Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.PDF versija izdrukai


Jautājums no www.philos.lv

609.

No: Eho       Temats: meli...

?←      2018. gada 17. aprīlis 12:10:24

Tagad Jūs tur apgalvojat, ka Asads nav pielietojis ķīmiskos ieročus, tos neražo un neuzkrāj. Koalīcijā ap ASV ir attīstītās valstis ar augstu zinātnisko potenciālu, plašām izlūkošanas iespējām un stabilu valsts aparātu. IR ĻOTI MAZA IESPĒJAMĪBA, ka šo valstu valdības pieņemtu neapdomīgus lēmumus uz nepārbaudītu faktu pamata.

Kur Jūs ņemat informāciju tik kategoriskām pozīcijām?
Jūs ticat visam, kas nāk no Maskavas?Melu ķīmija.


Man darbā nākas apstrādāt – analizēt lielus informācijas apjomus, atrast kopsakarības, saprast informācijas avotu ticamību un kvalitātes – darīt to, ko tagad sauc par kritisku vērtēšanu. Tāpēc manas pozīcijas veselīgo stingrību veido zināšanas, dzīves pieredze un veselais saprāts.

Aplūkosim faktus.

“ASV un attīstīto valstu koalīcijas plašām izlūkošanas iespējām apgādātais stabilais valsts aparāts” mums ziņo, ka lūk, “Asada režīms” Sīrijā it kā izgatavojot, uzkrājot un reizi pa reizei arī pielietojot ķīmiskos ieročus – indīgās ķīmiskās vielas.

Ķīmisko vielu pētniecība un ražošana it kā notiekot Damaskas priekšpilsētā izveidotajā zinātniski pētnieciskā centrā. Tur it kā izstrādātās vielas esot tikušas uzkrātas divās munīcijas noliktavās citās Sīrijas provincēs. Šos trīs objektus esot bijis jāiznīcina tāpēc, lai novērstu ķīmisko ieroču pielietošanu un iedzīvotāju saindēšanos ar tādas munīcijas saturu – indīgajām ķīmiskajām vielām.

Ko tas nozīmē – ķīmisko ieroču izstrāde?

Tas nozīmē indīgo ķimikāliju – izejvielu krājumi, tehnoloģiskās iekārtas, darba materiāli, pusfabrikāti un lietošanai gatavās munīcijas daudzums, kurš vēl nav nosūtīts uz noliktavām.

Ko tas nozīmē – ķīmisko ieroču krājumi noliktavās?

Tas nozīmē, ka tur ir nozīmīgs, lietošanai gatavu ķīmisko ieroču munīcijas krājums. Šis centrs (tur esošā ražotne) un šīs (divas) ieroču noliktavas ir sagrautas.

Ko tas nozīmē?

Tas nozīmē to, ka tādā gadījumā apkārtējā vidē ir izplūdis ievērojams (postošos apmēros) indīgo vielu daudzums.

Ko tas nozīmē Damaskas priekšpilsētai?

Tas nozīmē, ka tur tādā gadījumā jābūt lielam pilsētā dzīvojošo Cilvēku upuru skaitam.

Ko tas nozīmē – sagrautas munīciju noliktavas provincēs?

To, ka tur, tādā gadījumā ir apkārtējā vidē izplūdis liels indīgo ķīmisko vielu daudzums, un tātad tur ir jābūt plašam ķīmisko vielu saindējumam un paliekošam augsnes piesārņojumam.


-          Vai tādi cietušie Damaskā ir atrodami?

Nav!

-          Vai tāds ķīmiskais piesārņojums tur ir?

Nav!

-          Vai tāds piesārņojuma rajons, cietušie un bojā gājušie dzīvnieki ir redzami provincēs ap sagrautajām munīcijas noliktavām?

Nav!


Te nu ir jāizdara secinājums par to, ka apšaudes sekas parāda, ka tur nekādas ķīmijas nebija. Tātad tas, ka tur it kā tikuši ražoti un uzkrāti, ka it kā Sīrijas valdība ar Krievijas un Irānas atbalstu ražojot un pielietojot ķīmiskos ieročus, ir Jūsu minēto “ap ASV esošās attīstīto valstu stabilā valsts aparāta” izplatītā viltus ziņa un tas ir vismaz uz nepārbaudītu ziņu pamata pieņemts neapdomīgs lēmums.

-          Kāpēc neapdomīgs?

Tāpēc, ka, ja tur būtu bijuši tādi ieroči, tad šis lēmums novestu pie lieliem upuriem.

-          Kāds bija izziņotais raķešu triecienu iemesls?

“Lai pasargātu Sīriešus no ķīmiskajiem uzbrukumiem.”

-          Vai ar tādiem triecieniem varēja pasargāt vai tieši otrādi – apdraudēt un upurus radīt?

Tikai un vienīgi apdraudēt un upurus radīt.

-          Vai izziņotie darbības mērķi atbilst reālajām darbībām?

Neatbilst – ir tieši pretēji!

-          Vai Jūsu minētajās “valstīs ar augstu zinātnisko potenciālu” nezināja, kādas sekas izraisītu tādi raķešu uzbrukumi šiem objektiem?

Zināja. Un tomēr to darīja. Tātad zināja, ka tur nekādu ķīmisko ieroču nav. Zināja, ka Sīrijā to nav un Asada valdība tādus nepielieto. Zināja, ka visas “valstu stabilo valdību” runas ir meli – viltus ziņas – ĻAUNIŅAS.

Šīs “stabilās valdības” stāstīja, ka ir uzbrukušas trim mērķiem. Patiesībā (ar liecībām un lietiskajiem pierādījumiem pierādīts) uzbruka septiņiem objektiem. Atkal “stabilo valdību” meli.

Šīs valdības stāstīja, ka neviena raķete neesot notriekta. Patiesībā (ar liecībām un lietiskajiem pierādījumiem pierādīts) no 103 raķetēm notrieca 71. Tātad meli, meli un atkal meli – viltus ziņas.

Ja mums te ir acīmredzami meli, meli, meli un viltus ziņas, tad ir ļoti skaidri redzams, ka šo “ap ASV sapulcējušos augsti attīstīto valstu stabilās valdības” ir meļi un viltus ziņu izplatītāji, iebrucēji suverēnā valstī un nekā neattaisnojami agresori, bet visi tie, kuri to atbalsta, ir šo noziegumu līdzatbildīgie atbalstītāji.

To man rāda manas zināšanas, veselais saprāts un dzīves pieredze, un, ja ar to saskan arī no Maskavas nākošās domas, tad es varu tikai atzīmēt tādu domu pamatotību un pareizumu – arī tur acīmredzot ir saprātīgi Cilvēki.PaulsBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa