Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.PDF versija izdrukai


Jautājums no www.philos.lv

664.

No: Ksenija       Temats: Austrālijas ugunsgrēki...

?←      2020. gada 09. janvāris 0:16:55

Labdien, kāds ir Jūsu viedoklis par iemeslu ugunsgrēkiem Austrālijā? Paldies


Par Austrālijas ugunsgrēkiem.


Ksenij!

Kam acis, lai tas redz!

Kam ausis, lai tas dzird!

Kam prāts, lai tas zin!


1.    Austrālijas ugunsgrēki ir tādi pat kā Kalifornijā, Amazonē, Grieķijā un Sibīrijā. Tur, kur deg, tur vienmēr ir tie, kuriem ir izdevīgi tas, ka deg. Vienmēr ir tie, kuriem mežu degšana atnes peļņu. Vienmēr ir dedzinātāji. Vienmēr ir dedzināšanu atbalstoši normatīvie akti. Vienmēr ir tādus likumus un tādus dedzinātājus radoša sabiedrība – tādas sabiedrības morāle, tādas sabiedrības “vērtības”, “izaicinājumi” un “risinājumi”.


·         Kapitālisms nogalina un nodedzina.


2.    Šī – balto cilvēku rase savu Evolucionāro loku ir beigusi. Tā vairs nav derīga tālākajai Evolūcijai, tāpēc tā, tāpat kā iepriekšējās tiek likvidēta. Notiek planētas attīrīšana un arī ar pašu likvidējamo rokām. Iepriekšējā (Atlantu) rase tika likvidēta (detehnoloģizēta un decivilizēta) - atgriezta mežonīgā stāvoklī ar “ūdens nāvi” – kontinentu grimšanu okeānos. Šī (Āriešu) rase tiks likvidēta “uguns nāvē” –vulkāniskās darbības rezultātā.

Tā klimata izmaiņa, kādu vērojam tagad, ir tikai pirmie lietus pilieni pirms īstās lietusgāzes. Nekā no tā, ko Jūs tagad redzat, kā Cilvēka “varenības” zīmes – pilsētas, rūpnīcas, kuģus, lidmašīnas un tehnoloģijas, vairs nebūs – tas viss tiks likvidēts. Cilvēki paši ir radījuši ievainojamību, kuru “izmantos” vulkāni, lietusgāžu plūdi, krusa, virpuļviesuļi, vērtas, temperatūras un biosfēras organismu izmaiņas, kā arī debilizēto, neizglītoto, apvienoties nespējīgo ļaužu masas. Tas viss neizmērojami pastiprināsies – tās nav kaut kādu “siltumnīcas gāzu” emisiju problēmas. Tā ir visas Saules sistēmas izmaiņa. Ir mainījusies Saules metafizika.

Cilvēce ir vienots veselums ar planētu – planētas apziņu – dvēseli. Planētas dvēsele ir saistīta ar Saules sistēmas dvēseli. Saules sistēma ir Evolūcijā. Zeme ir vienotā Evolūcijā ar Saules sistēmu. Saules sistēmā ienāk augstākorganizēto Visuma apgabalu enerģiju plūsmas – Uguns viļņi. Kosmiskā Uguns izraisa Zemes uguns – vulkānu aktivizēšanos – atbildi. Vulkāni atsaucas Debesu Ugunīm. Cilvēce varēja būt – tai vajadzēja būt harmonizējošam apstāklim. Attīstīta – apgarota Cilvēka apziņa caur sevi savieno Zemi un Debesis. Materiālistiska un piezemēta – pasaulīga apziņa izraisa katastrofas. Punktu pieliks neizmērojami pieaugoša vulkāniskā darbība. Neskarts paliks neliels zemeslodes apgabals Rietumsibīrijā. Viss pārējais – visas kontinentu aprises tiks līdz nepadzīšanai izmainītas un kļūs uz ilgu laiku neapdzīvojamas – vieni kontinenti grims, citi pacelsies no Okeāna dzelmes. Šī civilizācija, kā tāda, tiks iznīcināta. Senās Āzijas, Amerikas, Austrālijas un Āfrikas tautas izzudīs – ies bojā pilnībā, bet baltie būs kā tagadējie nēģeri savās zaru būdās.


·         To visu paveiks dabas stihijas un jūdokrātijas dehumanizētās un debilizētās neizglītoto ļaužu masas.

·         Ko nedarīs stihijas, to piebeigs jūdokrātu savairotie idioti, dauņi, autisti un emancipētie genderi.

·         Ko nevarēs jūdokrātija, to izdarīs dabas stihijas.


Vienmēr plīst plānākajā vietā – tur, kur ir vājākā – disharmoniskākā vieta. Palasiet rakstu “Par derīgām tautām”. Ja pavērosiet, tad lielākās problēmas ir tieši tur, kur baltie iespiežas seno tautu senajās teritorijās. Tur ir senas teritorijas ar mūsdienu Cilvēkam neatbilstošām vibrācijām. Vibrāciju disonanses izsauc postošas stihiju reakcijas, kuras summējas ar alkatīgo padibeņu tīkojumiem, un stihijas, kuras vēl nevar rīkoties tieši, sāk rīkoties caur alkatīgo vēlmēm un ar viņu rokām. Tur tās ir nākošo notikumu priekšvēstneši.

Vēl visi apstākļi nav sākuši darboties pilnā spēkā. Tur, kur stihijas ir pietiekami spēcīgas, tās rīkojas pašas bez starpniekiem. Vēl nav sākuši darboties visi ugunīgie spēki. Vulkāni tikai sāk mosties. Kad tie sāks darboties pilnā spēkā, tad seismiskā un izmešu aktivitāte nomāks un iznīcinās civilizācijas tehnoloģijas un dzīvesveidu, bet “ugunīgās čūskas” – kosmiskās enerģijas novedīs vājprātā visus saprātā neattīstītos – tālākajai Evolūcijai nederīgos – jūdokrātijas no ceļa novestos dehumanizācijas upurus.

Katra tauta un civilizācija iziet caur krīzi, kurā aiziet uz noārdīšanos vai arī iegūst jaunu, atveseļojošu Evolūcijā paceļošu spēku. Tas ir atkarīgs no šīs tautas vai civilizācijas Gara un dvēseles orientācijas uz materiālo vai Pārpasaulīgo. Jūdokrātija šo civilizāciju ievedusi materiālo interešu – kapitālisma lamatās un ar to noteikusi tās iznīcību, kurā ies bojā arī pati. Žīdus, anglosakšus un viņu līdzskrējējus (zemes, kurās tie ir ieperinājušies) piemeklēs smagākie pārbaudījumi. Tie neies secen arī anglosakšu un žīdu pakaļlaižām – Latvju bāliņiem, kuri, kalpi būdami, ar kalpu dvēselēm sevi par kungiem uzdomājušies.

Var teikt, ka tas ir cietsirdīgi, ka “tie nevainīgie bērniņi” (kuri iepriekšējās dzīvēs bija pieaugušie) un tie nevainīgie dzīvnieciņi (kuri likteni noteikuši “labdomīgie dabas pētnieki”, kuri ar savu iejaukšanos sugu karmā ir izsaukuši šo sugu izzušanu – nav jābāž deguns tur, kur ir tas, kas ar dabas noslēpumu tiek sargāts), var teikt, ka katram ir tiesības dzīvot pēc savas izvēles, bet tāpat var pateikt, ka visi bija brīdināti, ka tas ir taisnīgi un, ka katrs saņem atbilstoši savai izvēlei – katrai izvēlei ir savas, tai atbildošas sekas.

Vulkānam, Okeānam ir vienalga, ko Jūs domājat par savām tiesībām un genderu emancipāciju – tie klausa planētas dvēseles balsij – Jūsu rīcība tiek mērīta ar Saules mērlentu, uz kuras miljardu kilometrāžā Jūs aizņemta dažus milimetrus. Jūsu iedomas par cietsirdību un taisnīgumu tiek aplūkotas Saules spogulī ar tās taisnīgumu un labvēlību. Tas, kas dod dzīvību visiem, neņem vērā tos, kuri domā par savas dzīvības vērtību.

Rietumu cilvēces domāšana ir tik izkropļota, ka savu cietsirdību tā uzstāda par labdarību, bet žēlsirdību stāda par cietsirdību. Šī civilizācija ir tiktāl slima, ka nav derīga šīs planētas apdzīvošanai. Planēta ir jāatbrīvo no to apgrūtinošo un nomokošo patmīļu smacējošā spiediena. Planēta mobilizē savus spēkus un sāk savu attīrīšanu.

Uz jaunu Zemi, uz jaunām Debesīm un jaunu Sauli mēs visi ejam. Mūsu Saule saņem savu nākošo Evolucionāro impulsu. To saskaņā ar Visuma Evolucionāro ciklu ritmu sūta Visuma augstākattīstīto Cilvēču (Visumā ir bežrobežīgas Cilvēču hierarhijas) hierarhiju diktētā griba.


Uz jaunu dienu,

Uz jaunu tāli

Es ceļos ar katru kalnu gāli.

Uz jaunu Sauli

Es skandinu savu ragu.

Uz jaunu dziesmu

Es skaņoju savu kokli.

Uz jaunu Zemi

Es pulcinu savu pulku.

Uz jaunu Vēju

Es ceļu jaunus kuģus.

Bez zelta un varas

Es nāku pie savas Gaismas.

Man pilnība neprasa

Tādu pīšļu un zemošanos.

Tā nezina Salu

pret Klinti mainīt.

Tā dāvā tik Tāli,

cik varu sniegt.

Tā dāvā to gāli,

aiz kuras tik vienīgi

Saule aust.


PaulsBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa