Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.PDF versija izdrukai


Jautājums no www.philos.lv

667.

No: Džolīna       Temats: Sievietes realizācija...

?←      2020. gada 09. februāris 22:32:15

Labdien! Vai Jūs varētu palīdzēt man saprast kādi ir sievietes pienākumi ģimenē. Konkrēti domāju: vai sievietei ir jāstrādā algotu darbu? Ļoti bieži dzirdu, ka sievietei ir jāstrādā, jo jāpalīdz vīram, plus jāpagatavo ēdiens, jāuztur mājīgu atmosfēru, jābūt skaistai, jāaudzina bērni utt., savukārt par vīrieti tiek teikts, ka viņam tikai jāpelna nauda un dažreiz, piemēram, kāda nagla sienā jāiedzen. Cik adekvāts ir šāds uzskats? Vai sievieti var uzskatīt par liekēdi, ja viņa nestrādā algotu darbu, bet pilda visus pienākumus mājās, rada atmosfēru? Vai tas ir pieļaujams tikai kamēr viņa ir dekrēta atvaļinājumā? Bieži vien, ja vīrs uztur sievu, viņš atļaujas ar to manipulēt :„Es tak tevi uzturu! ” un likt justies vainīgai, ka neienes savu daļu ģimenes budžetā. Vai ir pieļaujams, ka sieviete ir mājsaimniece arī tad, ja nav bērnu? Vai sievietei ir „jārealizējas sociumā”?

668.

No: Džolīna       Temats: Ietekmes mazināšana...

?←      2020. gada 09. februāris 22:32:15

Saprotu, ka esmu pieļāvusi dzīvē kļūdas un par to tagad maksāju. Neesmu dzīvojusi pareizi un ir bijuši vairāki vīrieši, ar kuriem esmu bijusi tuvās attiecībās, kuri ir sākumā solījuši „zelta kalnus”, teikuši, ka mīl, ka grib būt kopā, esmu uzticējusies, bet viņi vēlāk mani nodevuši. Zinu, ka pati arī esmu vainīga. Bet ir palicis aizvainojums uz viņiem, jo vienmēr sanāk, ka maksāju par kļūdām tikai es, viņiem kaut kā nerodas problēmas. Viņus vienmēr kāda pieņem un viņiem piedod visu, jo viņi ir vīrieši. Man paliek sajūta, ka esmu viņus „sabarojusi” ar savu enerģiju, bet pašai pēc tam spēka nav. Ar sirdi arvien sliktāk paliek pēc katrām tādām attiecībām. Zinu, ka „фарш невозможно открутить назад”. Tomēr, varbūt kaut kā var mazināt viņu ietekmi uz mani? Ar attieksmi? Kādai ir jābūt attieksmei, lai mana enerģija neaizplūst pie viņiem un nevājinātu mani tik ļoti? Jāsaprot un jāpiedod?Sievietes gudrība.


Laba diena, laba diena!

(Interesanti, kāda kampaņa, kāds raidījums tiek gatavots?)

Jūsu sūtījums ir divdaļīgs, tomēr es tos apvienošu un veidošu vienu atbildi.

Cilvēks ir sabiedriska būtne, tādēļ Jūsu jautājumā redzamas Jūsu individuālās un sociālās dzīves problēmas. Vispirms par sociālajām – tās Jums palīdzēs saprast arī daļu no personiskajām. Ir pieņemts un saprotams sociālo attiecināt uz sabiedrisko, bet tur, kur normālos apstākļos starp to nav atšķirības, tur ārpus normas tie ir diametrāli pretēji. Tagad “sociāls” nozīmē būt kaut kādās attiecībās ar citiem apkārtesošajiem kaimiņiem, “darba”, subkultūru vai politiskajās cīņās. Tas atspoguļo jēdziena “kopiena” diametrāli pretējo pielietojumu normā un ārpus normas vidē.

Ārpusnormas kopiena ir kādu teritoriju apdzīvojoši iedzīvotāji (tā to saprot Gejropā), bet normā kopiena ir ideoloģiski vienotu Cilvēku dzīves vide. Tāpat sabiedrība normā ir Centralizētas varas un ideoloģijas vienota Cilvēku apvienība tās sabiedrisko slāņu sadarbībā. Tagad sociāls – tas ir ārējo apstākļu diktētas attiecības, bet normā sabiedrisks ir Cilvēka Ideoloģisko cēloņu radīts. Normā sociāls un sabiedrisks ir vienots, bet ārpus tās sociāls ir nesavienojams ar sabiedrisko. Un te nu Jums ir jāsaprot, ka tagad nav nekā tāda, ko varētu saukt par sabiedrību.

Īsta sabiedrība ir ap vienotu, kopīgas Vīzijas ideoloģijas mērķu un atbildību nesošu vadītāju veidotu varas vertikāli konsolidēta sadarbīgu Cilvēku kopība. Un arī tad tur būs lauku un pilsētas psihotipu noteiktas atšķirīgas iedzīvotāju grupas, kurās varēs redzēt izglītības un garīgās attīstības līmeņu atšķirību noteiktas interešu grupas un sociālos slāņus, kuriem katram būs sava dzīves dominante. Problēma nav atšķirībās. Problēma un risinājums ir atšķirīgā saskaņošana – pakārtošana vienam mērķim un vienotai vadībai. Nav jābūt vienādiem – ir jāgrib, jāprot un jāvar izmantot atšķirīgo kopīgajā, kopīgo mērķu labā.

Ir Sieviešu pasaules daļa, kurā jādarbojas Sievietei, tad, ja viņa patiesi ir īsta Sieviete un ir Vīriešu pasaules daļa, kurā ir jādarbojas īstiem Vīriešiem. (Blakus tām ir dzīvot traucējošo nekādo - genderu masu pasaule – knauķu, knīpu un knēveļu pasaule – orku un divkāju pasaule, kurā arī ir dažādu interešu grupas.) Sievietes dabu – sievišķību veidojošā kvalitatīvā vērtība ir Maigums. Maigums ir ietekmes un vides atbilstība – harmonija. Maiguma esamība būtnes dabā rāda, ka tā ir Sieviete. Maigums ir Cilvēka dabas polaritāte, kura izsauc sev līdzvērtīgas Vīrišķās dabas polaritāti Vīrietī – Cēlsirdību. Cēlsirdība ir vīrišķību veidojošā kvalitatīvā vērtība, kura, kā atbildes reakcija tiek sievišķā Maiguma izsaukta un uzturēta. Cēlsirdība ir Mīlestības (harmonijas) un Ziedošanās – kalpošanas – Ticības un mērķtiecības augstākā izpausme.


·         Maigās Sievietes veido Cēlsirdīgus Vīriešus.

·         Maigums un Cēlsirdība vienojas Pašaizliedzībā.

·         Maigums ir Skaistuma izpausme, Cēlsirdība ir Radošās darbības nesējs.


Skaistums un Radošā darbība saplūst Saprātā, bet Saprāta dzīvi redzam pašaizliedzīgajā Skaistuma un Radīšanas – Sievietes un Vīrieša kopdarbībā. Sievietes darbā ienes Nākotni, bet Vīrietis to nostiprina pagātnes sasniegumos balstītā šodienā. Sieviete veido Vīrieti un caur savu darbu veido, kā savu, tā arī citu Sieviešu un savu bērnu dzīves pasauli.

Vīriešu pasaules daļā ir administratīvo, saimniecisko un militāro spēju vertikāles, kurās darbojas Vīrieši. Sieviešu pasaules daļā ir Mākslas, Zinātnes un Reliģijas spēju vertikāles. Sievietes palīdzība Vīrietim ir šo savā pasaulē esošo spēju pielietošana, ievadīšana Vīrieša pasaulē – Vīrieša pasaules praktiskās darbības papildināšana un paplašināšana.

Mūsdienās nekur (ja nu vienīgi Ziemeļkorejā un atsevišķās izolētās Cilvēku grupās) nekas tāds, ko varētu saukt par Sabiedrību, nav satopams.

Tagad, kad te valda kapitālisms un individuālisma liberālā „pilsoniskā sabiedrība”, te, labākajā gadījumā, ir tikai savstarpēji vienaldzīgu vai ignorējošu, bet sliktākajos - konkurējošu un savstarpēji apkarojušu individuālistu grupu konglomerāts – “sociālās kopienas” – mehānisks sajaukums, kuru savās interesēs izmanto viena - naudas bagātnieku varas vertikāle. Tāpēc tagad „izpausties sociumā” vienmēr ir izpausties kādā vienā šīs varas noteiktā konglomerāta individuālistu grupā un pieņemt šīs grupas kapitālismā nīkšanas veidu. Kapitālismā nav vajadzīga Sieviete. Kapitālismā vajadzīgs “ekonomiski aktīvais iedzīvotājs”. Ja Jūs bijāt “ekonomiski aktīvais iedzīvotājs”, tad nav ko žēloties – tāda ir nīkšana kapitālismā.

“Izpausties sociumā – sabiedrības nozīmē” var tad, ja tāda izpausme sasniedz visas centralizētas un labi organizētas sabiedrības grupas. Pretējā gadījumā – “pilsoniskajā sabiedrībā” tā ir kā “peļu sūdu maisīšanās putraimos” un kalpo tikai individuālistu izrādīšanās tieksmēm, nekā nekalpojot citu naudas varas vertikāles pārvaldītā konglomerāta grupu interesēm. Kapitālismā nav iespējama Pašaizliedzība – Saprātīga darbība, Sievietes Maigums un Vīrieša Cēlsirdība. Kapitālisms ir nekādo pagrimstošā lejupslīde visa iznīcināšanas kustībā.

Par sabiedrību nevar domāt tur, kur valda liberālisma – individuālisma ideoloģija - tā nepieļauj Sabiedrības veidošanos un dzīvi, bet tur, kur tā ir bijusi, to visādi grauj. Kādas sabiedriski organizētas grupas eksistence ir iespējama tikai tad, ja tā pietiekami noslēdzas sevī. (Haļo radikāļu - ekstrēmistu ķērāji! Te ir tāds teksts – te ir radikāļu reliģiskā pārliecība, ideoloģija, propaganda un dzīvesveids! Ak, šausmas – te ir sekta! Sūtiet cietušo iesniegumus un organizējiet skaļas atmaskojošas tiesas prāvas! Haļo, Haļo!) Ģimene ir tāda radikālu izdzīvotāju šūniņa, kurai ir jāprot neslēgties savā savstarpēji papildinošajā telpā un tajā neielaist graujošās individuālisma un kapitālisma liberālās ideoloģijas teorijas.


·        Katras īstas Sievietes šodienas galvenais uzdevums ir sargāt savus bērnus un neļaut viņus pārvērst par perversiem gadžetatkārīgiem genderīšu mazuļiem.


Ko gan Jūs sagaidat savās attiecībās ar vīriešiem, ja dzīvojat individuālisma ideoloģijas pārņemtā, kapitālistu un materiālistu vidē, kurā sieviete ir ražošanas, naudas taisīšanas, patēriņa, acu, ausu (reizēm) un gultas baudas priekšmets!? Tas katram „vīrietim” no mazām dienām tiek ieaudzināts kā no lasāmām, klausāmām, redzamām un piedzīvojamām programmām, tā arī no pašu „sieviešu un meiteņu” puses. Ja Jūs gribat sev „princi” no „citām aprindām, kur tā nav”, tad Jums ir jābūt ar „to aprindu” interesēm un darbībai atbilstošām interesēm un spējām, bet, ja purvā zivis “ķersiet”, tad tur tikai “dēles” salasīsiet.

Tur, kur Sievietes audzina Vīriešus, tur Jūs – “sociumā” inkubētās, nekad nepieņems, un Jūs nekad sevi dzīvot spējīgās neredzēsit. Tur būs Jums neizpildāmas prasības diktējoša vide. Jūs “sociumā” augušās to nekad nepieņemsiet un pret to vienmēr, iznīcināt gribošas, vienmēr revolucionāri cīnīsities. Jūs vienmēr būsiet par sieviešu futbolu, par sieviešu “cīņas sportu” un sieviešu armijas vienībām tāpat, kā par sieviešu biznesa un politisko “karjeru” – kalpošanu naudas varas vertikāles interesēm.

Ja Sieviete ir ģimenē ar Vīrieti un viņa tajā pilda savus Sievietes pienākumus – tur ienes Sieviešu pasaules Mākslu, Zinātni un Reliģiju, tad viņa nav liekēde pat tad, ja dzīves grūtību spiesta, iet vergot algotā darbā. Ja Sieviete, aizbildinoties ar savu Sievietes Mākslas, Zinātnes un Reliģijas misiju, sēž mājās tad, kad trūkums smeļas mutē un ģimenē grimst parādos, tad viņa ir ģimenes nodevēja. Protams, ir jāskatās parādu izcelsme – no kā tie izriet. Varbūt, ka parādus rada kapitālisma laupīšanas dabas darbība, bet varbūt, ka no kapitālisma uzkurinātām pārmēra komforta ambīcijām. Ir tāda plaši izplatīta parādība, kā dzīve pāri savām reālajām iespējām un vajadzībām un tad, protams, to vārdā tiek darbā dzīti „lieli un mazi”. Tāpat viņa ir liekēde un nodevēja arī tad, ja naudas ir “cik nevajag” kad, “nauda kā spaļi”, “ko vistas neknābā”, bet viņa, “socializējoties”, ģimenei laupa savu Mākslas, Zinātnes un Reliģijas pienesumu.

Tur, tajās „ģimenēs”, kurās Sieviete ar viņas Sievietes pasaules daļas pienesumu nav vajadzīga, viņa ir tikai papildus peļņas instruments. (Daudzsievība pieļauj daļu sievu norīkot „darbā” prostitūcijai.) Tad ir spēkā aizrādījums par to, ka vajadzēja skatīties, kur un ar ko staigā. Ir tādas “adatu palmas”, kurās uzkāpt var, bet nokāpt nekādi nesanāk – ir jālec uz akmeņiem, bet palma turpina stāvēt un ar saviem bumbuļiem kārdināt citas „kāpējas”. Pirms kāp, izvērtē kādā kokā kāp. Tad nav jāvaino koks tur, kur vainīga ir pašas neapdomīgā neizvēlība un tas jau runā par to, ka Sieviete ir nodevusi pati sevi – atteikusies no savas Sievietes pasaules un Sievietes goda. Vienmēr ir spēkā likumi:


·      „Cieni Sievieti sevī – nenolaidies uz ceļiem – nenoliecies pēc nevērtīgā”.

·      „Neklanies ne naudai, ne baudai, ne varai.”

·      „Neesi muļķe – neuzķeries uz glaimiem, solījumiem un pirmslaika dāvanām – ar to kaļ nesaraujamas verdzības važas – ar to vedina uz kaislību lauvu bedri – ar to aicina vilku pusdienās par gardāko ēdienu.”


Ja esat nonākusi tādā vietā, tad par liekēdi sauks vienmēr – pat tad, kad būsiet galvenā pelnītāja.

Ģimene ir tur, kur ir Mīlestība, Pašaizliedzība, Pateicība, Maigums, Cēlsirdība un Labvēlība it visā. Tur, kur ir manipulācija, tur nav Mīlestības un ģimenes. Tur ir tas, kas ir tur, kur ar sievietēm bezģimeniskās attiecībās sadzīvo citu motīvu vadīti “vīrieši”. Divkājiem ir divkāju “dzīve”, orkiem tur ir orku “dzīve”, bet ļaužiem ļaužu “dzīve”. Knīpas un knauķi velk savu nekādo sīkaļu – genderīšu rosībiņu.


·         Ar ko sapīsies ar to arī tālāk kopā kulsies.


Ja gribat dzīvot Sievietes dzīvi, tad ir jādzīvo starp Cilvēkiem, kas prasa spēju, gribu un prasmi nošķirt Cilvēkus no tiem līdzīgām būtnēm un saprast, ka līdzīgās būtnes nevar rīkoties kā Cilvēki tāpēc, ka tās nav Cilvēki un tāpēc no tām nav jāgaida un jāprasa to, ko tās nevar dot – rīkoties kā Cilvēki.


·         Cilvēks nav materiālajā sadzīvē, bet Pārpasaulīgajā izaugsmē.

·         Ja gremdējas sadzīviskajā komfortā, tad ar to pašu sev atņem Pārpasaulīgo.

·         Tur, kur nav Pārpasaulīgā, tur izsīkst pasaulīgais.


Par personisko attālināti runāt nevar. Lai izvērtētu un dotu objektīvu atbildi, ir jāzin vairāk par to, ko esat rakstījusi pati. „Viena pagale nedeg.” Iespējams, ka esat radījusi ilūzijas par sevi, iespējams, ka neesat attaisnojusi Vīriešu cerības un neesat devusi to, ko esat „piedāvājumā” solījusi. Jūsu rakstītais liek domāt, ka esat iestrēgusi pusaudža vecumā. Lielai daļai Vīriešu patīk pieaugušas, par savu rīcību atbildēt spējīgas sievietes.

Sievietes pasaulē ir Spēks un Enerģija –to viņa dāvā Vīrietim. Protams, ka esat to dāvājusi. Jautājums ir - kā un ar kādu motivāciju. Var dot ar domu par pretī saņemamo labumu. Tad tā ir pirkšana. Pirkta „mīlestība” ātri beidzas. Īstas attiecības nevar pirkt un nopirkt. Pērkot nopērk attiecību surogātu. Var nesavtīgi dāvāt – tad veidojas devēja un saņēmēja attiecības (tādas, uz kādām spējīgs saņēmējs, tāpēc neizšķērdē savas pērles buļļu aplokā), bet te, no rakstītā minētā, var redzēt, ka nav tādas nesavtības – ir pusaudža ilūzijas, iespaidu tveršanas kāre un rūgtums par noskatītās filmas slikto kvalitāti un, biļeti pērkot, veltīgi izdoto naudu.

No “laba labu nemeklē”. Vīriešiem patīk – ir interesantas gudras, saprātīgas un zinošas - labestīgas un izglītotas, inteliģentas – jauno, labāko un dārgāko ienest spējīgas, Mīlestības pilnas, Maigumu un Skaistumu izstarojošas Sievietes. To visu var redzēt Sievietes interešu izsauktās zināšanās un saprātīgajā darbībā. Gudra Sieviete ir dzīves un darba prieka pilna Sieviete.


·         Īstu Sievieti dzird Sievietes balsī.


“Vīrietis mīl ar ausīm – Sieviete ar acīm.” Vīrietis ieklausās skaņu melodijā, bet Sievietes acis meklē Skaistumu. (Surogāti ir kāri uz ķermeņa formu un glaimu aicinājumu. Surogātvīrieši pievelkas sievietes ķermeņa formām, tāpat kā surogātsievietes uzķērās uz surogātvīriešu dāvanām, glaimiem un viņu formu slavināšanu. Vīrieši izvairās no ķērcošām balsīm un pārspīlētām – izrādīšanai domātām formām, Vīrieši nekad savas sievas neizrāda citiem vīriešiem. Sieviete nav lielīšanās – greznuma priekšmets. Tā rīkojas tikai vergturi ar savām gultas verdzenēm.) Vīrietis aiziet no disharmoniskā avota, Sieviete novērš skatienu no kroplā un neglītā.

Vīrietim disharmonija ir Saprāta un sadzīves attiecību kroplumā, bet Sievietei neizglītotais ir Cēlsirdības trūkumā – izdabāšanā ikdienišķā komfortam. Sievietes Zināšanas un harmonija ir “pārbaudes akmens” Vīrietim. Tur, kur Vīrietis nenovērtē Sievietes Zināšanas, Inteliģenci un saprātīgumu, tur Sieviete zin, ka tas nav Īstais. Neīstie netiek ielaisti Sievietes dzīvē un gultā.

Sievietes Sirds savu dzīvi, pasauli un Vīrieti mēra ar augstāko mēru. Sievietes Sirds, sava lieluma mērā, pievelk savu Likteņa dāvāto, kuru, darba priekā un pateicībā par doto iespēju, pieņem tādu kāds tas ir, un, viņas spēju līmenī uzlabotu, laiž darbā pasaulē.

Sirds gurst aprēķinu važās. Sirds ir nesavtīga, ilgojas nesavtības un stiprinās nesavtībā. Savtības saites saista stiprāk par visstiprākām važām – tā var sev uzkalt važas uz daudziem mūžiem. Varbūt, ka viņš aiziet savu parādu atdevis, bet Jūs savu esat pieaudzējusi un nākošajā reizē satiekoties, to būs vēl grūtāk atdot. Priecājies, ja esi Tā Kas Dod, ja vari un ir kam un ko dot – sliktāk ir, ja vari un gribi ir ko, bet nav kam dot. Sliktākais ir paša izkaltētā vientulības tuksnesī. Priecājies, ja kādam kaut kur deri. Viņš to, kad tiksieties nākošreiz, ar prieku atcerēsies.


·         Prieks ir labākā pievedējs, labākais ārsts un stiprākais nelaimju atvairītājs.

·         Prieks ir īpaša Gudrība – Sievietes Gudrība.

·         Esiet Gudra Sieviete.PaulsBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa