir viņa pretinieki – konkurenti – te nav vietas Mīlestībai – te ir Naida zona – te ir Naida geto spēles – skaļas un cietsirdīgas. Kad viņa vecāki domā, ka “nu gan tu, bērniņ, mūs audzināsi”, tad Bērns saprot, ka vecāki viņam neko negrib mācīt, viņi neuzņemas Atbildību, atsakās no Tiesībām un bēg no Pienākumiem – viņi Nemīl šo Bērnu – neko negrib viņam dot.

Tad, kad “mūsdienīgajā” “audzināšanā” Bērns tiek izstumts no sabiedrības kopības, viņš tiek atstumts no Mīlestības.

Tad, kad ne-vīrišķīgie un ne-sievišķīgās Bērniem liedz ģimeni, Tēvu un Māti, tad viņš tiek atdalīts no Cilvēces un atstumts no Mīlestības.

Tad, kad “skolā” un “mājās” viņam ļauj “personību nesamaitājoši” brīvi izpausties tāpēc, ka “ar aizliegumiem neko nevar”, ir “bērnu tiesības” un virtuālā realitāte tiktāl dezorganizē patieso realitāti, ka “vienmēr pirmais” radio jau stāsta, ka aptaukošanās cēlonis esot ģimenes kopīgās ēdienreizes, tad bērns no tā visa saprot, ka viņš te (kā Kopības nesējs) nav vajadzīgs, ka viņu te neviens nemīl, ka viņš te ir visu pamests “viens pats mājās” – viens pats svešā, vienaldzīgā un naidīgā vidē.

Visa modernā pedagoģija, juvenālā justīcija, visas skolu, vecāku, bērnu un vecāku, “cilvēktiesību” reformas ir vērstas uz dehumanizāciju - tautas kultūru, sabiedrību un ģimeņu saišu graušanu, uz to lai dzimstošie Bērni te justos kā “svešie starp savējiem”, lai viņos ienāktu Naids. Tad, kad Bērnam simtos dažādu veidu, tiek pateikts “tiec galā pats”, bērnam tiek atņemta Mīlestība un viņš tiek atvērts Naidam.


·         Viltotā (virtuālā) realitāte ir Naida vairošanas realitāte.

·         Viltotā (virtuālā) realitāte neaprobežojas ar digitālās vides robežām.

·         Viltotā (virtuālā) realitāte ir visa pretdabiskā mūsdienu Cilvēcisko attiecību vide.

·         Viltotā (virtuālā) realitāte ir Naida vairošanas instruments.

·         Tā saucamā “kompetencēs balstītā “izglītība”” ir viltotās (virtuālās) realitātes darbības instruments.

·         Tā saucamā “kompetencēs balstītā “izglītība””, slēpjoties aiz “labus nodomus” nesošiem vārdiem, vairo sabiedrības sašķeltību, nevienlīdzību un galarezultātā naidīgumu.

·         Tā saucamās “skolas” no gada uz gadu grimst skolēnu, skolēnu un skolotāju savstarpējas atsvešinātības, agresijas, cīņas un naida atmosfērā.

·         Tieši tas pats notiek starp vecākiem, vecākiem un bērniem.

·         No šīs pasaules aiziet Mīlestība – šajā pasaulē ienāk Naids.


4. turpinājums


Iezīmēsim dekorācijas, bet atcerēsimies, ka tās ir tikai daļa no esošās ainas – ir ārpus tā, šajā rakstā tā ierobežotības dēļ nepieminētas detaļas. Vēl ir jāatceras, ka jums redzamais ir tikai daļa no notiekošā. No vienas puses jūs redzat “apļus ūdenī” jau pēc akmens iekrišanas dīķī, bet no otras puses, tikai to, ko informācijas aģentūras un ziņu veidotāji jums rāda - ārpus jums rādītā paliek lielākā daļa notikumu – ārpusē paliek patiesā notikumu sistēma.

Visi zinam, kas ir troksnis. Tās ir skaņas, kuras mums liedz uztvert akustisko impulsu un paužu sistēmu – piesārņo klusumu un novirza akcentus. Vienkāršais troksnis “aizklāj” mūziku. Bet ir vēl cita veida troksnis – tas tā iekļaujas mūzikas rakstā, ka maina tā zīmējumu – melodiju, dinamiku un skaņu augstumus, un, lūk – kaut gan orķestris vēl turpina spēlēt iepriekšējo, mēs jau dzirdam pavisam citu. Tāds pats troksnis ir arī informatīvajā un sabiedrisko attiecību telpā.

Tam ir ilustrējošs piemērs.

Man gadījās būt gruzīnu un latviešu kopražojuma koncertā Siguldā koncertu namā ar tipiski anglisku nosaukumu “Devons”. Par šo nosaukumu, protams, ir stāstiņš par devona ģeoloģiskā perioda iežiem, uz kuriem… blā-blā-blā. Katrai darbībai, katrai sacūkotai sienai, katrai kakai pudelītē, katrai idiotiskai izdarībai var piestāstīt kādu stāstiņu, kurš šo idiotisko, sacūkojošo darbību padara iluziori saturīgu. Tieši tāpat tagad Latvijā ir par vienu angļu zemes stūrīša nosaukumu vairāk un par vienu latviskuma pilienu mazāk. Tas ir tāds modernais – mūsdienīgais patriotisms – “it kā cīnoties par vienu – pagulties zem cita”.


·         Jurģi Latvijā ir nebeidzama kalpu tautas tradīcija.

·         Venēcieši uztaisīja “latviešus”, bet neiemācīja būt tautai.

·         Patriotisms dzimst ar saucienu – “dzīvību par tēvzemi”, bet uzraksts uz veikala durvīm – “ēd par Latviju” ir tā nepamanītās nāves nekrologs.

·         Liberālisms ir patriotisma kapracis.

·         Šovinisms patriotismu padara par pašnāvību.


Tad, lūk, koncerta anotācijā tika izziņots, ka koncertēs gruzīnu vīru vokālais ansamblis “Didgori” ar autentiskiem gruzīnu tautas un sakrālās mūzikas dziedājumiem. Man ļoti patīk koru daudzbalsība, sakrāla un patiesi autentiska tautas mūzika, kāda it sevišķi ir dzirdama gruzīnu vīru specifiskajos dziedājumos. Tāpēc nolēmu paciest to, ka (tobrīd man nezināmu iemeslu dēļ) gruzīnu vīru ansambļa programmai ir pielipināta latviešu sieviešu vokālā ansambļa “Ēra” uzstāšanās daļa. “Ēra” dzied pārmoderni samākslotas un nu jau amerikāniski skanošas (sakropļotas) latviešu tautas dziesmu apdares. Tomēr, tā kā bija koncerta organizatoru solījums par šo grupu nodalīšanu atsevišķās koncerta daļas, nolēmu apmeklēt “Didgori” koncertu, jo bija iespēja nebūt “Ēras” klausītājam.

Tomēr, izrādījās, ka man nācās piedzīvot triju, sākumā likās nekā nesavienojamu parādību miksli. Ejot uz tautas mūzikas koncertu, varēja sagaidīt, ka tas būs tautas kultūru un tautas tradīciju – arī valodas kupluma punkts. Tomēr, izrādījās, ka esmu nonācis totālā angļu valodas vidē, kāda varētu būt Anglijas pilsētiņā ar tās anglisko nosaukumu Devona. Gruzīns stāvēja pie mikrofona un ilgi un dikti, klausītāju ļoti pozitīvi uzņemts, acīmredzami perfekti saprasts un atbalstīts, kaut ko angliski stāstīja par Gruziju. (Arvien vēl nesaprotu kāpēc tautas autentiskās mūzikas autentiskajam atskaņojumam jābūt klausāmam caur elektronisku apskaņošanas sistēmu – varēja labi dzirdēt, cik ļoti tas, kas nāk no gruzīnu vīru balsīm, atšķīrās no tā, kas bija dzirdams skaļruņos.) Tā arī vēl tagad nesaprotu


-          Vai valodu likums ir jau atcelts vai tam ir selektīvi diskriminējoša darbība?


Pēc tam krietni vēlāk tika improvizēta “intervija ar tulkojumu”, kas nekā neatcēla sākotnējo iespaidu – “gruzīni acīmredzot domā, ka ārpus Gruzijas visi runā tikai angliski – angļi ir visur un visur ir Anglija”, kas šajā gadījumā Siguldas “Devonā” viņiem to uzskatāmi apliecināja. Šeit skatītāji ar lielu apmierinājumu uzņēma iespēju pabūt angļu valodas vidē. Tas Gruziju pārstāvošā ansambļa personā, manās acīs krietni pazemināja gruzīnus tāpat kā atkal apliecināja tā saucamo latviešu lumpenizēšanos naudas devēju priekšā.

Tālāk tika atņemta šī koncerta satura jēga – tika pasniegts mikslis no “Didgori” un “Ēras” nekā nesavienojamo un savstarpēji traucējošo dziedājumu kārtainā pīrāga. Tad, kad tiek veidota tāda materiāla kolāža (no atsevišķiem, nesaistītiem materiāliem veidots jauns materiāls ar citu, izmantojamajos materiālos neesošu, jaunu jēgu), tad vienmēr tam ir kāds pasākuma režisora nodoms – ir kāds viņam zināms, viņa ieprogrammēts pasākuma virsuzdevums.

Pārdomājot “Devonā” (roka negrozās rakstīt Siguldā) piedzīvoto, atmiņā atausa aina no 70-tajos gados Latvijā populārā amerikāņu mūzikla “Mūzikas skaņas”. Tā ir filma par laiku, kad nacisms ienāk Austrijā.

Notikumu centrā ir mūsdienīga Latvijas ģimenes aina. Bērni faktiski aug bez vecākiem, mātes nav, tēvs lielāko daļu laika ir prombūtnē. Bērni nepakļaujas audzināšanai – dara, ko grib un panāk katras guvernantes bēgšanu – ir moderni nepakļāvīgi un nepieklājīgi pret pieaugušajiem – izlaisti un izlaidušies. Tiek pieņemta jauna guvernante, kura, labi manipulējot, iegūst bērnu simpātijas – neaudzinot kļūst par viņu rotaļu biedreni un viņu uzvedībai piešķir normas statusu. Vēlāk caur daudziem piedzīvojumiem kļūst par bagātā tēva – sava darba devēja sievu. It kā banāls “pelnrušķītes” stāsts, bet tas, notiekot uz nacisma uzplaukuma fona, spilgti iezīmē arī Latvijā šodien notiekošo.

Filmā ir kāda programmatīva aina.

Tajā attēloti vienkārši tautas svētki. Vietējie iedzīvotāji sapulcējušies padziedāt, padejot, iedzert pa glāzītei un baudīt savstarpējo draudzību. Tad kāds jauns zēns uzsāk sirsnīgu dziesmiņu par dzimtās zemes skaistumu, tai pievienojas romantiskas meitenes balss, sāk vienoties tēvzemes apdziedātāju koris, kas pāraug par savas zemes patriotisko sargu maršu – dziedātāji sāk celties kājas, parādās karogi, tiek sveicienam gaisā izmestas rokas un mēs redzam, ka tā jau ir nacistu kolonu kārtošanās.


·         Tieši šīs ainas scenārijs tika izspēlēts “Devonā”.


No abām pusēm tika dziedātas senas dziesmas, daudzreiz stāstīt par Gruzijas zemes skaistumu, par to, ka tur galvenais esot vīns, kalni un minerālūdens, bet dāmītes no Latvijas, mūsdienīgās šamaniskās “kultūras” gaisotnē, uzstājās ar raganiskām bungu buramdziesmām (mistika ir neatņemama nacisma sastāvdaļa), tika slavēts latvju zelteņu skaistums un abu grupu dalībnieku savstarpējā senā mīlestība, kas vienojot abas “tik daudz no viena pāridarītāja cietušās” tautas.

Tika stāstīts par gruzīnu vīru apģērbu, par tā militāro nozīmi un gruzīnu kareivīgumu. Pēc tam stāstījums pārgāja uz to, ka, lūk, Gruzija vēl šodien esot okupēta zeme, kura cīnoties pret lielo ļauno kaimiņu okupantu. Esot okupētas svētās Gruzijas zemes Abhāzijas un Osetijas “reģioni” – tā to tulkoja latvju zeltene.

Te mazliet jāpievēršas gruzīnu šovinismam.

Tas ir tieši tāds pat kāds ir japāņu, vācu, itāļu un visu citu tautu šovinisms. Japāņi par Cilvēkiem dienvidaustrumāzijā uzskata tikai sevi – visi pārējie esot dzīvniekiem piederīgi radījumi un tāpēc, kā nelietderīgi zemi izmantojoši, varot tikt iznīcināti, ko japāņi, kad ir tāda izdevība, vienmēr dara.

Arī Trešā reiha vācieši – nacisti Hitlera (nu jau bērnu drauga) vadībā to pašu ideoloģiju iznēsāja un pielietoja Eiropā - arī Latvijā. Arī latvieši viņu skatījumā nelietderīgi izmantoja labu, vācu fermeriem apstrādāšanai izdalāmu zemi. (Ir naivi domāt, ka nacisms ir un šovinisms ir laikā ierobežota parādība. Ja vācieši to tā domāja un darīja vienreiz, tad viņi to tāpat darīs arī citā izdevīgā gadījumā – tāda domāšana izriet no viņu dvēseļu dehumanizētās dabas daļas.)

Tieši to pašu sludina gruzīnu šovisnisms. Gruzīniem jau izsenis viņi paši sev ir augstākas kārtas būtnes – “īstie un vienīgie augstdzimušie - kulturālie” Kaukāza iedzīvotāji, bet visi pārējie esot dzīvniekiem pielīdzinātie mežoņi, bez kultūras, goda un augstdzimtības, kas tikai nelietderīgi aizņemot svēto Gruzijas zemi. Tāpēc gruzīniem vajagot atbrīvot šo zemi no tur mītošajiem mežoņiem un nodot to cienīgās gruzīnu tautas rokās. Vēsturiski pārskatāmā periodā gruzīni ir izdarījuši etniskās tīrīšanas (kaimiņu slepkavošanas) akcijas. Pēdējais mēģinājums notika 2008.gadā ar uzbrukumu Chinvali – Osetijas galvaspilsētai, ko pārtrauca Krievijas armijas iejaukšanās.

Vēl pēc kādām pāris dziesmiņām par vīnu un kaujas varonību, tiek taisīts kopsavilkums par latviešu un gruzīnu kopīgo sūro likteni okupācijā, par cīņu pret okupantiem un to, ka gan Gruzija, gan Latvija sakaus okupantus. Tad notika neoficiālās Gruzijas atbrīvošanās cīņu himnas dziedāšana un zāles celšanās kājās, kurā visi, kā uz skatuves esošie, tā tagad jau vienoti zālē kājās stāvošie, vienojās pretestībā okupantam. Vēl nebija gaisā izmesto roku un kāškrusta karogu, bet mana nojauta man saka, ka nu jau drīz… nu jau drīz. (Visaplausiem suminātajā, starptautiski slavinātajā filmā “Džokeris” izceltajā vardarbības virzīšanā var redzēt, uz ko bīda “kompetencēs” dehumanizētos patērētājus.)

Koncerta virsuzdevums bija skaidri saskatāms – vienu notikumu sajaukt ar otru un, pārbīdot akcentus, tautas mūzikas koncerta vietā (aiz tā maskas) iesmērēt netīru NATO propagandas akciju. Ir tāda aksioma – “ja nekur vairs nav bez tā, tad tas ir visur”.


·         Ja nekas vairs nav bez politiskās propagandas, tad viss pasniegtais ir jāuzlūko un pret to ir jāizturas kā pret politisku propagandu.


Interesanta sakritība: amerikāņu mūziklu sauc “Mūzikas skaņas” un Latvijai no Maskavas centralizēti novadīto “neatkarību” – tās “atgūšanas” - Maskavas režisēto masu akciju Latvijā akcionāri sauc par “Dziesmoto revolūciju”.


Tāds, lūk, koncerts tādā “Devonā” un par tādu, lūk, šamanisma un nacisma propagandas tēmu “kad bērnu draugs ir tuvu klāt…”, kā to kristīgajā dziesmiņā dzied.


Šamaņu karš ar akadēmistiem sākās reizē ar akadēmistu rašanos. Pareizāk sakot, šamaņi akadēmistus vienmēr ir “turējuši īsā pavadā”. Šamaņi radīja akadēmismu, kā materiālistisku masku savu slēpto tehnoloģiju masveida ieviešanai. Šamaņiem vajadzēja paplašināt savu dzīves telpu – no tās izspiest antīkā Ideālisma paliekas, un to viņi izdarīja ar akadēmisma palīdzību, bet vienlaicīgi tas viņiem atnesa apdraudējumu, kuru viņi tagad slēdz.

Akadēmisms uzturēja Autoritāšu un mācekļu hierarhijas vertikālās saites. Tādas saites eksistēja visās Cilvēcisko apmaiņu sfēras. Labākais no Autoritātes plūda uz mācekļiem. Parādījās patiesas un vērtīgas autoritātes. Notika tas, kas vienmēr notiek Dabiskās Kārtības laukā (Cilvēcisko apmaiņu vertikalitāte ir Dabiskās Kārtības diktēta parādība), tāpēc to nekavējās izmantot Ideālistiskā pasaule un tās sūtņi akadēmiskajā vidē.

Uz to šamaņi atbildēja ar “troksni”. Šamaņi radīja Autoritātēm līdzīgus informācijas avotus (agrāk tos sauca par viltus praviešiem, tagad par simulakriem, manipulatoriem, sociālajiem tehnologiem un viltus ziņām), kuri katrs mazliet pārbīdīja Autoritāšu sūtījumu akcentus, bet, tā kā tādu trokšņotāju bija daudz, tad informatīvā telpa tika pārblīvēta kā ar dažādās pakāpēs sagrozītiem, tā arī pilnīgi pretrunīgiem sūtījumiem par vienu tēmu, kuros vairs nebija dzirdama patieso sūtījumu balss. Vēlāk šamaņi apkaroja un nomāca Autoritātes jēdzienu – “katrs pats sev bija autoritāte” un katrs varēja “kā autoritāte”, šamaņi pasludināja, ka neesot Īstenības un Patiesības – esot tikai viedokļi.


·         Nebija Autoritāšu – bija viedokļi.

·         Šamaņi sagrāva informācijas apmaiņas vertikālās plūsmas, bet atstātajās iesēdināja savas “dzeguzes”, kuras tagad uzklausīja vertikalitātes vērtībai uzticīgie.


Tālāk šamaņi, informatīvās telpas pārstrukturēšanai atbilstoši korporāciju - šamanisma “cilšu” struktūrai, piemēroja haosa teoriju (kuru vēlāk savā “darbā” demaskēja viens no tumšās hierarhijas darbieniekiem). Tā sasniegšanai viņi iedarbināja globālo internetu, kas viņiem deva iespēju radīt plašas un (šķietami) nekontrolējamas horizontālās saites. Tas, protams, šajā horizontā ienesa pilnīgu haosu.

Internetā muļķis visbiežāk uzklausa muļķi, atrod un izvēlas vieglāk “sagremojamo”, pa “centriem asāk sitošo” un sev radniecīgāko. Ar horizontālo saišu pastiprinājumu – “brīvu informācijas apriti” “Cilvēktiesību” garā, tika piebeigtas pēdējās vertikalitātes paliekas. Tagad lielākais un skaļākais muļķis ap sevi pulcē sev atsaucīgos muļķus “sekotājus”. Lielākais muļķis kļuva par “viedokļu līderi”. Pārzinot muļķu “vērtības”, muļķiem tika radīti – piegādāti viņu muļķības viedokļu līderi.


·         Interneta galvenais sasniegums ir tas, ka tika likvidēts Īstā, Patiesā un pareizā jēdziens.

·         Internetā ir tas, ko propagandē Kristīne Paisums: “nav pareizi, nepareizi, ir tikai viedoklis (profesionālā pārliecība)”.

·         Tā saucamā “kompetencēs balstītā “izglītība”” ir tikai internetvides horizontālo saišu trokšņa projekcija “skolu” vidē.


Tomēr “tur ārpusē ir patiesība”, kura visādos veidos iespiežas šajā troksnī. Horizontālajās saitēs cirkulē arī patiesa informācija un arī haosā atjaunojas “kārtība” – veidojas muļķu – viedokļu līderu hierarhijas. Uz to šamaņi atbild ar horizontālo saišu pietrokšņošanu – tiek radīti daudzi pretrunīgu un maldinošu ziņu avoti un nepatiesas ziņas, kuras no vienas puses apkaro patiesās, bet no otras puses, pie noteiktas auditorijas apstrādes, dod iespēju nepatieso viņu uzdot par patieso, bet patieso par nepatieso. ASV ir radīta datorizēta “feiku mašīna – nepatiesu ziņu ģenerēšanas programma”, kura rada patiesībai līdzīgas melu ziņas, kuras tagad tiek izplatītas visos ziņu kanālos. (Atcerieties šo faktu – pie tā mēs vēl atgriezīsimies)

Vēlāk, atbilstoši haosa teorijas mērķiem, šis informatīvais haoss tiek strukturēts jaunā – “burbuļu” veidā, kurā katrs muļķis tiek turēts viņa “burbulī” – viņam un viņa “kompetencēm” radītā iluzorā kompetenčpietiekamības pasaulītē. Tagad troksnis kļūst par pamattēmu – tagad simfonija tiek sadalīta atsevišķu instrumentu “burbuļu” tēmās, kur katra “burbuļa” tēma tiek uzturēta neatkarīgi no citos “burbuļos” notiekošā, kas kopumā veido un uztur simfonijai pretējo – troksni - kakofoniju.


·         Tā saucamā “kompetencēs balstītā “izglītība”” ir sabiedrības pārstrukturēšana atbilstoši principam “burbuļi burbulī”.

·         Kompetenčošana ir “burbuļošana” – “burbuļu pūšana” – kakofonija izglītības vietā.


Ja kāds to vēl atceras, tad Latvijā, tāpat kā tolaik citur pasaulē, notika cīņa pret sektantismu, pret totalitāro sektu uzmācību. (Atcerieties šo faktu – pie tā mēs vēl atgriezīsimies) Bija daudz stāstu un materiālu par to, kā tajās aiz moderno psiholoģisko treniņu, meditāciju un pseidoreliģiju maskām notiek Cilvēku apstrāde, zombēšana, psiholoģiska un materiāla paverdzināšana. Bija speciālistu publikācijas par to, kā pazīt sektantus, viņu ideoloģijas uzstādījumus un metodes, ar kurām tiek apstrādāti sektā iesaistītie. Tika stāstīts, kā sektanti iesaista bērnus un caur viņiem arī bērnu vecākus. Tika stāstīts par to, kā pasargāt savus bērnus no tādu sektantu darbības, no bērnu smadzeņu skalošanas un bērnu samaitāšanas sektās.


Tad tas viss kaut kur pieklusa un nu jau valsts radio “ģimenes studijā” sajūsminātas jaunas samurrājušās dāmītes stāsta, kā viņu mazuļa dzīve jaunajā alternatīvajā bērnudārzā viņām atver acis uz citu dzīvi un kā viņi mājās tur visu pārkārto atbilstoši šai jaunajai dzīvei un tās kosmiskajiem, “atverošajiem” un visādi citādi iejūsminošajiem principiem. Tad nāk kompetenčotāji un savos par valsts naudu izdotajos, aiz liekvārdības sēnalām aizslēptajos dārgajos veco “divriteņu izgudrojumos” to, kas nav nekas sevišķs, ir sen zināmas sistēmas elements, ar savu “fāzes nobīdi” tagad uzdod par to, kas esot kaut kas liels un varens. “Viss jaunais esot sen zināmā plaģiāts.” (Arī tā ir reformas naudas sadalīšana draugu un sektantu starpā.)

Savulaik, sabiedrību brīdinot, stāstīja par metodēm ar kādām zombē neuzmanīgos – lētticīgos pieaugušos un ziņkārīgos – lētas konfektes un izpriecas kāros bērnus. Tagad, kad skolotājs nonāk kompetenčotāju seminārā, viņš tur saskaras tieši ar tām pašām agrāk nopeltajām sektantu sektās pielietotajām sociālo tehnoloģiju praksēm un tekstiem.

Seminārā sektants – kompetenčotājs tā arī stādās priekšā, kā “sociālais tehnologs” (90-tajos gados to sauca par Deila Kārnegī bīdīto manipulāciju) un, pēc klasiskas klausītāju nogurdināšanas, sāk viņu pāraudzināšanu.

“Bērns esot biznesa (spekulācijas) attiecībās – kalpojot savam ķermenim, kalpojot vecākiem un esot piemērs līdzcilvēkiem, no kura tie mācoties. Skolotājs neesot durvis uz Zināšanām. Tādu alternatīvo durvju esot daudz. Tagad skolnieki mācoties citādi. Esot jāmācās kā bērniem. Nevajagot nodarbināt prātu – neesot jāanalizē – esot jāuztver ar sajūtām. Prāts ierobežojot un maldinot, bet sajūtas atverot un mācot. Skolotājs neesot gudrāks par bērnu – skolotājs neko nemācot – skolotājs esot tāds pats bērns, kurš priecājoties, ka esot tāds pats kā visi citi bērni – priecājoties, ka būšana šajā pasaulē esot prieka augstākais sasniegums.”

Tālāk viņš saka: “Agrāk uztraucos, ka manu vārdu neatceras, bet tad es sapratu, ka esmu brīvs – varu būt jebkurš cilvēks pasaulē. Aizmirstiet savu vārdu, aizmirstiet, ka esat vīrietis vai sieviete, aizmirstiet savu lomu ģimenē, savus pienākumus un atkarības no citiem cilvēkiem, aizmirstiet, ka esat skolotāji, aizmirstiet, ka jums kāds ir jāmāca vai jāizrāda uzvedības traucējumi. Jūs neesat labāki un zinošāki – jūs kopā ar bērniem kāpjat kalnā – jūs mācaties no bērniem un priecīgi saņemat viņu jums mācīto.”


Tas ir tikai viens piemērs – vairāk nevajag – visi pārējie ir tam savā būtībā analoģiski, kā ūdens pilieni savā saturā nes vienu un to pašu ūdeni. Tās sociālās un psiholoģiskās apstrādes metodes, kuras tika pielietotas agrāk apkarotajās sektās, tagad šo sektu audzēkņi pielieto savos kompetenčošanas semināros. Un viņi paši atzīst, ka aiz viņiem jau nāk nākošais kompetenčotāju vilnis ar dzelžaināku plašāka haosa tvērienu un vēl smagāku zombēšanas – dehumanizācijas programmu.


·         Tagad aicinājums – sargiet bērnus – neļaujiet viņus ievilkt sektās ir bezjēdzīgs – tagad viņi katru dienu iet uz viņiem obligāti apmeklējamu sektantiskas zombēšanas procedūru “kompetencēs balstītajā “izglītības”” iestādē.


5. turpinājums


Un tagad “atgriezīsimies pie mūsu auniem” – “feiku mašīnām” un sektantiem. Te mums ir vienojošu pazīmju apvienota parādību kopa. Sāksim no vienkāršākā. Uzstādīsim jautājumu:


-          Kas ir saskarsme Cilvēkam ar Cilvēku vai ar Cilvēku grupu, Cilvēku grupu saskarsme ar citām grupām?


·         Saskarsme ir kopības sākšanas un uzturēšanas līdzeklis.

·         Saskarsmes iekšējais saturs ir kopības uzturēšana.


Un te ir cits, ar iepriekšējo saistītais jautājums:


-          Kas ir manipulācija?


·         Manipulācija ir savtīgu egoistisku mērķu vadīta saskarsmes imitācija.

·         Manipulatora egoisms, noārdot kopību, manipulatoru pretstata manipulējamajam.

·         Manipulācijā nav saskarsmes kopības uzturēšanas satura.

·         Manipulācija ir tukša saskarsmes čaula bez saskarsmes satura.

·         Manipulācija ir parazītisms saskarsmju telpā.

·         Ar manipulāciju no saskarsmju telpas izspiež saskarsmes.

·         Parazīti iznīcina saskarsmes.


Tagad varam jautāt tieši:


-          Kas ir sociālais tehnologs?


·         Sociālais tehnologs ir manipulators.

·         Sociālās tehnoloģijas ir manipulācijas sabiedrisko attiecību laukā.

·         Sociālās tehnoloģijas ir sociālo attiecību ietekmēšanas prasmes – darbību čaulas, no kurām ir izņemts šo prasmju saturs – kopības uzturēšana.

·         Sociālās tehnoloģijas ir saskarsmju parazītu invāzijas līdzekļi.

·         Sociālās tehnoloģijas ir dabisko sociopsiholoģisko procesu aizstāšana ar mākslīgi radītām pretdabiskām parazitēšanas manipulācijām.

 

No tā varam pāriet pie āmurikāņu izveidotās informācijas apstrādes, ziņu veidošanas un pārveides par viltus ziņām programmas - “feiku mašīnas” un tās ķīniešu analoga – “mākslas mašīnas”. Te mums ir jautājums:


-          Kas ir ziņa, ziņu izplatīšana un žurnālistika?


·         Ziņa ir notikuma apraksts, ar kuru maina saskarsmē esošo zināšanas par notiekošo.

·         Ziņu izplatīšana ir saskarsmes veids, ar kuru panāk kopīgas zināšanas par notiekošo.

·         Žurnālistika ir saskarsmes prasmes izmantošana ziņu izplatīšanas laukā, ar kuru maina saskarsmē esošo zināšanu apjomu, reakcijas un novērtējumus par apkārt notiekošo.


No tā izriet “jautājumi” par žurnālistikas neatkarību tur, kur tiem maksā algu par saskarsmēs esošo zināšanu apjoma, reakciju un vērtējumu maiņu un žurnālistikas izmantošanu sociālo tehnoloģiju manipulācijām. Te acīmredzot bez jebkādām definīcijām ir skaidrs, ka žurnālistika var tikt un tiek izmantota tādām manipulācijām visur tur, kur ir tādās manipulācijās ieinteresētie manipulatori.


-          Kas ir tas, kas tādā gadījumā nonāk saskarsmes telpā?


·         Žurnālistika, no kuras ir izņemts ziņu izplatīšanas un ziņu patiesais saturs, ir manipulācijas ar saskarsmē esošo apziņu – maldināšana ar mērķi panākt manipulatoram vai manipulācijas pasūtītājam vēlamo manipulējamā zināšanu apjomu, saturu un reakcijas.


-          Ar kādiem līdzekļiem žurnālistikai atņem tās saturu?


Žurnālistikai saturu atņem ar viņu izplatīto ziņu nomaiņu pret viltus ziņām, ziņu slēpšanu vai tendenciozu - melīgu ziņu pasniegšanu un interpretāciju. Līdz ar to tāda žurnālistika beidz būt žurnālistika, žurnālisti vairs nav žurnālisti, bet meļi – manipulatori un viņu izplatītās ziņas tagad ir meli un viltus ziņas – maldināšana un maldu radīšana saskarsmē esošajos.


·         Viltus žurnālistika – žurkālistika ir parazitēšana ziņu laikā.

·         Viltus žurnālists – žurkālisti ir saskarsmju parazīti.


-          Kurā brīdī ziņas kļūst par viltus ziņu?


·         Viltus ziņa ir notikuma apraksta forma – čaula bez patiesā notikuma satura.


Kā redzam, tad žurnālistikai ir liela līdzība ar izglītību, bet par to vēlāk.


·         Viltus ziņa ir troksnis ziņu izplatīšanas saskarsmēs.

·         Žurnālistikas izmantošana manipulācijām ir trokšņošana saskarsmju telpā.

·         Viltus ziņu troksnis ir līdzeklis parazitēšanai ziņu laukā.

·         Ar viltus ziņu izplatīšanu no saskarsmēm izspiež patiesību.


Nesen pienāca patiesa ziņa par to, ka ķīnieši ir radījuši āmurikāņu “feiku mašīnas” analogu mākslas laukā – “mākslas mašīnu”. Tā ir sevi apmācoša datorprogramma, kura ģenerē Cilvēku un orku gleznām līdzīgus priekšmetus. Tā ir spējīga radīt kāda zināma Mākslinieka tehnikā, formā un sižetos viņa darbiem līdzīgus izstrādājumus. Tie nav darbu viltojumi vai to kopijas – tie ir it kā tā Mākslinieka, viņa tehnikā radīti jaundarbi.

Tā pati datorprogramma var “radīt jaunus māksliniekus” un ģenerēt speciālistu novērtējumā “augstvērtīgu abstrakto mākslu”. Šī datorprogramma esot sākusi savu pašapmācību ar vienu “baudāmu” izstrādājumu no desmit, bet jau dažu mēnešu laikā tā ir panākusi līmeni, kurā katrs tās veidojums esot baudāms – tiesa gan pagaidām tikai mākslas skolas absolventa līmenī. (Speciālisti atzīst, ka Limbažu mākslas skolas absolventei Kristīnei Geimurei studijas Mākslas akadēmijā nebija vajadzīgas – viņas darbi, kā saturā, tā arī formā, ir nobrieduša Mākslinieka darbi.)

Datorprogrammas radītāji stāsta, ka programma esot agrīnā pašattīstības sākuma posmā un esot redzams, ka tai esot liels attīstības potenciāls. Šī datorprogramma – tās pielietojums ir vienkāršs komerciāls pasākums – caur speciālu viedtelefona aplikāciju varēšot pasūtīt vecmeistara, mūsdienu mākslinieka vai abstraktās “mākslas” “orģināldarbus”. Tas būšot lēts un ātri (katrs darinājums prasot tikai dažas stundas) ikvienam pieejams “mākslas” darinājums. Paši datorprogrammas radītāji un īpašnieki atzīst, ka šajos izstrādājumos ir visas pasūtītā Mākslinieka un mākslas virziena darbu tehniskās detaļas, bet nav to satura. (Mākslas mašīnai nepatīkot attēlot Cilvēkus un ainavas, bet tā labprāt “zīmē” arhitektūru un dzīvniekus – it sevišķi kaķus.) Saturu šī “mākslas mašīna” neradot, bet toties to atsverot tās ražojumu lētums un visiem pieejamība.


-          Kurš gan atteikšoties no iespējas par nelielu samaksu savā dzīvoklī izvietot vecmeistara vai modernā “mākslinieka” stila darbus?


Te nu ir jautājumi:

-          Kas ir Māksla?

-          Kas Mākslinieka darbu padara par Mākslas darbu – Mākslas priekšmetu?


·         Māksla ir saskarsme, kurā, ar dažādu saturam atbilstošu materiālo līdzekļu palīdzību, Mākslinieki saviem saskarsmes biedriem sniedz darba Idejisko saturu – viņus iesaista kopīgā Idejas uztveres pārdzīvojumā.

·         Mākslinieka darbu par Mākslas priekšmetu padara tā Idejiskais saturs un saturam atbilstošu formu un materiāla pielietojums.


-          Kas tādā gadījumā ir šīs “mākslas mašīnas” ražojumi?


Tie, mums saprotamu iemeslu dēļ, ir mākslai līdzīgi – tās tehnisko čaulu nesoši, bet bez Mākslas satura esoši – tukši ražojumi. Tā ir manipulācija mākslas darbu pieprasījuma saskarsmēs un troksnis Mākslas telpā.


·         “Mākslas mašīnas” darinājumi ir Mākslas deģenerācija un vērtības devalvācija – Mākslas telpas degradācija, ar kuru neīsto uzdod par īsto – ar neīsto aizstāj – izspiež īsto.

·         “Mākslas mašīna” ir parazīts Mākslas telpā.


Ja mēs palūkosimies uz tā saucamo “laikmetīgo – mūsdienīgo – nepieradināto – citādo un kā tik vēl tagad saukto “mākslu””, tad tur mēs redzam tādus pašus “mākslas mašīnu” ražojumus – bezsatura čaulas – troksni Mākslas vietā, ar kuru noārda Cilvēku saskarsmes kopību Mākslā. Tādu Mākslas vērtību devalvējošu troksni taisa ar neatbilstību ienešanu Mākslas telpā un tās sapludināšanu ar tās norisēm neatbilstošu vidi un apstākļiem, ar tā, kas nav un nedrīkst tikt uzdots par Mākslu par tādu tiek uzdots. Tādas divkājainas “mākslas mašīnas” ir Mākslu iznīcinoši Mākslas telpas parazīti.


Mēs visi pazīstam tādu manipulācijas veidu kā sektantisms.


-          Kas ir sekta?


·         Sekta ir manipulācija Cilvēku saskarsmēs ar Garīgo pasauli, kurās īstu Ideju aizstāj ar tās surogātu.

·         Sekta ir parazitēšanai piemērotu Garīgās dzīves ilūziju radīšanas rezultāts.

·         Sekta ir Garīgo dzīvi iznīcinošu parazītu uzkundzēšanās Garīgās dzīves laukā.


-          Ar ko manipulē sektā?


Katrā reliģijā ir tās Idejiskais saturs un šī satura ietērps – Tradīcija, simboli un reliģijai piederīgo savstarpējā saskarsme, kurā notiek reliģiskais darbs – Cilvēka apziņas maiņa – tuvināšana Reliģiskās Idejas nestajam Ideālam. Tādā darbā Cilvēks saņem sava Garīgā Vadītāja dotās ziņas par Idejas saturu – Ideālu un to, kā šo Ideālu sasniegt, kā arī pieliek pūles ziņu realizācijai – sevis tuvināšanai reliģiskās Idejas nestajam Ideālam. Ar to reliģiskais darbs līdzinās mācību darbam skolās un Garīgais vadītājs līdzinās žurnālistam vai skolotājam.


·         Sektā manipulātori sektantus nodala no galvenā reliģiskās darbības lauka un ar viltus ziņu izplatīšanu, sektantu saskarsmēs atstājot reliģiskās dzīves simbolus un tradīcijas, no tām izņem to Idejisko saturu, līdz ar to reliģisko darbu padara bezjēdzīgu vai pavērš pretējā virzienā – Cilvēka apziņu attālina no Idejas nestā Ideāla.

·         Sektā manipulatori, saglabājot reliģiskās dzīves ārējo čaulu, no tās izņem tās saturu – reliģisko darbu.

·         Sekta ir Cilvēku reliģiskās saskarsmes čaula bez iekšējā satura.

·         Sekta ir troksnis reliģiskajās saskarsmēs.

·         Sekta izspiež īsto reliģisko darbu un īstās reliģiskās saskarsmes.

·         Sekta ir parazitēšanas uz Garīgā darba ilūzijas.


Un te nu tagad ir jāatceras Kristīnes Paisumas par kompetencēs balstīto “izglītību” teiktie vārdi: “Ak, mīļās, mācību saturs vairs nav pirmajā plānā!” Šajā vietā es to precizētu tā – ar manipulāciju, kuru sauc “kompetencēs balstītā “izglītība””, atstājot mācību darbam līdzīgus elementus, no izglītības ir izņemts izglītības saturs. Par to nav jābrīnās - Latvijā skolotāji vienmēr kazu stūrgalvībā jautā par darba algu pielikumu un tāpēc aitu lēnprātībā pieņem katru izglītības satura likvidēšanas reformu.

Ar klusētāju kluso piekrišanu ir izdarīts noziegums – dehumanizācija – izglītības likvidēšana un izglītības aizstāšana ar tai pretējo – bērnu samaitāšanu, pavešanu netiklībā un Cilvēka galvenās Vērtības – Saprāta atņemšanu, ar ko bērnus padara par manipulatoriem izmantojamiem, pretoties nespējīgiem lopiņiem. Tādā kārtā, paši esot arī savas darbības upuri, skolotāji ir savas tautas galveno Vērtību likvidatori un Tautas nodevēji. Tie, kuriem bija uzticēta Cietokšņa vārtu apsardze un Vērtību aizsardzība, par “lēcu virumu” domājot, ir atvēruši sargājamā cietokšņa vārtus, bet Vērtības izmetuši dubļos – patiesi orku cienīga rīcība! Ne velti ir tāda rūgta pieredze – “ar zeltu apkrauts ēzelis atver katra cietokšņa vārtus”.


·         Uz “kompetencēs balstīto “izglītību””, nomainot jēdzienus “reliģija” un “reliģiskais darbs” ar jēdzieniem “izglītība” un “mācību darbs”, attiecas viss par sektu teiktais.

·         Likvidējot skolu, likvidē reliģiju.

·         Šamaniskais sektantisms ir reliģijas antipods.

·         “Kompetenču “izglītība”” ir izglītības antipods un parazītu invāzijas instruments izglītības laukā.

·         “Kompetencēs balstītā “izglītība”” ir izglītību iznīcinošu parazītu uzkundzēšanās izglītības laukā.


Un tā nu mums ir četras, savstarpējās pazīmēs radniecību uzrādošas Cilvēcisko saskarsmju izkropļojumu – manipulāciju parādībās. Tās ir - viltus “ziņas”, viltus “māksla”, viltus “reliģija” un viltus “skola”. Tās vieno šo parādību formu – čaulu satura trūkums, to izmantošana manipulācijām, destruktīvā darbība un attiecīgo nozaru darbinieku līdzdalība šo destruktīvo parādību tapšanā. Katrā gadījumā no katras saskarsmju jomas tās saturs ir izzudis ar katrā nozarē iesaistīto Cilvēku līdzdalību. Katrā jomā to par tukšu čaulu ir padarījuši paši par žurkālistiem kļuvušie žurnālisti, orkos pārtapušie mākslinieki, par sektantiem palikušie Garīgie vadītāji un par klauniem pārtaisījušies skolotāji.

Visas četras jomas apvieno vēl kāda kopība. Tās visas ir viegli datorizējamas – atdalāmas no dārgi izmaksājošiem izpildītājiem – Cilvēkiem. “Feiku mašīna”, internetkomentāru boti un internetvīrusus ģenerējošas programmas ir ātrākas un kopsummā lētākas – rentablākas par attiecīgajā nozarē nodarbinātajiem Cilvēkiem. Tagad žurkālisti nav principiāli svarīga manipulācijas detaļa un totālajā manipulāciju pasaulē var būt brīvi – bezdarbnieki. Žurnālisti, likvidējot žurnālistiku, ir sevi padarījuši par dehumanizācijas sistēmai nevajadzīgiem žurkālistiem.

Mākslinieki paši, atkrītot no Mākslas Garīgā Avota un Idejas satura, gadsimtu gaitā Mākslu ir piezemējuši, padarījuši formālu, atdalījuši no Debesu pasaules, Cilvēka Saprāta un Jūtu Gaismas. Viņi to ievelk materiālo formu atrādē un Idejiskā tukšībā, ar ko darba materiālu un formu paceļ pār saturu, līdz tie savā “mūsdienīgumā un laikmetīgumā”, kļūst pilnīgi bezsaturīgi. Tagad šo bezsaturīgo formu var apstrādāt datorprogramma. Tā to var izdarīt ātrāk, lētāk un rentablāk – tai nav jāēd un jāģērbjas, nav vajadzīgs dzīvoklis. Tā saviem īpašniekiem nes lielāku peļņu. Orks ar savu dārgo atkritumu var būt brīvs tur, kur to pašu kaku var nopirkt lētāk.

“Mākslas mašīna” ģenerē ne tikai priekšmetus, bet arī to “radošās personības” un viņu dzīves – viltus ziņas par viņiem un viņu dzīvi viņu mākslas pasaulē. Tā ir virtuālās “mākslas” pasaules taisīšana, tādas pasaules taisīšana, kurā “mākslinieks” – orks vairs nav vajadzīgs – orks var iet stāstīt par savu slaveno paklīdeņa pagātni.

Lai piedalītos sektā, lai noskatītos un noklausītos šamani, ekstrasensu, “dziednieku”, sludinātāju vai baznīcas sprediķi, nav jāiziet ārpus mājas, uzklausāmais objekts jāpazīst un nav jāsatiek “tiešsaistes saskarsmēs”. Nav jāiziet ārpus mājas – “dievkalpojumu” un sektanta sludinājumu, vai šamaņa buršanos var noskatīties TV, uz sava dīvāna ar popkorna bļodu klēpī zvilnot. Tagad to var izdarīt jebkurā sev ērtā laikā un vietā. Var ieiet attiecīgajā interneta vietnē un no tās arhīva izvēlēties jebkuru sev tobrīd interesantu sprediķi (nākotnes “skolas” modelis nākošajā kompetenčošanas vilnī).

Internetvidē var izvedot jebkuru virtuālu šamaņa jurtas, sektas sludinātāja troņa vai baznīcas interjeru, kurā katrs var ievietot savu virtuālo šamani – dziednieku, evaņģēlistu sludinātāju, “skolotāju pie tāfeles vai zaļā pļaviņā”. Viens tāds šamanis – sludinātājs – “skolotājs” var sev izveidot cik patīk daudz virtuālo personāžu. Tā viņš var “pieņemt” cik patīk daudz apmeklētāju. Sektai – “skolai” vairs nav vajadzīgas telpas un reāli sludinātāji – klauni. Viņiem nav jāmaksā darba algas un nav vajadzīgas sociālās garantijas, nav vajadzīgas viņu “mācību” iestādes un diplomi. Viņu “mācību” programmas var akreditēt centralizēta (arī datorizēta) “akreditācijas aģentūra” – kaut kas līdzīgs datorizētam “uzņēmumu reģistram”, kurš darbojas datorizēta “ministru kabineta” noteikumos uz datorizētas (ar kolosālu rentabilitāti un ātrumu likumu pieņemšanā) “Saeimas” pieņemto un datorprogrammas - “prezidents” izsludināto likumu pamata (kā saprotat, arī tas viss kopā ar valsts satura zudumu sen zaudējis savu iecerēto jēgu).

Katrs tādam šamanim – klaunam “sekotājs” to dara pats savā dzīvoklī no sava gadžeta un apmaksu par pakalpojumu (kontakts ar “valsti” un “izglītība” ir obligāti saņemams pakalpojums) var izdarīt ar internetbankas vai citu instrumentu palīdzību. Var iet vēl soli tālāk – katrs “sekotājs” savu sludinātāju – klaunu - prezidentu var uzklausīt ietērptu sev patīkamā komfortablā vidē, apģērbā un izskatā, kā Pamelu Andersoni pludmalē, Ričardu Gīru pie kāzu altāra vai hobitu, Lēdiju Gagu vai kādu citu riebekli viņa alā uz kaulu kaudzes. Ļoti populāri būs vampīri, zombiji, staigājošie miroņi un citi tagad “skolu” atbalstītie helovīnu personāži. Tā būs ļoti rentabla un nodokļu maksātājus maz apgrūtinoša, bet budžetu atslogojoša “skola”, “skolotāji” un “valsts”.

Dzīvie šamaņi – sludinātāji – klauni varēs būt brīvi kā putni gaisā. Tādu nākotni kompetenčotājiem un viņu kompetenčojamajiem sniedz bezsatura čaulu virtualizācijas iespējas.


·         Parazītisms, nopostot savu parazitēto vidi, izbeidz arī pašu parazītu dzīvi.


6. turpinājums


Visi zin par “breksitu” tāpēc, ka par to daudz un plaši runā, bet par to daudz un plaši runā tāpēc, lai visi to zinātu un par to runātu, bet nezinātu, neredzētu un nerunātu par citu – par kopsakarībām un to, uz ko tās ved.

Pati Anglija ir tam uzskatāms piemērs.

Anglijā nevienā iedzīvotāju slānī ne vienā jautājumā nav vienotības. Te ir visu karš pret visiem. Ja ir kāds viedoklis, pozīcija un attieksme, rīcības iniciatīva, tad turpat blakus ir cits tam pretējais un vēl arī trešais vai ceturtais, kas paralizē jebkuru konstruktīvu rīcību. Viss izplūst tukšā savstarpējo viedokļu, ietekmju, uzskatu un izglītības līmeņu resursu cīņā.

Angļi ir sastrīdējušies ar visiem, ar ko vien tiem ir diplomātiskās attiecības. Viņi ir iesaistīti graujošās darbībās pret valstu likumīgajām valdībām un manipulācijām ar valdību locekļiem (korupcijā) un atklāta apmelojošu feiku organizēšanā, ar kuriem ceļ nemieru, kā šajās valstīs, tā visā pasaulē. Visi noteikti atceras “Berezovska pašnāvību”, “Skripaļu lietu” un bēdīgi slaveno “Balto ķiveru” uzdarbošanos Sīrijā – angļu specdienestu un armijas speciālo vienību operācijas Lībijā un Sīrijā.  Tieši šobrīd atkal ir pacelts jautājums par nepamatotu angļu armijas vardarbību Irākā un Afganistānā – mierīgo iedzīvotāju slepkavībām. No cietušo radiniekiem ir saņemti 3000 iesniegumi.

Pašā Anglijā bezkaunīgi darbojas ASV augstākās amatpersonas, Gejropas aģentūras, Soross un citi lielbagātnieki. ASV dod “vadošus norādījumus” valdībai, bet “Soross un draugi” dara visu, lai izgāztu breksitu. Pret breksitu Anglijas teritorijā darbojas kā Berlīnes, tā Francijas un Briseles aģentūras. Anglijas apakšpalātas locekļi konsultējas šo valstu vēstniecībās, kur saņem vadošus norādījumus breksita apturēšanai.

ASV “medicīnas” kompānijas noskatījušas angļu nacionālo veselības aizsardzības sistēmu, kuru pārņemot, var izlaupīt šo angļu dzīves lauku. Praktiski visa Anglijas rūpniecība ir pārdota ārzemju kompānijām – pašamāju kompānijas nav spējīgas darboties, bet ārzemnieki visu peļņu izved no valsts. Anglijas bankas saņem milzu dotācijas, kuras, tā vietā, lai naudu ieguldītu valsts ekonomikas reālajā sektorā, izlieto “ātrās naudas” spēlēs valūtas spekulāciju biržās. Tādu spēļu zaudējumus sedz ar valsts (nodokļu maksātāju) dotācijām, bet peļņu nogulda savās kabatās.

Anglijā, tāpat kā visā Gejropā, valda milzīgu apmēru “likumīgā” korupcija, kas tiek noformēta dažādu valsts programmu, aģentūru, kampaņu, projektu un fondu darba veidā. Viss ir “likumīgi”, bet notiek koruptīva darbība visos valsts līmeņos – budžeta sadalīšanā pa savām kabatām.

Valstī ir dezorganizēta policija un armija, valsts iedzīvotāji (te nav runa par veco lielbagātnieku un aristokrātu dzimtu bērniem) saņem izglītības surogātu, kas nedod iespēju uzturēt jau esošo tehnoloģiju līmeni, nemaz nerunājot par kaut kā jauna celtniecību. Kā glābiņš tiek iegalvota Cilvēka darba aizstāšana ar visu jomu datorizāciju un “viedošanu”. Praktiski visas Anglijas atomelektrostacijas ir novecojošas tiktāl, ka ir jāslēdz. Valsts enerģētika ir uz sabrukuma robežas arī tāpēc, ka Ziemeļjūras naftas un gāzes resursi ir praktiski izsmelti – izrādījušies mazāki par cerētajiem un jaunajā U. fon der Leienas projektā Gejropā sākot ar 2022.gadu netiks atbalstīta nekāda no zemes dzīlēm iegūtā enerģijas resursa izmantošana – arī gāze nē (ko tad mēs Latvijā darīsim?).

Valstī valda izglītības un interešu trūkums, alkoholisms un nabadzība. Tikai oficiālie dati vien stāsta, ka 4 miljoni bērnu spiesti badoties un tikpat daudzi pieaugušie regulāri saņem pārtikas paciņas. Vēl vairāk ir tā saucamo “darba trūkumcietēju”. Tie it Cilvēki, kuri par regulāru darbu savās darba vietās saņem tik zemu atalgojumu (arī pensiju pensionāri), ka nav spējīgi ar to apmaksāt komunālos maksājumus, “medicīnas” pakalpojumus un nopirkt ikdienas pārtiku – ir spiesti taupīt visur uz visa rēķina, tajā pat laikā, kad neliela pārbagātnieku un baņķieru grupa ar karaļnamu priekšgalā, kļūst aizvien bagātāki.

Un te nu, nākošā paskaidrošanai, ir vietā citāts no Skolotāja Ilariona vēstules:

“Nevar būt piedošanas un attaisnojuma, kad milzu naudas summas burtiskā nozīmē ir izmestas vējā – tiek tērētas milzu katedrāļu, piļu un izklaides vietu celtniecībai, kā arī greznumlietu iegādei. Es saku “izmestas” tāpēc, ka “ne akmens uz akmens” nepaliks, kad iznīcībai nolemtajām zemēm pārbrāzīsies tādu netaisnīgu kapitālu uzkrājumu rezultātā nobriedusī cilvēku masu viesuļvētra.”

Skolotāji skata plašumā un tālumā.

Dehumanizācija – lumpenizācija ir mērķtiecīga manipulatoru darbība. Tā viņiem dod kontroles ilūziju pār lumpenizējamajiem. Kontroles ilūziju tāpēc, ka ekonomiskās stabilitātes apstākļos lumpeni ir miegaini un viegli manipulējami, ar ko atšķiras no Saprātu saglabājušiem izglītību baudījušiem Cilvēkiem. (Lumpenis ir dehumanizēts iedzīvotājs- patērētājs – zaudējis Cilvēka dzīves saturu un mērķi, savu Godu un cieņu, ko pārdod par niecīgu materiālās dzīves uzlabojuma ilūziju, kā solījumā gatavs pieņemt jebkuru pazemojumu – pārdoties gatava dvēseles atlieka.)

Te vajadzīgs skaidrojums par jēdzienu “ekonomika”, kurš izriet no cita jēdziena – kapitāla liberālisms. “Kapitāla liberālisms” ir banku varas neierobežotība un tās kontekstā “ekonomika”, kā politekonomijas (sabiedriskās un saimnieciskās dzīves vienība) pretstats, ir viņu pašu izveidota finansiālās darbības teorija, kura apskata kapitāla ieguldījumu darbības sākumu, attīstību un peļņas pieauguma attīstību – “ražošanas izveidi – attīstību – izplatību un konkurenci”, bet nekā nepiemin šī procesa beigas – to, kas notiek šo kapitālu ieguldījumu darbības galarezultātā.


·         Ekonomikas teorija neapskata darbības beigas, atbildību un saistību ar vidi - ir antiekoloģiska.


Antiekoloģiskums ir arī tajā, ka tā dehumanizē – maina Cilvēka apziņu. Ekonomikā atļauts viss, kas nes peļņu un ko neierobežo citi sabiedriskās dzīves likumi, tāpēc sabiedrība - valsts un tās dzīve – pirmkārt ģimene, no ekonomiskās teorijas viedokļa ir apkarojami, ir banku kapitāla ienaidnieki. Normāls Cilvēks ir sabiedrisks un intraverti aktīvs. Normāla Cilvēka dzīves formula ir “mainīt mainoties” – iekšējās izmaiņas maina apkārtējo vidi – kļūstot labākam, notiek apkārtesošā maiņa no labā uz labāku.

Normāls, izglītību baudījis Cilvēks stabilā vidē ir sabiedriski politiski aktīvs – viņam ir izglītības pielietojuma iespējas, bet dehumanizētais lumpenis ir neaktīvs un tāpēc liberālajam kapitālismam (banku varai) ir izdevīgs lumpenis, bet traucē izglītots Cilvēks. Izglītību baudījušais ir orientēts uz sabiedriskās un saimnieciskās dzīves uzlabošanu - papildinājumu likumu un tiesiskās kārtības ietvaros – viņš apzinās savu Zināšanu vērtību, bet lumpenizētais orks ir tiešs izglītota Cilvēka pretstats.

Stabilos apstākļos orks nekā nemainās un netiecas mainīt vidi. Orks nekā netraucē banku darbības – finansu liberalizācijas un dehumanizācijas ekspansijai.


·         Ekonomiski stabilos apstākļos orki “guļ” – bauda patēriņa iespējas.

·         Ekonomiski stabilos apstākļos izglītotie Cilvēki tiecas uzlabot savu dzīvi – ierobežot banku finanšu liberālismu.

 

Izaugsmes stabilitātei beidzoties, sistēma apvēršas. Tagad neapmierinātie orki uzbudinās, iziet ielās un uzstāda baņķieru ieceltajām “valdībām” neizpildāmas prasības. Baņķieru organizētās “valdības” nevar iet pret baņķieru varu (demokrātijās vara nepieder tautai, bet banķieriem), bet tās nevar iesākt arī neko citu – tām nav ne līdzekļu, ne resursu, ne arī zināšanu – lumpeniem “patīkamie iebalsotie” ir likumdošanas varai un valsts vadīšanai nederīgākie – korumpējamākie, korumpētākie un rīcības nespējīgākie – ir bez zināšanām savās politiskās darbības jomās, nezin, kas ir valsts un kā tā darbojas, nezin, kas ir politika, kā un kāpēc tajā saskaņo sabiedrības daļu iespējas.

Toties izglītotie Cilvēki tobrīd noiet malā. Viņu balsis un argumentus pūlis neuzklausa – tie ir pārāk tālu no lumpeņu emocionālās dzīves un prāta spējām. Orks “domā” par te un tagad esošo – “labāk zīle rokā…”, bet izglītotais par sekām – “labāk dzērve debesīs….”. Tāpēc ekonomikas nestabilitātē lumpeņi ir viegli izvedami ielās “pret korupciju, pret šo nespējīgo valdību, pret “policijas vardarbību”, pret klimata izmaiņām, pret piesārņojumu, pret manipulētu vēlēšanu rezultātiem, pret…” da jebko, kas “viņiem ienāk prātā” tāpēc, ka tas viņiem tiek kāda manipulatora iestāstīts.


·         Dehumanizētie lumpeņi ir nedomājošais krāsaino revolūciju triecienspēks.

 

Izglītoti Cilvēki saglabā un saudzē apkārtesošo - tas ir viņu veidots un nākotnē uzlabojams – tas ir attīstības resurss un attīstības pamats – bāze, bet dehumanētie lumpeņi tajā redz viņiem svešās kārtības un varas zīmes. Tas nav viņu radīts un viņiem vajadzīgs – bomzis izlauž durvis, izsit logus un kakā blakus istabas kaktā. Tāpēc mierīgas dzīves cerībās vīlušies lumpeņi grauj apkārtesošo vidi, dedzina un noposta nākotnes izaugsmei derīgo resursu. Tāpēc visas krāsainās revolūcijas sagrauj esošo, ieved sliktāko un atņem izaugsmes iespējas.


·         “Kompetencēs balstītā “izglītība”” dehumanizē, lumpenizē un gatavo visu noārdošo spēku nesošās masas, kuras nopostīs savu dzīves vidi.


Te aprakstītajam ir būtisks blakusapstāklis.

Un tā ir vidusšķira.

To var iezīmēt kā viduvēji izglītotus Cilvēkus ar noteiktu tipveida prasību “grozu” un šī “groza piepildīšanas” iespējām – “grozam” atbilstošu pirktspēju – ienākumiem. Vidusšķirai nav jātaupa sava šķirai raksturīgā tipveida vajadzību apmierināšanai. Pagājušā gadsimtā (no tā vidus) tajā ietilpst personiskais dzīvoklis vai māja, automašīna, sadzīves tehnika, nedaudz rotaslietu, neliels uzkrājums bankā, pietiekami liela, daudzpusīga un ātri maināma apģērbu garderobe, atpūtas iespējas masām domātajos kūrortos kā arī regulāra saviesīga izklaide kultūras pasākumos, draugu un radu lokā, reizēm (ne visās valstīs) sociālo garantiju minimums. Vidusšķira nav bagāta, bet nekādas dzīves grūtības neizjūt – dzīvo mierīgu patērētāja dzīvi. Savu labklājības virsotni tā sasniedza ap 1971.gadu - pēc tam notiek slīdēšana lejup.

Vidusšķira ir galvenā peļņas radītāja un pienesēja bagātniekiem – vidusšķira ir ekonomiskās stabilitātes uzturētāja un ir ieinteresēta valsts stabilitātē – valsts ir viņu materiālo uzkrājumu garants un aizsardzība. (Bagātie var uzturēt savu privāto apsardzi, bet nabagiem nav ko sargāt.) Vidusšķira ir galvenā patērētāju masa – tai ir salīdzinoši vispusīgas intereses un pirktspēja, kas nodrošina banku kapitāla ieguldījumu rentabilitāti.

Vidusšķiru savām vajadzībām radīja bankas. Bez ārējās stimulācijas tāda vidusšķira nevar rasties, jo pirktspēja ir atkarīga no ienākumiem (tie samazina bagātnieku peļņu, kas ir strādājošajiem neizmaksātā darba alga), bet šo patērētāju kopējie ienākumi tikpat daudz atpaliek no viņu patēriņa (pirktspējas), cik visu bagātnieku kopējie ienākumi pārsniedz viņu reālo labumus nopirkt spēju – bagātajiem pieplūst vairāk naudas, kā tie spēj tērēt. Vidusšķirai, augsta preču pieprasījuma stimulēšanai, starpību starp reālajiem ienākumiem un patēriņam nepieciešamo, bagātie sedza ar aizdevumu sistēmu. Patiesībā visa vidusšķira vienmēr dzīvo uz parāda līdz brīdim, kad tā sāk veidot stabilas ģimenes ar paliekošu materiālo vērtību uzkrājumu.

Pilnā – triju paaudžu ģimene ir patēriņa bremze un tradicionālo vērtību uzturētāja, kurā nav iespējama augļošana sev līdzīgo starpā. Tāpēc ģimene ir mūžīgā baņķieru pretiniece. Veidojoties stabilām ģimenēm, krītas sadzīves priekšmetu un sociālo pakalpojumu patēriņš, tagad pieaug pretestība arī “ātrā – īslaicīgā ražojuma” doktrīnai un citi baņķieriem nevēlami efekti. Baņķierus vienmēr interesēja iespējas sabiedrības atomizācijai un tālākām ekonomiskām manipulācijām ar to.

Tāpēc, bankām attīstoties, baņķieri sāk izstrādāt tradicionālās vērtības un ģimeni, kā to nesēju, graujošas teorijas, kuras kā revolucionāras un modernas, caur saviem sludinātājiem – manipulatoriem un pašu finansētiem pulciņiem ievada vidusšķiras jaunajā paaudzē. Tiek veidota viegli manipulējama, neizglītotu, deklasētu vientuļnieku – pilsētnieku (lauki tiek iznīcināti ar to “pielīdzināšanu” pilsētas dzīves veidam – ar to likvidē galveno tradicionālo vērtību balstu) – pašlabuma meklētāju masa.

Ģimenes postīšana rada pieaugošu problēmu lavīnu – kroplā dzīvē nav iespējama neviena normālas dzīves joma. Tas tūlīt paver ceļu citām parazītiskām manipulācijām – naudas grozīšanai caur “labdarības fondiem”, “akcijām”, projektiem, cietušo apmaksātiem teorētiķiem, “praktiķiem” un uzraudzības dienestiem. Ap saplosīto ģimenes līķi tūlīt pulcējas visāda veida parazīti – sarāpo tārpi un salido mušas – “pilnvērtīgi dzīvot mācītāji” un “palīdzētāji”, “psihologi”, programmas, kursi, saratificētāji un sertificētie stāstītāji par to, kā “pareizi dzīvot” tad, kad tā dzīvot nedrīkst. Visi šie liekēži ir banku naudas grozītāji tur, kur krītas reālā ekonomiskā darbība.

Tomēr, agrāk vai vēlāk, bet tāda sabiedrības pastāvēšanas vērtību graušana nonāk pretrunā ar patēriņa stimulēšanu caur kreditēšanu (naudas piedrukāšanu- bagātie taču nedod savu) un tad kreditēšana vairs nedod rezultātu – stimulēšana pārstāj stimulēt arī tāpēc, ka kapitālisma ekspansijas – ražošanas pieaugums prasa arī iedzīvotāju pieaugumu un šo iedzīvotāju vajadzību vispusības pieaugumu, bet vērtību graušana noved pie tā, ka eksistenciālisma un patmīlības trulumā grimstošajiem patērētājiem krītas dzimstība un sašaurinās interešu un patēriņa vispusība. Attīstās dzīvesveids, kuru raksturo devīze “ar to pašu uz kūti, baznīcu (operu) un gultu”. Tad atmirst plašas ar aktīvu pašdarbību saistītās dzīves un ekonomikas jomas.

Tāpēc baņķieri nevar turpināt ne ražošanas, ne arī patēriņa kreditēšanu, kā rezultātā kopš 1971.gada krītas īstā vidusšķiras pirktspēja, kas nu jau uz pusi atpaliek no mākslīgi kreditējot uzturētās. Tas nozīmē, ka vidusšķira nevar uzturēt savu patēriņa līmeni, bet baņķieri nav ieinteresēti to darīt – tas viņiem nenes domāto peļņu, kuru tagad tie var iegūt citos – naudas spekulāciju ceļos, bet tur iegūto peļņu tērēt luksusa preču sektorā, kam nav nekāda sakara ar vidusšķiru. Tāpēc pieaug starpība starp ļoti bagātajiem, bagātajiem un nabadzīgajiem, bet vidusšķira izzūd. Caur vēlēšanu, tirgus un informācijas – izglītības līmeņa kontroli likvidē vidusšķiru – pakāpeniski pazemina tās dzīves līmeni. To var izdarīt tāpēc, ka vidusšķira vienmēr un visur atbalsta viduvējību – to, kas tobrīd ir vienādi attālināts no tur esošajām polaritātēm – vidusšķira ir ieinteresēta “mierīgā dzīvē”, bet nav spējīga dot tās uzlabojumu – ir patērētāji .

Tā tas bija lēnā pieauguma tempa samazināšanās laikā, bet tā nevar būt un nebūs recesijā, kura patiesībā šoreiz būs ekonomiskais kolaps – pilnīgs pasaules ekonomikas sabrukums (politekonomijas – tautas saimniecības atdzimšanas iespēja). Tas atnesīs ļoti lielas problēmas visbagātākajiem, lielas problēmas bagātajiem (šie divi nevarēs pasargāt savus aktīvus) un daudz mazākas nabadzīgajiem (viņi jau ir visa trūkumā), bet visliekākās problēmas būs vidusšķirai ar tās ilūzijām par savu izglītību, darbaspējām un sabiedrisko nozīmību. Tāpat kā savulaik parādījās “jaunie bagātnieki”, tā tagad, savu mākslīgi kreditējot uzturēto dzīves līmeni zaudējot, strauji – pēkšņi un lavīnveidīgi parādīsies “jaunie nabadzīgie” – tie būs tagad vēl pie vidusšķiras pieskaitāmie lumpenizētie iedzīvotāji.


·         Baņķieri nebūs spējīgi uzturēt vidusšķiras preču un pakalpojumu, komunālo izdevumu patēriņa slogu un atteiksies uzturēt vidusšķiras pirktspēju un sakarā ar to sabruks arī vidusšķiras patēriņu nodrošinošās industrijas, komunālās saimniecības un izklaides rūpali.

·         “Jaunie nabadzīgie” – bijusī vidusšķira būs visliekākā tuvāko gadu problēma, kā paši sev, tā arī citiem.

·         Vislielākā problēma būs “jauno nabago” ilūziju par viņu izglītību, darbu un sabiedrisko nozīmību sadursme ar realitāti.

·         “Jaunie nabagi” būs turpat, kur nonāca padomju inženiertehniskā, darba, zinātnes un mākslinieciskā inteliģence.

·         Komunisti proletariātu izglītoja – bija vajadzīgi jauni – izglītoti un valsts celtniecībai spējīgi un ieinteresēti, veselīgi – Padomju Cilvēki, bet nākošos “jaunos nabagos” visur padara par neizglītotiem dzimtļaudīm.


7. turpinājums


Katra ekonomiskā konstrukcija (tagad kapitālisms) ir savas sabiedriskās iekārtas (“mūsdienu demokrātija” ir jūdokrātijas maska) virsbūve – šīs sabiedrības ideoloģijas - vērtību darbības redzamā daļa. Ja ir sabrukusi ekonomiskā konstrukcija (un tā ir sabrukusi, to jau neviens vairs neslēpj, tas ir atklāti atzīts visaugstākajos starpvalstu politiskajos un ekonomiskajos forumos – SVF jaunā vadītāja atzīst, ka pasaules ekonomika ir “sinhronizētā recesijā”) tad tas nozīmē, ka ir sabrukusi arī to nesošā sabiedriskā iekārta – tās vērtības ir izrādījušās par viltus un ne-vērtībām, par vērtībām pretējo esošām. Tas nozīmē, ka ir sabrukusi uz šīm ne-vērtībām būvēto valstu iekšējā struktūra – vairs nav valstu, šo ne-vērtību nesēju. Par to liecina arī daudzie vēlēšanu rezultāti, kuros “par” un “pret” vēlētāji dalās tuvu vienādās daļās, bet zaudētāji šo rezultātu nepieņem, “gulbju, vēžu un līdaku” koalīcijas.

Tas nozīmē, ka plaisā un brūk visa uz tām balstītā valstu, sabiedrību un ekonomisko attiecību sistēma. “No zemes tu esi ņemts, zemē tu atgriezīsies”. (Vācijā ir jauns termins “Ostaļģija” – nožēla par zaudēto Berlīnes mūri. Nojaucot mūri, austrumvācieši no saldās rietumu “aizmūra dzīves” nesaņēma to, ko cerēja saņemt, bet saņēma visu to, no kā bija “mūra” pasargāti. Savukārt rietumvācieši pēc mūra nojaukšanas nesaņēma viņus par vienotu tautu padarošo, bet tieši pretēji - šķeļošo – viņi kļuva par savas tautas daļas pazemotājiem un ekonomiskajiem gremdētājiem, tā rezultātā saņēma viņus pašus pazemojošo, viņi paši kļuva par arābu invāzijas upuriem – “dots devējam atdodas”.)

Šī plaisāšana ir it visur. Gejropa dalās bēgļu pieņēmējos un atstūmējos, “ātrajā”, “lēnajā” un “lēnākajā”. Itālija, Francija, Spānija un Vācija atceras, ka savulaik ir no atsevišķiem gabaliņiem salipinātas. (Franciju šķeļ ar taktiku, kādu pielietoja jau “venēciešu” taisītie “jaunlatvieši” – ar valodu atšķirtību. Tagad “patriotiskie valodu aktīvisti” Francijas novados sludina, ka franču valoda esot okupantu valoda un vajagot atjaunot novadu tautu valodas, tās māca skolās un uz valodu zināšanas vai nezināšanas pamata veic profesionālo diskrimināciju. “Patriotisko valodu” mācīšanās skolās noved pie tā, ka tajās runā bērni, bet vecākiem tā ir aizmirsta – veidojas valodas plaisa ģimenēs. “Valodu aktīvisti” grauj to, ko sargāja Žanna d’Arka – Francija nav etniska, bet politiska, etnisku sastāvdaļu veidota vienība.)

Gejropa dalās Britu, ASV un Gejropas interešu zonās. NATO ierēdņu augstlabdzimstības raud par to NATO “smadzeņu” atmiršanu (franči, vācieši un skandināvi domā taisīt paši savu militāro bloku, ASV par 16% samazina savas iemaksas NATO), bet poļi uzliek sankcijas itāļu firmai, kura nav traucējusi “Ziemeļu plūsmas - 2” būves darbus par to, ka itāļu izpētes firma parādījusi zemu “revolucionāro apzinīgumu” un uzrakstījusi objektīvu ekoloģiskās izpētes atzinumu.

Arī Latgalei Latvijā ir savs karogs, “vēstniecība” un valoda. Bloomberg Latgali savā kartē ir iezīmējis atdalītu no “kontinentālās” Latvijas. Par Latgali savulaik tika izspēlēts “Krimas un nepieļaujama referenduma (tiesiskas, likumīgas darbības) mācību” scenārijs. NBS kopā ar policiju un specdienestiem veica kopīgas mācības masu nemieru apspiešanai (ASV kungi un viņu kalpi - baņķieru valdība nejūtas droši – “zina, ko ēduši”). “Austrumu agresora” iebrukuma gadījumā šiem NBS būšot mēnesi jānoturas pašiem un tad, ja viņi to varēšot izdarīt, NATO nākšot palīgā…, bet ja NATO taisīšot “preventīvu miera taisīšanas iebrukumu” kaimiņu zemē, tad NBS-am būšot tur jāpiedalās pilnā skaitā ar pašu pirmo “miera taisīšanas” dienu… un tad jau, protams, “nomierināmajos” apgabalos varēs apspiest arī vietējo iezemiešu buntošanos – dumpošanos pret viņiem “mieru un labklājību” nesošajiem okupantiem. (Reiz jau, II pasaules karā, citu virspavēlnieku vadībā latviešu “mierneši” pārstaigāja kaimiņu zemes – to vēl tagad tur atceras – vēl vietām ir nodedzināto sādžu skursteņi…)

Arī Latvijā ir Gejropas, ASV un Britu “ietekmes zonas” un šo “zonu” sekošana saviem “magnētiem”. Arī Latvijā ir savi “gulbji, vēži un līdakas”. ASV pret Latviju izspēlē to pašu finanšu asiņu “nolaišanu” taktiku, kādu izspēlē pret visu Gejropu – atrod tajā “slikto naudu” un “sliktās bankas”, ar kuru kapitālu “izdzīšanu” (pie sevis, protams) Gejropas un Latvijas ekonomiku “nolaiž uz grunti” – “izrauj finanšu sistēmas vannas korķi”. (Vilku barā kautiņš iet vaļā ne pa jokam. Katru dienu “upe aiznes garām kādu līķi.” Ir jauki būt pacietīgam. Ir jauki tā klusā vasaras vakarā pasēdēt upes krastā. Ir jauki vērot upes rāmo plūdumu rudenī ar garām slīdošajām nobirušajām koku lapām vai pavasara palu straumi ar uzlauztā ledus gabaliem. Upe vienmēr kaut ko nes… Vajag tikai pacietību – tad visu ko dabū redzēt… Tā viš i’…)


·         Centralizēta vadība uztur sistēmas virzību centra izraudzītajā virzienā.

·         Polaritāšu mijiedarbība uztur polaritāšu veidotās sistēmas līdzsvaru.

·         Vairāku atšķirīgu spēku savstarpēja pretdarbība stipru (iekšējiem resursiem bagātu) sistēmu sastindzina, bet vāju sistēmu (spēkiem meklējot varas resursu – atbalstu aiz sistēmas robežām) saplosa un sistēmas paliekas nonāk ārējo aizrobežu spēku atkarībā – kalpībā. Tā ir daudzpartiju sistēmas graujošās dabas būtība.


Vairākātrumu Gejropa ir arī lielo energo sistēmu sadalīšana mazākās – reģionus apkalpojošajās “zaļajās” energosistēmās. “Zaļās” energosistēmas ir mazākus reģionus apkalpojošas, bet vienlaicīgi dārgākas ekspluatācijā. Tās prasa augstāku tehnoloģiskās attīstības un izglītības līmeni, ir vidi ar savu elementu ražošanas un darbības atkritumiem vairāk piesārņojošas un prasa lielus ieguldījumus akumulēšanas iekārtās (kas arī ir piesārņojošas). Līdz ar to “zaļā” enerģija ir visdārgākā un “visnezaļākā”. Mazās energosistēmas nav izdevīgas valstu apvienībām un valstīm, bet ir izdevīgas atsevišķiem kapitālistiem un korporācijām – ekonomiskajam feodālismam ar tā šamanisko saturu.


·         Gejropas dalīšanās ir “zaļajam” pretējā darbība.

·         Gejropas dalīšanās nozīmē arī ekoloģisko bedri Gejropā un uz tās “vērtībām” veidotajā pasaulē.

·         Katrā teritorijā savu dzīves vidi noposta paši neizglītotie, peļņas kārie, bezatbildīgie vietējie iedzīvotāji.


Attīstīta infrastruktūra recesīvā vai stagnējošā ekonomikā ir dzirnakmens slīkstošā kaklā. Finanšu krīzes laikā bankas nevar uzturēt savu kapitālu aprites infrastruktūru – tās sašaurina filiāļu tīklu, tur strādājošo skaitu un katru savu darbību ieceļ apmaksājuma pakalpojuma kārtā. Dzelzceļš ir jāuztur arī tad, ja kravas netiek pārvadātas, tāpēc katrs pārvadājums paliek dārgāks un neizdevīgāks – dārgāku preci mazāk pērk…

Gāzes, ūdens un elektroapgādes sistēma ir jāuztur arī pie maza patēriņa, bet patēriņš sadārdzinās līdz ar kapitālistu peļņas kāres augšanu un lietotāju pirktspējas samazinājuma (visā kapitālisma zonā uz lielbagātnieku peļņas pieauguma fona krītas reālie patērētāju ienākumi) izsauktu taupīgumu un tāpēc to lietojums samazinās… Tāpēc uz individuālu peļņu balstīta ekonomika beidz pastāvēt – “saritinās - saplok” pati savā “melnajā caurumā”. Interesanti, ka šo matemātisko kuriozu tik plaši vizualizē TV un žurnālos – kā to NVP izmanto manipulācijām ar masu apziņu – sagatavo tās ieslēgšanu reālajā šamanisma melnajā caurumā.

(Par kuriozu to padara jaunākie kosmisko aparātu “Voyager” atsūtītie dati, kuri norāda uz to, ka Saules sistēmai ir, kosmiskos mērogos, ļoti noteikta robeža un aiz tās ir blīvāka vide – Saules sistēma ir burbulis un Visums, kā to rakstīja Skolotāji, nav homogēns. Tāpat astrofiziķus un debesu mehāniķus pilnīgā stuporā nostādījis jauns pašu atklājums – Saules sistēma, kurā ap niecīgu zvaigznīti griežas ļoti masīva, par savu centrālo spīdekli daudzkārt lielāka planēta. Metafiziķus tas nesatrauc – viņi zin, ka ap tādu blīvās matērijas zvaigzni ir daudz lielāks smalkmatērijas ķermenis, kurš pievelk lielo planētu. Tas pilnībā atceļ visus “zinātniskos un matemātiskos” prātojumus par Visuma uzbūvi un tur notiekošo. Materiālistiskās matemātiskas teorijas materiālistiskos “zinātniekus” ir ievedušas murgainā paradigmā.)

Un nupat esot “atklātas” pat “visumu šķērsojošās “kurmju alas”” – “ziņu kanāli” TV pasaules notikumu apskatos sāk stāstīt sižetus no ASV seriāla “Zvaigžņu vārti”, kurus uzdod par zinātniskiem atklājumiem un reālām tehnoloģijām. Šodien vienu murgainu izdomājumu pusi pārstāv materiālistiskās “zinātnes” kosmogonija ar tās debesu mehāniku, bet otrā ņudzinās “plakanās zemes” fani. Abas savā kroplumā ir vienlīdz vērtas.

Tagad patērētājiem iedveš, ka gaismas spektra zilā daļa esot kaitīga, nogurdinot acis un vecinot smadzenes (tā atkal labākdzīvošanā stāsta), kaut gan ir zināms tieši pretējais – zilā krāsa aktivizē intelektuālo darbību, pēc apžilbināšanas ātrāk atjauno redzi un ir antiseptiska. Zilā krāsa dod labāku perspektīvas un detaļu uztveri. Augsti attīstītā apziņā dod viegluma, svaiguma un pacilātības sajūtu, bet orkiem viņu piemēslotajā apziņā rada posta, gala un šausmu sajūtu. Tāpēc attīstīti Cilvēki priecājas par rīta debesu zilumu, bet orki mostas vakarā un visu pārnes uz savu vampīrisko – parazītisko nakts pasākumu dzīvi. (Putnu dziesmas rītausmā sveic Saules lēktu, bet vilku gaudas apdzied Mēnesi – “Čigānu saulīti” – “čigānu saulīte” rāda gaismu zirgu zagļiem un laupītājiem.)


·         Katru dienu Cilvēku muļķotāji melnu uzdod par baltu – apvērš visu racionālo – visu padara iracionālu.


Spektra zilā daļa nav kaitīga. Kaitīga ir ilgstoša lūrēšana ekrānā, kura plaknē tiek veidota telpiskuma ilūzija un, kur acs, nemainot fokusēšanās plakni, cenšas pielāgoties dažādu spektra daļu viļņu garumu fokusēšanās attālumu atšķirībām un ekrāna mirgošanai, kas izraisa, kā acs, tā arī CNS pārslodzi, bet CNS nogurdināšana izraisa hipnotiski - epileptiskus stāvokļus. Hipnotiskas iedarbības pazīme grūtības fokusēt redzi, bet daudzi datorlietotāji sūdzas par tādu simptomu.

Ieejot tādā stāvoklī, Cilvēkam grūti no tā atbrīvoties. Tas līdzinās epileptiskajai “aurai” ar tās eiforiskumu. Kontakts ar “viedierīci” un datoru savā shematiskajā seklumā līdzinās rotaļai, kas daudzkārt pastiprina eiforiskumu - tāds “rotaļu biedrs ir ļoti atsaucīgs”, kas sāk kaitināt tā lēndarbības laikā, bet zaudēšanas gadījumā ir smags pārdzīvojums.

Tieši šis hipnotiskais eiforisms Cilvēku noved smadzeņu darbību un sociālos kontaktus graujošā atkarībā – tā Cilvēku iedzen depresijā un vājuma diktētā agresivitātē – “izdedzina” Cilvēka dvēseli. Cilvēks kontaktā ar datoru uzkavējas tāpēc, lai izbaudītu šo eiforisko stāvokli, bet pats sev iestāsta, ka “interesējas par internetvidē virtuāli iegūstamo”.

Bet dzīves datorizētāji – “viedotāji” – virtualizētāji taču nedrīkst atzīt, ka viņu “zelta teļš” ar savu “mazo draudziņu” – datoriņu ir kaitīgs, tāpēc apkaro “zilo gaismu” un to padara par peļņas instrumentu – “lūdzu jums brillītes par atsevišķu samaksu un speciāli datoriņi (dārgāki) ar speciālu funkciju.” Tā ir tāda sen pārbaudīta taktika – saliekot esošu problēmu ar izdomātu, bet kādam ļoti vajadzīgu un peļņu nesošu - uztaisīt patiesi neesošo – himeru un tad pašiem to risināt uz kāda cita zaudējumu rēķina.

Kad mēs lietojam kādu tehnisku iekārtu, mēs saprotam, ka tā ir mehāniska, mehāniskai darbībai cilvēka ieprogrammēta bezdvēseliska konstrukcija – gludeklis, tosters, šujmašīna, traktors vai kosmiskā zonde, kura darbojas savu, konstruktora ieprogrammētu, detaļu harmonijas (regulācijas) parametru robežās, kurai nav savas gribas – tātad arī rakstura. Šo “raksturu”, iepazīstot mehānisma daļu regulācijas īpatnības, lietotāji pieraksta saviem ledusskapjiem, automašīnām un darbarīkiem. Cilvēks saprot, ka tas ir viņa veidojums un viņš, rēķinoties ar tā regulācijas un darbības īpatnībām, savām vajadzībām, lieto savu ražojumu.

Ir liela atšķirība starp mehānisku darbību izpildošu mehānismu automātiskā vai Cilvēka vadībā, un datoru, ar kuru Cilvēks ir intelektuāla dialoga attiecībās, kurās, dialoga uzturēšanai Cilvēks iegulda savu intelektuālo darbību, bet dialoga kvalitāte atkarīga no datora – tā darbības parametriem un programmas kvalitātes un apjoma. Tāpēc attiecības ar datoru nav mehānisma vadības, bet intelektuālā dialoga – Cilvēka personības un datora pseidopersonības līmenī. Dators nemācās būt par Cilvēku – nav spējīgs apgūt Cilvēka domāšanas algoritmu. Lai būtu dialogā ar datoru, Cilvēkam ir jāapgūst tā “valoda” – darbības intelektuālā struktūra – regulējuma daba. Dators lietotājiem “iemāca” savu regulējama dabu. Dators Cilvēkam iemāca (pārveido Cilvēku pēc savas līdzības) savu darbības algoritmu un tāpēc Cilvēks datoru sāk uztvert kā attiecību partneri – piedēvē tam “raksturu” un “rotaļu biedra” dabu.

Rotaļa ir “ierobežotā realitātē” veikta emocionāli motivēta, shematizēti vienkāršota, realitāti modelējoša darbība. Rotaļā atspoguļoti virspusēji, rotaļu biedriem būtiski, darbības attēlojumi, bez to piepildījuma dziļuma – bez sākotnējā cēloņa (to iedomājas rotaļas “organizators” - bērns) un reālajām sekām (uzbūvētajā smilšu pilī dzīvo iedomāti prinči un princeses), kā arī bez iedomu tēlu reālajiem darbības mehānismiem un pamatiem. Iedomāto pusdienu dalībnieki no saviem šķīvīšiem ēd iedomātus gardumus, bet šo pusdienu laikā starp viņiem notiek īstas, viņu apziņas un audzināšanas līmeņa noteiktas sarunas. Rotaļā galvenā, rotaļu uzturošā un motivējošā ir rotaļu biedru vai rotaļu vadošā bērna emocionālā iesaistīšanās notikumā – pārdzīvojums, kādu bērnu gūst no rotaļas. Tāpēc īstenību modelējošajām “ierobežoti reālajām” darbībām Cilvēku attiecībās ar datoru ir tipiska rotaļas daba un agrāk vai vēlāk tajās ienāk Cilvēka emocionālā attieksme pret notiekošo un dialoga partneri – datoru.

Cilvēkam iemācītā algoritma dēļ, Cilvēks datoru sāk uztvert par sev līdzīgu būtni, no kuras sagaida sev atbilstošu pieņemamu atbildi. Cilvēks datoram piedēvē savai dabai – sev piemītošas īpašības – meklē sadarbības saderību – savietojamību darbības spējas, kvalitātēs un “papildinošās darbībās” – datora ienestajās “rotaļas” niansēs. Uz tā ir balstīta “burbuļus veidojošā” ziņu un intereses apmierinošo piedāvājumu piegāde sociālajos tīklos un interneta resursos. Cilvēks meklē sev piemērotu “rotaļu biedru”. Gadījumā, ja “rotaļu biedrs” kaut kādu iemeslu dēļ vairs neatbilst meklēto “rotaļu” saturam un kvalitātei – nav spējīgs jaunajām “rotaļu” darbībām vai “atsakās no kādreizējām spējām”, Cilvēks sāk meklēt sev atbilstošu “rotaļu biedru” un pērk jaunu datoru –Cilvēks pērk “rotaļu biedru”. Saderīgums tiek aizstāts ar tā surogātu. Nav starpības starp seksuālajām robotizētajām lellēm vai/un darotizētajām “personībām”. “Sadarbības” mehānisms ir identisks.


·         Datorizētajam algoritmam pielāgotais Cilvēks datorizēto uztver kā sev līdzīgo un tam piedēvē savas intelektuālās darbības dabu – uztver to, kā sev -savai apziņai līdzīgas būtnes darbību, un ar to uzrāda “savas apziņas”  nepilnību – sevi pielīdzina surogātiskai datorizētā algoritma darbībai.


Ir tā – “ja tu ilgi lūkojies tukšumā, tad tukšums sāk skatīties tevī” un tāpēc, ka ir arī tā - “kā augšā, tā apakšā”, tad “vied-šamaņi”, paklausot šī visu vienojošā un nekā neatceļamā Dabas Likuma prasībām, galarezultātā nonāk pie Radītājam pretējas darbības - “visas olas liek vienā grozā”, kas infrastruktūru likvidēšanās jomā nozīmē to, ka likvidējoties šim “grozam”, likvidēsies arī visas datorizētās tehnoloģijas ar visiem to jaukumiem. Likvidēsies viss, kas ir saistīts ar datorsistēmu izmantošanu.

Starp citu – hakerisms ir tieši uz šo mērķi vērsts un ir naivi domāt, ka to vada kādi distrofiski puņķaini zēniņi. Ar to nodarbojas lielvalstu valsts varas dienesti. Visas runas par “datordrošību” un “datu neaizskaramību” ir tukšas, darbību imitējošas, maldinošas pļāpas. Nupat, piemēram, internetā bija izlikta Sberbank karšu lietotāju datu bāze ar visām parolēm un kodiem, bet dažās dienas vēlāk arī Bīlain datubāze ar šo karšu turētāju telefonu numuriem. (It kā smieklīgi, bet vēlāk šīs bankas galva G.Grefs par feiku izziņoja, kā šos TV plaši aprādītos faktus, tā arī pats savu TV stāstu par savu varonīgo cīņu pret hakeri un hakera atklāšanu bankas darbinieku rindās.)

Tāpat nav jau noslēpums, ka ir izstrādāti regulācijas sistēmu un moduļu vīrusi, kuri, pēc attiecīga signāla saņemšanas vai iepriekš ieprogrammētā brīdī, var “atdzīvoties” un sagraut jebkuru datorizēto sistēmu. Tā ar signālu caur pavadoni atslēdza Austrijā ražotās gāzes sūkņu turbīnas Sibīrijā, kas tagad ir dārgi apmaksāta datorizēta lūžņu kaudze uz Krievijas un Austrijas uzticības un ekonomiskās sadarbības drupām.


·         Jūs paši saliekat savas oliņas vienā grozā.

·         Jūs paši, vieglumu meklējot, likvidējat savu nākotni.

·         Tur, kur ievieš “viediskumu”, tur tā lietotāju nākotnē sagaida iespēju laupīšana un zudums galarezultātā.


Visi stāstiņi par aizsardzības pasākumiem un “ekselences centriem” ir stāstiņi par “mūsu zenītlielgabalu labumu pret viņu bumbvedējiem”, bet, kad “jāuzlido bumbvedējiem”, tad parādās tie “bezpiltonieki”, kas jau iepriekš ir būvēti un programmēti “zenīnieku” nomākšanai un tie vispirms apsit visus “zenītniekus”…, kā tas bija Sibīrijā.


-          Un ko NATO ekselences (kas par uzpūtīgu pašreklāmu!) centru darboņi darīs tad, kad tāds viņu datorsistēmas sagraujošs vīrusu uzbrukums nāks no pašas NATO iekšienes, kad ASV būs nolēmušas piebeigt Gejropu vai tās nepaklausības gadījumā “atmodināt” pašas veidotajās “aizsardzības” sistēmas “ekselenču” programmās “katram gadījumam” iebūvētos vīrusus?


Ja mēs tagad palūkojamies uz “zaļo” Tumbergistu kustību, tad tur redzam vairākas jau sen pazīstamas lietas. Mēs tur redzam konceptuālu karu – kara “visiem ar visiem” atspoguļojumu. Kapitālistiski – šamaniskais pasaulē redz manipulatīvu vajadzību konfliktu – viena vajadzības apmierinājums, pat caur to zemāko turpinājumu, ir kāda cita vajadzību apgādes pārtraukums. (Gejropā jau ir sākušās plašas demonstrācijas, kurās lauksaimnieki pieprasa pārtraukt “zaļo” cīņu ar CO2 un tagad jau arī ar NO2 izmešiem, jo tā viņiem atņem darba iespējas, ““zaļoprāt” zemi, lūk, sargājot pērkamie minerālmēsli, bet apdraudot kūtsmēslu lietošanas radītais slāpekļa piesārņojums”.) “Tumbergiski zaļais” ir Marksistiskā šķiru cīņa citā izskatā, kura novedīs pie tā paša – pilsoņu kara, “zaļo” izkarotās korporāciju diktatūras ar visiem “zaļo” korporāciju “gulagu” jaukumiem – pie visa tā, ko tagad kā apšaubāmu un nepieņēmumu pieraksta “padomiskumam”.

“Tumbergiski zaļais” ir tas pats “Trockiski sarkanais” – tā paša Trockisma turpinājums citā krāsā – tā pati “neuzklausīto – apspiesto – iznīcībai nolemto” vispasaules internacionāle ar tās vispasaules revolūciju. Tagad “proletariāts ir zaļš” un tā būs “zaļā proletariāta” ievesto “zaļo korporāciju” diktatūra.


·         “Tumbergiski zaļā” ir planētas mēroga krāsainā revolūcija visu valdību gānīšanai, valstu likvidācijai un šamaniskā korporāciju feodālisma ieviešanai.

·         Materiālisms jebkurā formā un krāsā ir materiālisms un noved pie tā paša galarezultāta.tupinājums sekos…Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa